Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Instytut Kształcenia i Badań ONZ