Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Międzynarodowa Federacja Dokumentacji