Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju