Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. domarkåren och åklagarväsendet USE domare och åklagare
 2. dominerande ställning
 3. Dominica
 4. Dominikanska republiken
 5. domstol
 6. domstol för kompetenstvister USE högre instans
 7. domstol för mindre tvistemål USE allmän domstol
 8. domstolarnas långa handläggningstider USE eftersläpning i domstolarna
 9. domstolarnas oberoende USE rättsväsendets oberoende
 10. domstolarnas överbelastning USE eftersläpning i domstolarna
 11. domstolars behörighet
 12. domstolen för brott mot statens säkerhet USE specialdomstol
 13. domstolen för de mänskliga rättigheterna USE Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
 14. domstolsföreläggande
 15. domstolsprövning
 16. domstolsutslag USE dom
 17. donation USE gåva
 18. dopning
 19. dörrknackning USE hemförsäljning
 20. dosimetri USE metrologi
 21. dött fjäderfä USE slaktat fjäderfä
 22. dotterbolag
 23. dotterföretag USE dotterbolag
 24. döv USE fysiskt funktionshindrad
 25. dovhjort USE hjortdjur
 26. drabantstad USE satellitstad
 27. dragdjur
 28. dränering
 29. dråp
 30. Drenthe
 31. dricksvatten
 32. driftbudget (EKSG)
 33. driftform
 34. driftkapital USE rörelsekapital
 35. driftkontroll
 36. driftkostnad
 37. driftledare för jordbruksföretag
 38. driftskostnad USE driftkostnad
 39. driftskostnader USE allmänna omkostnader
 40. driftutgift
 41. driftutgift (EG)
 42. drivhuseffekt USE växthuseffekt
 43. drivhusgas
 44. drivhusodling USE växthusodling
 45. drivmedelsskatt USE bränsleaccis
 46. droghandel USE narkotikahandel
 47. drogmissbruk USE narkotikamissbruk
 48. droit de suite USE följerätt
 49. drottning USE statschef
 50. druva
 51. druvmust USE fruktprodukt
 52. druvproduktion USE vinodling
 53. druvsocker USE glukos
 54. druvsort USE vingård
 55. dry farming
 56. dryck
 57. drycker och socker
 58. dryckesindustri
 59. Dubai USE Förenade arabemiraten
 60. dubbel växelkurs USE växelkurs
 61. dubbelarbete
 62. dubbelbeskattning
 63. dubbelinkomst
 64. dubbelt medborgarskap
 65. dubbla anställningar USE dubbelarbete
 66. Dublinstiftelsen USE Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
 67. dumpning
 68. dumpning av avfall
 69. dumpningspraxis USE dumpning
 70. durra USE sorghum
 71. durumvete
 72. dvd-audio USE skiva
 73. dvd-rom USE optiskt medium
 74. dvd-video USE videoskiva