Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. dialekt USE regional kultur
 2. diamant USE ädelsten
 3. diande ko USE am- och diko
 4. diaspora
 5. dibarn USE spädbarn
 6. dieselbränsle
 7. dieselmotor
 8. dieselolja USE dieselbränsle
 9. diester USE ersättningsbränsle
 10. dietlivsmedel USE dietprodukt
 11. dietprodukt
 12. dietylenglykol USE syntetisk alkohol
 13. differentierad integration USE närmare samarbete
 14. digital arkivering
 15. digital bevaring USE digital arkivering
 16. digital ekonomi USE kunskapsbaserad ekonomi
 17. digital klyfta
 18. digital lagring USE digital arkivering
 19. digital namnteckning USE elektronisk signatur
 20. digital optisk skiva USE optiskt medium
 21. digital signatur USE elektronisk signatur
 22. digital teknik
 23. digital television USE högupplösningstelevision
 24. digital-TV USE högupplösningstelevision
 25. digitalisering
 26. digitalt bevis USE elektroniskt bevis
 27. digitalt bibliotek USE virtuellt bibliotek
 28. digitalteknik USE digital teknik
 29. diktafon USE kontorsmaskin
 30. diktatur
 31. dikteringsmaskin USE kontorsmaskin
 32. Dillonrundan
 33. dimljus USE signalanordning
 34. dioxin USE giftigt ämne
 35. diplomat USE diplomatyrke
 36. diplomati USE diplomatiska förbindelser
 37. diplomatisk asyl USE politisk asyl
 38. diplomatisk delegation USE diplomatisk representation
 39. diplomatisk immunitet
 40. diplomatisk personal USE diplomatyrke
 41. diplomatisk representant USE diplomatyrke
 42. diplomatisk representation
 43. diplomatisk tjänsteman USE diplomatyrke
 44. diplomatiska förbindelser
 45. diplomatiska kåren USE diplomatisk representation
 46. diplomatiskt erkännande USE diplomatiska förbindelser
 47. diplomatiskt protokoll
 48. diplomatiskt skydd
 49. diplomatyrke
 50. direkt effekt USE direkt tillämplighet
 51. direkt kostnad
 52. direkt livförsäkring USE livförsäkring
 53. direkt skatt
 54. direkt tillämplighet
 55. direkta val USE allmän rösträtt
 56. direktdemokrati
 57. direktförsäljning
 58. direktinvestering
 59. direktionssekreterare USE sekretariatspersonal
 60. direktiv
 61. direktöverförande satellit USE satellitkommunikation
 62. direktvald kammare
 63. dirigism USE statskontrollerad ekonomi
 64. disciplinär åtgärd USE förfarande vid disciplinärenden
 65. disciplinär utredning USE förfarande vid disciplinärenden
 66. disciplinärende USE förfarande vid disciplinärenden
 67. disciplinpåföljd USE administrativ påföljd
 68. diskett USE magnetiskt medium
 69. diskmaskin USE elektrisk hushållsapparat
 70. diskmedel USE rengöringsmedel
 71. diskontering
 72. diskonteringsränta USE diskonto
 73. diskonto
 74. diskontopolitik USE kreditpolitik
 75. diskretionär befogenhet
 76. diskriminerande pris
 77. diskriminering av funktionshindrade
 78. diskriminering av homosexuella USE könsdiskriminering
 79. diskriminering av utlänningar USE diskriminering på grund av nationalitet
 80. diskriminering på grund av nationalitet
 81. diskriminering på grundval av religion USE religiös diskriminering
 82. diskussionsforum USE forum
 83. dispens från tullavgift USE tullbefrielse
 84. disponibel energi
 85. dissertation USE avhandling
 86. dissident USE oliktänkande
 87. distansarbetare USE distansarbete
 88. distansarbete
 89. distansavtal USE distansförsäljning
 90. distansförsäljning
 91. distansmedicin USE telemedicin
