Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. baby USE spädbarn
 2. babymat USE barnmat
 3. Bacau
 4. bäck USE vattendrag
 5. backspegel USE säkerhetsanordning
 6. bacon USE köttprodukt
 7. Baden-Württemberg
 8. badkar USE sanitära anläggningar
 9. badvatten
 10. bageri
 11. Bahamas
 12. Bahrain
 13. bakelser USE konfektyr
 14. bakning
 15. bakteriesjukdom USE infektionssjukdom
 16. bakteriologi USE biologi
 17. bakteriologiska stridsmedel USE biologiskt vapen
 18. bakteriologiskt vapen USE biologiskt vapen
 19. balans mellan institutionerna (EG)
 20. balansanalys
 21. balanserad kompetensfördelning USE fördelning av befogenheter
 22. balansräkning
 23. Balearerna
 24. balett USE scenkonst
 25. Bali
 26. baljfrukt
 27. Balkan USE västra Balkan
 28. Balkanländer USE västra Balkan
 29. ballistisk robot
 30. baltiska republikerna USE baltiska staterna
 31. baltiska staterna
 32. banan USE tropisk frukt
 33. band
 34. bandning USE inspelning
 35. bandspelare USE inspelningsutrustning
 36. bandverk USE järn- och stålbearbetningsmaskin
 37. Bangladesh
 38. bank
 39. bank på telefon USE automatiserad bankverksamhet
 40. bankavgifter
 41. Banken för internationell betalningsutjämning
 42. bankinsättning
 43. bankkonto USE bankinsättning
 44. bankkort USE elektroniska pengar
 45. bankkredit USE kredit
 46. banklagstiftning
 47. banklån USE utlåning
 48. banklikviditet USE likviditet
 49. bankmedel
 50. bankomat USE automatiserad bankverksamhet
 51. bankpolitik
 52. bankrutt USE konkurs
 53. banksekretess
 54. bankservice USE bankverksamhet
 55. banksystem
 56. banktillgodohavande USE bankinsättning
 57. banktillsyn
 58. banktransaktioner USE bankverksamhet
 59. bankverksamhet
 60. bankyrke USE yrke inom bankväsendet
 61. Banská Bystrica-regionen
 62. bär
 63. bärande av vapen USE personvapen
 64. Barbados
 65. bärbar dator USE mikrodator
 66. bärbar telefon USE telefon
 67. bärbart elverktyg USE handverktyg
 68. barbiturat USE lugnande medel
 69. Barcelonaprocessen USE Europa–Medelhavs-partnerskapet
 70. bärfarkost
 71. barn
 72. barn födda utom äktenskapet
 73. barn som far illa USE skydd av barn
 74. barn till migrerande
 75. barn- och mödravård
 76. barnäktenskap USE tvångsäktenskap
 77. barnarbete
 78. barnavård USE barn- och mödravård
 79. barnbegränsning USE födelsekontroll
 80. barnbibliotek
 81. barnbidrag USE familjebidrag
 82. barndom USE barn
 83. barnhem USE barnomsorg
 84. barnkrubba USE barnomsorg
 85. barnmat
 86. barnmorska
 87. barnomsorg
 88. barnpassning USE barnomsorg
 89. barnpension USE efterlevandeförmån
 90. barnpornografi
 91. barnprostitution USE prostitution
 92. barnpsykologi USE psykologi
 93. barnrik familj
 94. barns rättigheter
 95. barnsoldat USE skydd av barn
 96. barnstuga USE barnomsorg
 97. barntillägg USE familjebidrag
 98. barntillsyn USE barnomsorg
 99. barnvakt USE barnomsorg
 100. barr USE tacka
 101. barrträd
 102. basanläggningar USE stadsinfrastruktur
 103. basbehov USE grundläggande behov
 104. Basilicata
 105. Baskien
 106. baspris
 107. Basse-Normandie
 108. Basutoland USE Lesotho
 109. båt USE fartyg
 110. batat USE potatis
 111. båtbyggnad USE skeppsbyggnad
