Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka