Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

typy przedsiębiorstw