Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. D'Hondts metod USE mandatfördelning
 2. DAC USE kommittén för utvecklingsbistånd
 3. däck
 4. dadel USE tropisk frukt
 5. dagbrottbrytning USE gruvdrift
 6. dagcentral USE sociala inrättningar
 7. daghem USE barnomsorg
 8. dagordning
 9. dagstidning USE tidning
 10. Dahomey USE Benin
 11. Dalarnas län
 12. dålig skörd USE felslagen skörd
 13. Dâmbovita
 14. damm USE stoft
 15. dammbyggnad USE konstbyggnad
 16. dammsugare USE elektrisk hushållsapparat
 17. Danmark
 18. dans USE scenkonst
 19. dansare USE konstnärligt yrke
 20. dataanalys USE informationsanalys
 21. databank USE databas
 22. databas
 23. databashanterare USE databashanteringssystem
 24. databashanteringssystem
 25. databedrägeri USE databrottslighet
 26. databehandling
 27. databehandling inom rättsväsendet
 28. databehandlingscentral USE datorcentral
 29. databehandlingssystem
 30. databrott USE databrottslighet
 31. databrottslighet
 32. dataflöde USE dataöverföring
 33. datainsamling
 34. datakommunikation
 35. datalagring
 36. datalogi USE informatik
 37. datamedium
 38. datanätverk
 39. dataöverföring
 40. dataöverföringsnät USE överföringsnät
 41. datarätt
 42. dataregistrering
 43. datasäkerhet
 44. dataskydd USE datasäkerhet
 45. dataspionage USE kommunikationshemlighet
 46. datavandalism USE databrottslighet
 47. datavirus
 48. datayrke
 49. dator
 50. datorcentral
 51. datorisering USE informationsteknikanvändning
 52. datorprogram USE programvara
 53. datorprogrammering USE programvara
 54. datorskärm USE skärm
 55. datorstödd konstruktion
 56. datorstödd ritning USE datorstödd konstruktion
 57. datorstödd tillverkning
 58. datorstödd undervisning
 59. datorstödd utgivning
 60. datorstyrd undervisning USE datorstödd undervisning
 61. datorterminal
 62. datorutrustning
 63. DBMS USE databashanteringssystem
 64. DDR USE Östtyskland
 65. de allra fattigaste USE socialt missgynnad grupp
 66. de franska sydliga och antarktiska områdena
 67. de franska territorierna i södra Indiska oceanen USE de franska sydliga och antarktiska områdena
 68. de nya oberoende staterna USE Oberoende staters samvälde
 69. de-facto erkännande USE erkännande av en stat
 70. de-jure erkännande USE erkännande av en stat
 71. deadline för publicering USE utgivningstidsfrist
 72. debatt USE möteshandlingar
 73. debattprotokoll USE parlamentsdebatt
 74. decentraliserad information USE centralisering av information
 75. decentraliserade gemenskapsorgan USE EU-organisation och EU-byrå
 76. decentralisering
 77. decentralisering av information USE centralisering av information
 78. defekt produkt USE felaktig vara
 79. definitiv antidumpningstull USE antidumpningstull
 80. deflation
 81. deflationspolitik USE deflation
 82. degenerativ neurologisk sjukdom USE neurologisk sjukdom
 83. dehydratiserad produkt
 84. dehydratiserat livsmedel USE dehydratiserad produkt
 85. dehydratisering
 86. deklarationen om mänskliga rättigheter USE stadga om de mänskliga rättigheterna
 87. dekorationsartikel
 88. dekorativ planta USE trädgårdsodling
 89. dekorativa konster USE sköna konster
 90. dekret
 91. delad vårdnad USE vårdnad
 92. delägare
 93. delaktighet i samhällslivet
 94. delegation (EP) USE Europaparlamentsdelegation
 95. delegerad lagstiftningsbefogenhet
 96. delegering av befogenheter
 97. delegering av makt USE delegering av befogenheter
 98. delfin
 99. deliberativ demokrati USE samtalsdemokrati
 100. delpris USE styckepris
 101. delstat
 102. deltagande i företagsledning USE medbestämmande
 103. deltagande land USE deltagarland
 104. deltagandedemokrati
 105. deltagarland
 106. deltid USE deltidsarbete
 107. deltidsanställning USE deltidsarbete
 108. deltidsarbete
 109. deltidsarbetslöshet
 110. deltidsjordbruk
 111. deltidslantbruk USE deltidsjordbruk
 112. demenssjukdom USE neurologisk sjukdom
 113. demilitariserad zon
 114. demilitarisering USE minskning av styrkor
 115. demografi
 116. demografi och befolkning
 117. demografisk analys
 118. demografisk studie USE demografisk analys
 119. demografiskt tryck USE överbefolkning
 120. demokrati
 121. demokratisering
 122. demokratisering av skolväsendet
 123. demokratisk kontroll USE parlamentarisk kontroll
 124. Demokratiska folkrepubliken Algeriet USE Algeriet
 125. Demokratiska folkrepubliken Korea USE Nordkorea
 126. Demokratiska folkrepubliken Laos USE Laos
 127. Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien USE Etiopien
 128. Demokratiska republiken Kongo
 129. Demokratiska republiken Östtimor USE Östtimor
 130. Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe USE São Tomé och Príncipe
 131. Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka USE Sri Lanka
 132. demokratiskt deltagande USE deltagandedemokrati
 133. demokratiskt parti
 134. demokratiskt underskott
 135. demonstrationsfrihet
 136. den asiatiska produktivitetsorganisationen
 137. den centralafrikanska ekonomiska tullunionen USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 138. den centralafrikanska monetära unionen USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 139. den ekonomiska samarbetsunionen mellan Afrika och Madagaskar USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 140. den europeiska flodsjöfartsunionen
 141. den europeiska grannskapspolitiken
 142. den europeiska gränsförvaltningsbyrån USE Frontex
 143. den europeiska organisationen för utveckling av bärraketer USE Europeiska rymdorganisationen
 144. den europeiska rymdforskningsorganisationen USE Europeiska rymdorganisationen
 145. den europeiska sammanslutningen av forsknings- och utbildningsinstitut inom utvecklingsområdet USE EADI
 146. den europeiska sammanslutningen av nationella produktivitetscenter
 147. den europeiska telesatellitorganisationen USE Eutelsat
 148. den europeiska visionen
 149. den gemensamma organisationen av marknaderna
 150. den gemensamma organisationen för Afrika, Madagaskar och Mauritius USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 151. den internationella biblioteksorganisationen USE IFLA
 152. den internationella flodsjöfartsunionen USE den europeiska flodsjöfartsunionen
 153. den internationella sammanslutningen för social trygghet
 154. Den oberoende staten Papua Nya Guinea USE Papua Nya Guinea
 155. den öppna samordningsmetoden
 156. den särskilda administrativa regionen Hongkong USE Hongkong
 157. den särskilda administrativa regionen Macao USE Macao
 158. den självstyrande provinsen Bolzano
 159. den självstyrande provinsen Trento
 160. den verkställande maktens behörighet
 161. denaturering
 162. deontologisk etik USE yrkesetik
 163. deoxiribonukleinsyra USE DNA
 164. depåbevis USE aktie
 165. departement
 166. Departementsområdet Saint-Barthélemy USE Saint-Barthélemy
 167. deporterad
 168. depositionsbank USE affärsbank
 169. deputerad USE parlamentsledamot
 170. deputeradekammare USE direktvald kammare
 171. desertering USE militär disciplin
 172. desinfektionsmedel USE farmaceutisk produkt
 173. desinficering USE sanering
 174. desinformation
 175. desk top publishing USE datorstödd utgivning
 176. deskriptor USE dokumentindexering
 177. dessertvin USE starkvin
 178. destillationsförfarande USE destillering
 179. destillering
 180. destruktion av avfall USE bortskaffande av avfall
 181. det allmänna tjänstehandelsavtalet USE Gats
 182. det allmänna tullpreferenssystemet USE allmänna preferenser
 183. det centralafrikanska monetära området USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 184. det civila samhället
 185. det civila samhällets organisationer USE det civila samhället
 186. det europeiska atomenergiorganet USE Kärnenergibyrån
 187. det europeiska straffrättsliga nätverket USE straffrättsligt samarbete inom EU
 188. det internationella dokumentationsförbundet USE International Federation for Documentation
 189. det internationella konsortiet för Rhensjöfart USE den europeiska flodsjöfartsunionen
 190. det latinamerikanska ekonomiska systemet
 191. Det ockuperade palestinska territoriet USE självstyrande palestinska territorier
 192. detaljförsäljning
 193. detaljhandel
 194. detaljhandelspris
 195. detaljhandelssammanslutning
 196. detaljist USE detaljhandel
 197. detonator USE sprängämne
 198. deuterium USE radioaktivt material
 199. devalvering
 200. diabetes