Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. brännolja USE eldningsolja
 2. brännved
 3. brännvin USE sprit
 4. branschavtal
 5. branschorganisation för jordbruket USE intresseorganisation för jordbruket
 6. bränsle
 7. bränsleaccis
 8. bränsleanrikning
 9. bränslecell
 10. bränsleknippe USE kärnbränsle
 11. bränsleupparbetning
 12. Brasilien
 13. Brasov
 14. Bratislavaregionen
 15. BRD USE Tyskland
 16. bredbandsnät USE överföringsnät
 17. breddning av arbetsuppgifter USE humanisering av arbetet
 18. Bremen
 19. Bretagne
 20. Bretton Woods USE Bretton Woods-avtalet
 21. Bretton Woods-avtalet
 22. brev USE postväsen
 23. brevväxling USE korrespondens
 24. bridreaktor
 25. brie USE mjuk ost
 26. brist
 27. brist på arbetskraft
 28. bristande överensstämmelse USE felaktig vara
 29. bristande rättskapacitet USE rättskapacitet
 30. bristande skolgång USE obligatorisk skolgång
 31. bristande yrkeskompetens USE yrkeskvalifikation
 32. bristfällig skolgång USE obligatorisk skolgång
 33. Brittiska antarktiska territoriet
 34. Brittiska Antillerna
 35. Brittiska Honduras USE Belize
 36. Brittiska Jungfruöarna
 37. Brittiska samväldet
 38. Brittiska territoriet i Indiska oceanen
 39. bro
 40. bröd
 41. broderi USE textilindustri
 42. brödfabrik USE bageri
 43. brödspannmål
 44. brom
 45. bromid USE kemiskt salt
 46. bromsanordning USE säkerhetsanordning
 47. brons USE legering
 48. brott USE lagöverträdelse
 49. brott enligt internationell rätt USE brott mot mänskligheten
 50. brott mot gemenskapsrätt USE överträdelse av gemenskapsrätt
 51. brott mot mänskliga rättigheter USE mänskliga rättigheter
 52. brott mot mänskligheten
 53. brott mot miljön USE miljöbrott
 54. brott mot person
 55. brott mot rikets säkerhet USE högförräderi
 56. brottmålsdomstol
 57. brottmålsförfarande
 58. brottmålstalan
 59. brottsbalk
 60. brottsbekämpning
 61. brottsförebyggande arbete USE brottsbekämpning
 62. brottslighet USE kriminalitet
 63. brottsoffer
 64. brottsoffers rättigheter USE stöd till brottsoffer
 65. brottspåföljd USE påföljd
 66. brucellos
 67. brukningsenhetens storlek USE jordbruksareal
 68. brukningsform USE driftform
 69. Brunei
 70. Brunei Darussalam USE Brunei
 71. brunkol
 72. bruttonationalinkomst
 73. bruttonationalprodukt
 74. bruttoregionalprodukt
 75. bruttovikt USE vikt och dimension
 76. bryggeri USE dryckesindustri
 77. Bryssel
 78. brysselkål USE bladgrönsak
 79. Brysselnomenklaturen USE tullnomenklatur
 80. brytböna USE baljfrukt
 81. brytning ovan jord USE gruvdrift
 82. BSE USE bovin spongiform encefalopati
 83. bubbelvin USE mousserande vin
 84. buddism
 85. buddist
 86. buddistisk rätt
 87. budget
 88. budget
 89. budgetändring
 90. budgetanslag
 91. budgetår
 92. budgetbalans
 93. budgetbefogenhet
 94. budgetbehandling USE budgetförfarande
 95. budgetbemyndigande
 96. budgetberäkning
 97. budgetbilaga
 98. budgetdisciplin USE budgetbalans
 99. budgetdisciplin (EG)
 100. budgetfinansiering
 101. budgetflygbolag USE lågprisflygbolag
 102. budgetförfarande
 103. budgetförordning
 104. budgetförslag
 105. budgetförslag (EG)
 106. budgetgenomförande
 107. budgetintäkter USE budgetmedel
 108. budgetkompensation USE medlemsstaternas bidrag
 109. budgetkontroll
 110. budgetmakt USE budgetbefogenhet
 111. budgetmedel
 112. budgetomröstning USE antagande av budget
 113. budgetomslutning
 114. budgetöverföring USE överföring av anslag
 115. budgetpolitik
 116. budgetpolitik och offentliga finanser
 117. budgetpost USE budget
 118. budgetprognos USE budgetberäkning
 119. budgetreform USE budgetpolitik
 120. budgetreserv (EG)
 121. budgetsamarbete
 122. budgetspecificering
 123. budgetstabilisator
 124. budgetteknik USE budgetförfarande
 125. budgetunderskott
 126. budgetuppskattning
 127. budgetuppställning
 128. budgetutgift
 129. budgetvärdering USE budgetuppskattning
 130. budgetvolym USE budgetomslutning
 131. buffel USE nötkreatur
 132. buffelkött
 133. buffertlager
 134. Bukarest — Ilfov
 135. bukt USE havsvik
 136. Bulgarien
 137. bulkvara
 138. bulla USE påvlig akt
 139. buller
 140. bullerförorening
 141. bullerskydd
 142. bult USE bult- och skruvindustri
 143. bult- och skruvindustri
 144. bunden lista
 145. bundet bistånd USE villkor för bistånd
 146. bundet mandat USE mandat
 147. Burgasregionen
 148. Burgenland
 149. burhållning USE intensiv uppfödning
 150. Burkina Faso
 151. Burma USE Myanmar
 152. Burundi
 153. Businesseurope
 154. buss
 155. busstation
 156. bussterminal USE busstation
 157. butan
 158. buteljering USE tappning på flaska
 159. buteljglas USE glas
 160. buten USE kolväte
 161. butikskedja USE kedjebutik
 162. butylen USE kolväte
 163. Buzau
 164. bygg- och anläggningsarbete
 165. bygg- och anläggningskontrakt
 166. bygg- och anläggningsutrustning
 167. byggande och stadsplanering
 168. byggbidrag USE byggstöd
 169. byggfärdig tomt USE byggtomt
 170. byggföreskrifter
 171. byggindustri
 172. byggkostnad
 173. bygglag USE byggföreskrifter
 174. byggmaterial
 175. byggnad
 176. byggnaders tillgänglighet USE faciliteter för handikappade
 177. byggnadshistoriskt arv USE arkitektoniskt arv
 178. byggnadsingenjörsväsen
 179. byggnadsisolering
 180. byggnadslån USE realkredit
 181. byggnadstillstånd
 182. byggnadsvirke USE konstruktionsvirke
 183. byggnorm USE byggföreskrifter
 184. byggplatta
 185. byggpolitik
 186. byggsäkerhet
 187. byggstöd
 188. byggteknik
 189. byggtomt
 190. byråkrati USE administrativa formaliteter
 191. Byrån för europeiska gemenskapernas officiella publikationer USE Publikationsbyrån
 192. Byrån för harmonisering USE Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden
 193. byte av politiskt system
 194. byteshandel
 195. byväg USE landsväg