Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa