Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

instytucja o specjalnym statusie