Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. Belize
 2. belysning
 3. belysningsanordning USE signalanordning
 4. belysningsmateriel
 5. belysningsutrustning USE belysningsmateriel
 6. bemyndigande USE fullmakt
 7. benådning USE påföljdspreskription
 8. benchmarking USE riktmärkning
 9. Benelux
 10. Benelux-länder
 11. Beneluxländernas ekonomiska union USE Benelux
 12. Benin
 13. bensen USE kolväte
 14. bensin
 15. beordran om skyddsarbete
 16. beredda skinn USE hudar och skinn
 17. beredningsfartyg USE fiskefartyg
 18. berett livsmedel
 19. berg
 20. bergsjordbruk USE fjällnära jordbruk
 21. bergsområde USE bergsregion
 22. bergsregion
 23. bergsskog
 24. bergvärme USE geotermisk energi
 25. berikande arbetsuppgifter USE humanisering av arbetet
 26. Berlin
 27. Berlins status
 28. Bermuda
 29. beryllium
 30. besådd yta USE utnyttjad jordbruksareal
 31. besättning
 32. beskärning USE skötsel av odling
 33. beskattning USE skattesystem
 34. beskattning av juridisk person USE bolagsskatt
 35. beskattningsbar inkomst
 36. beskattningsgrund USE skatteunderlag
 37. beskattningsmonopol USE fiskalt monopol
 38. beskickning USE diplomatisk representation
 39. beskogning USE skogsplantering
 40. beslut
 41. beslut av domstol USE dom
 42. beslutande organ
 43. beslutsbefogenhet
 44. beslutsfattande
 45. beslutsförlopp USE beslutsfattande
 46. beslutsmässighet
 47. beslutsprocedur USE beslutsfattande
 48. beslutsprocess USE beslutsfattande
 49. besöksrätt USE umgängesrätt
 50. bestämmelse USE förordning
 51. bestämning av markanvändning
 52. bestämt pris
 53. bestrålad mat USE bestrålad produkt
 54. bestrålad produkt
 55. bestrålat bränsle
 56. bestrålat livsmedel USE bestrålad produkt
 57. bestrålning
 58. bestrålning av livsmedel USE bestrålning
 59. besvär USE rättsmedel
 60. besvär om gemenskapens underlåtenhet USE passivitetstalan
 61. besvär om maktövergrepp USE talan om upphävande
 62. besvär om stats underlåtenhet att följa ingångna avtal USE talan om fördragsbrott
 63. besvärsrätt USE talerätt
 64. beta USE bladgrönsak
 65. betal-TV
 66. betald ledighet
 67. betalkort USE elektroniska pengar
 68. betalning
 69. betalning över budget USE godkännande av utgifter
 70. betalningar inom gemenskapen
 71. betalningsavtal USE kompensationsavtal
 72. betalningsbalans
 73. betalningsbalansens osynliga poster
 74. betalningsbemyndigande
 75. betalningsflöde
 76. betalningsform USE betalning
 77. betalningsinställelse
 78. betalningsperiod
 79. betapartiklar USE joniserande strålning
 80. beteendepsykologi USE beteendevetenskap
 81. beteendevetenskap
 82. betesgång
 83. betesmark USE gräsmark
 84. beting USE ackordslön
 85. betong
 86. betsocker
 87. betydelselära USE lingvistik
 88. betygsättning av personal USE personalbedömning
 89. BEUC
 90. bevarande av arbetstillfällen USE upprätthållande av arbetstillfällen
 91. bevarande av fiskebestånden
 92. bevarande av fiskeresurser USE bevarande av fiskebestånden
 93. bevarande av kulturmiljöer USE kulturmiljövård
 94. bevarande av landskapet USE skydd av landskapet
 95. bevarande av monument USE kulturmiljövård
 96. bevarande av natur USE miljöskydd
 97. bevarande av skog USE skogsskydd
 98. bevarandeområde USE skyddat område
 99. bevattning
 100. bevattningskanal USE vattenhushållning inom jordbruket
 101. beviljande av bistånd USE stödpolitik
 102. beviljande av lån USE utlåning
 103. beviljande av stöd USE medelfristigt ekonomiskt stöd
 104. beviljande av subventioner USE stödpolitik
 105. bevis
 106. bevisbörda USE bevis
 107. Bhutan
 108. Bibeln USE helig skrift
 109. bibliografi
 110. bibliografiskt studium USE bibliografi
 111. bibliotek
 112. bibliotekarie USE informationsyrke
 113. BIC USE små och medelstora företag
 114. bidrag efter BNI USE BNI-medel
 115. bidrag för arealuttag USE arealuttag
 116. bidrag för avstående från saluförande
 117. bidrag från ERUF USE Europeiska regionala utvecklingsfonden
 118. bidrag från ESF USE Europeiska socialfonden
 119. bidrag från garantisektionen vid EUGFJ USE garantisektionen vid EUGFJ
 120. bidrag från Sammanhållningsfonden USE Sammanhållningsfonden
 121. bidrag från utvecklingssektionen vid EUGFJ USE utvecklingssektionen vid EUGFJ
 122. bifångst
 123. biffkött USE nötkött
 124. Bihor
 125. bil
 126. bilateral kontingent USE transportkvot
 127. bilaterala förbindelser
 128. bilaterala relationer USE bilaterala förbindelser
 129. bilateralism USE bilaterala förbindelser
 130. bilateralt avtal
 131. bilateralt bistånd
 132. bilavgaser USE avgaser
 133. bilbelysning USE signalanordning
 134. bilbränsle USE bensin
 135. bild
 136. bildbehandling USE databehandling
 137. bildhuggare USE konstnärligt yrke
 138. bildkonst
 139. bildläsare USE skanner
 140. bildningsfrämjande USE kulturfrämjande
 141. bildningsnivå USE utbildningsnivå
 142. bildskärmsarbete
 143. bildskärmsenhet USE skärm
 144. bildsyntes
 145. bildtelefon USE videokommunikation
 146. bilindustri
 147. biljett
 148. billets USE tacka
 149. billjus USE signalanordning
 150. bilpark USE vagnpark
 151. bilskola USE körkortsutbildning
 152. biltillbehör USE fordonsutrustning
 153. biltillverkning USE bilindustri
 154. biltrafik USE vägtrafik
 155. bilvrak USE metallavfall
 156. bingo USE hasardspel
 157. biobränsle
 158. biocenos USE biotop
 159. biocoenos USE biotop
 160. biodiesel USE biobränsle
 161. biodling
 162. biodrivmedel USE biobränsle
 163. biodynamisk produkt USE ekologisk produkt
 164. bioekonomi USE hållbar utveckling
 165. bioenergi
 166. bioetanol USE biobränsle
 167. bioetik
 168. biofilm USE filmproduktion
 169. biogas
 170. biogenetik USE genteknik
 171. biograf USE filmindustri
 172. biograffilm USE filmproduktion
 173. biografi
 174. bioindustri
 175. biokemi
 176. bioklimatologi
 177. biokonversion
 178. biologi
 179. biologisk återhämtningsperiod USE fiskeperiod
 180. biologisk mångfald
 181. biologisk nedbrytbarhet
 182. biologisk nedbrytning USE biologisk nedbrytbarhet
 183. biologisk standard
 184. biologisk vetenskap
 185. biologiska stridsmedel USE biologiskt vapen
 186. biologiskt faderskap USE föräldraskap
 187. biologiskt föräldraskap USE föräldraskap
 188. biologiskt vapen
 189. biomassa
 190. biomaterial
 191. biomedicinsk teknik USE bioteknik
 192. biometri
 193. bioprocess
 194. biosäkerhet USE sjukdomsförebyggande verksamhet
 195. biosalong USE filmindustri
 196. biosamhälle USE biotop
 197. biosfär
 198. biosyntes USE bioprocess
 199. bioteknik
 200. bioteknisk uppfinning USE genetiskt modifierad organism