Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

urządzenia przemysłowe