Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej

Eurovoc, wielojęzyczny tezaurus Unii Europejskiej / European Communities

URI
http://www.vocabularyserver.com/eurovoc/pl/
Język
pl
Contact mail
Data utworzenia
02/01/2011
Last change date
18/11/2012
Słowa kluczowe
Typ języka
Controlled vocabulary
Scope
Reproduced and adapted from the original language edition of the Eurovoc Thesaurus (Edition 4.3). Responsability for the reproduction and adaptation lies entirely with Diego Ferreyra
Terminy
8267 Show recent changes
Relacje pomiędzy terminami
9628
Terminy równoznaczne
1322
Nota o zakresie
158
API
http://www.vocabularyserver.com/eurovoc/pl/services.php
Powered by
TemaTres 3.0