 92. distansundervisning
 93. distansutbildning USE yrkesutbildning
 94. distribution
 95. distribution av elkraft USE elförsörjning
 96. distribution av film USE filmindustri
 97. distribution av gas
 98. distributionsavtal USE ensamåterförsäljaravtal
 99. distributionsföretag USE handelsföretag
 100. distributionskanal USE varudistribution
 101. distributionskooperativ inom jordbruk USE jordbrukskooperativ
 102. distributionskostnad
 103. distributionsnät USE varudistribution
 104. distributionsorganisation USE varudistribution
 105. distributionspolitik USE varudistribution
 106. distributör
 107. divergensindikator
 108. diverse industrier
 109. diverse industrier
 110. diversearbetare USE icke-yrkesutbildad arbetare
 111. diversifiering av energiförsörjningen USE diversifiering av energiutbudet
 112. diversifiering av energiutbudet
 113. Djibouti
 114. djupfrysning
 115. djupfryst livsmedel USE djupfryst produkt
 116. djupfryst maträtt USE berett livsmedel
 117. djupfryst produkt
 118. djuphamn USE hamnanläggning
 119. djuphavsbotten USE havsbotten
 120. djuphavsfiske
 121. djuphavssediment USE mineralresurser i haven
 122. djuravel
 123. djurenhet
 124. djurens anatomi USE zoologi
 125. djurens näringstillförsel USE utfodring
 126. djurens rättigheter USE djurs välbefinnande
 127. djurens sjukdomar USE djursjukdom
 128. djurexperiment USE djurförsök
 129. djurfett USE animaliskt fett
 130. djurföda USE fodermedel
 131. djurfoder USE fodermedel
 132. djurförsök
 133. djurhälsa
 134. djurhudar USE hudar och skinn
 135. djurkropp USE slaktkropp
 136. djurleukos
 137. djurpark USE zoo
 138. djurpatologi USE djursjukdom
 139. djurpest
 140. djurs välbefinnande
 141. djurselektion USE djuravel
 142. djursjukdom
 143. djurskydd
 144. djurskyddsområde USE naturreservat
 145. djurtransport
 146. djurtuberkulos
 147. djuruppfödare USE jordbrukare
 148. djurutställning
 149. DNA
 150. Dobritjregionen
 151. död
 152. Dodekaneserna USE Sydegeiska öarna
 153. dödförklaring USE död
 154. dödlighet
 155. dödlighetsstatistik USE dödlighet
 156. dödlighetstal USE dödlighet
 157. dödsfall USE död
 158. dödsfallsersättning
 159. dödshjälp USE eutanasi
 160. dödsläger USE koncentrationsläger
 161. dödsorsak USE död
 162. dödsstraff
 163. dödstal USE dödlighet
 164. döende USE död
 165. döendes rättigheter USE patientens rättigheter
 166. Doharundan
 167. doktorsavhandling USE avhandling
 168. dokument
 169. dokumentalist USE informationsyrke
 170. dokumentanalys USE informationsanalys
 171. dokumentanskaffning
 172. dokumentarkiv USE kulturarv
 173. dokumentation
 174. dokumentation
 175. dokumentationscenter
 176. dokumentationssystem
 177. dokumentationstjänst USE dokumentationscenter
 178. dokumentationsverktyg
 179. dokumentbehandling
 180. dokumentförvaltning
 181. dokumenthantering USE dokumentförvaltning
 182. dokumentindexering
 183. dokumentlagring
 184. dokumentregistrering
 185. dokumentsökning
 186. dold arbetslöshet
 187. dold ekonomi USE underjordisk ekonomi
 188. dolda fel USE felaktig vara
 189. Dolj
 190. dollarområdet USE valutaområde
 191. Dolnoslaskie USE Nedre Schlesien
 192. dolt delägarskap
 193. dom
 194. dom i högre rätt USE dom
 195. domänadress USE Internetadress
 196. dömande makt
 197. domare
 198. domare (EG) USE ledamot av EG-domstolen
 199. domare och åklagare
 200. domarkåren USE domare