 112. batteri USE elackumulator
 113. bauxit
 114. Bayern
 115. bearbetad jordbruksprodukt
 116. bearbetning av livsmedel
 117. bearbetning av livsmedelprodukter USE bearbetning av livsmedel
 118. bearbetning under tullkontroll
 119. bebyggelse
 120. bebyggelse på landsbygden
 121. bed and breakfast USE hotellindustri
 122. bedömning av kunskapsnivå USE kunskapskontroll
 123. bedömning av vetenskapliga och tekniska möjligheter USE teknikvärdering
 124. bedövning av djur USE slaktning
 125. bedövningsmedel
 126. bedrägeri
 127. bedrägeri mot EU
 128. bedräglig konkurs USE konkurs
 129. befälhavare USE fartygs- och flygbesättning
 130. befattningsbeskrivning
 131. befolkning i yrkesverksam ålder
 132. befolkningens geografiska fördelning
 133. befolkningens hälsa USE folkhälsa
 134. befolkningsåldring
 135. befolkningsdynamik
 136. befolkningsexplosion USE befolkningstillväxt
 137. befolkningsgeografi
 138. befolkningskoncentration
 139. befolkningslära USE demografi
 140. befolkningsmigration
 141. befolkningspolitik
 142. befolkningsprognos
 143. befolkningsräkning
 144. befolkningsrörelse USE befolkningsdynamik
 145. befolkningssammansättning USE befolkningsstruktur
 146. befolkningsskydd USE civilförsvar
 147. befolkningsstatistik
 148. befolkningsstorlek USE befolkningsstatistik
 149. befolkningsstruktur
 150. befolkningstäthet
 151. befolkningstillväxt
 152. befolkningsutveckling USE befolkningsdynamik
 153. befordran
 154. befordran av varor
 155. befordringsavgift USE fraktsats
 156. befordringstid
 157. befraktare USE transportör
 158. befraktning
 159. befrielse från exporttullar
 160. befrielse från tullar
 161. befrielse från tullavgift USE tullbefrielse
 162. befrielse från tullavgifter USE tullfrihet
 163. begagnad vara
 164. begagnat material USE begagnad vara
 165. begäran om anslutning USE anslutning till Europeiska unionen
 166. begäran om bistånd USE biståndsordning
 167. begäran om yttrande USE yttrande
 168. begåvningsflykt
 169. begåvningshandikappad USE psykiskt funktionshindrad
 170. begränsad spridning
 171. begränsat självstyre
 172. begränsning av produktionen USE produktionskvot
 173. begränsning av saluföring
 174. begränsningsavtal
 175. begravning USE död
 176. begravningsbyrå USE död
 177. behandling av avfall USE avfallshantering
 178. behandling av livsmedel USE bearbetning av livsmedel
 179. behandling av spillvatten USE vattenbehandling
 180. behandling som mest gynnad nation USE mest gynnad nation
 181. behaviorism USE beteendevetenskap
 182. behörighetskonflikt
 183. behörighetskonflikt mellan domstolar
 184. beivrande av bedrägeri USE bedrägeri
 185. bekämpande av stöld USE stöld
 186. bekämpande av terrorism USE terrorism
 187. bekämpning av buller USE bullerskydd
 188. bekämpning av grov brottslighet
 189. bekämpning av nedsmutsning USE föroreningsbekämpning
 190. bekämpning av torka USE torka
 191. bekämpningsmedel
 192. bekämpningsmedelsindustri
 193. beklädnad
 194. beklädnadsindustri
 195. bekvämlighetsflagg
 196. belägringstillstånd USE nödläge
 197. Belgien
 198. Belgiens språkområden
 199. Belgisk-luxemburgska ekonomiska unionen
 200. Belgradkonferensen USE OSSE