Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej