Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. e-ekonomi USE kunskapsbaserad ekonomi
 2. e-förvaltning USE elektronisk förvaltning
 3. e-handel USE elektronisk handel
 4. e-lärande USE distansundervisning
 5. e-post USE elektronisk post
 6. e-postmeddelanden med reklam som man inte beställt själv USE oönskad e-postreklam
 7. e-postreklam som mottagaren inte beställt USE oönskad e-postreklam
 8. e-reklam USE oönskad e-postreklam
 9. e-utbildning USE yrkesutbildning
 10. EAC USE Östafrikanska gemenskapen
 11. EAC-länder
 12. EADI
 13. EAES USE European Atomic Energy Society
 14. EANPC USE den europeiska sammanslutningen av nationella produktivitetscenter
 15. EAPR USE Euroatlantiska partnerskapsrådet
 16. EAR USE Europeiska byrån för återuppbyggnad
 17. EASA USE Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
 18. East Midlands
 19. East of England USE Östra England
 20. eau-de-vie USE sprit
 21. EBRD
 22. EBU USE Europeiska rundradiounionen
 23. ECA USE regional kommission (FN)
 24. ECAC USE Europeiska civila luftfartskonferensen
 25. ECB USE Europeiska centralbanken
 26. ECBS USE Europeiska centralbankssystemet
 27. ECC-nätverket USE Nätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter
 28. ECC-net USE Nätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter
 29. Eccas USE Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap
 30. ECDPC USE Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
 31. ECE USE regional kommission (FN)
 32. Echa USE Europeiska kemikaliemyndigheten
 33. Echelon USE spionage
 34. ECHO
 35. ECLAC USE regional kommission (FN)
 36. ECNN USE Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
 37. Ecosoc (FN)
 38. Ecowas USE Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap
 39. Ecowas-länder
 40. ECPRD USE Europeiskt center för parlamentarisk forskning och dokumentation
 41. ecu
 42. Ecuador
 43. ED USE enhetsdokument
 44. edafologi USE marklära
 45. edamer USE hårdost
 46. EEA USE Europeiska miljöbyrån
 47. EEG USE Europeiska gemenskapen
 48. EEG (med.) USE medicinsk diagnos
 49. EEG-fördraget USE Romfördraget
 50. EEIG USE europeisk ekonomisk intressegruppering
 51. EES USE Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 52. EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 53. EES-rådet
 54. EESK USE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 55. EESK-yttrande
 56. effekt på miljön USE miljöpåverkan
 57. effekter av radioaktiv strålning USE radiobiologi
 58. effektivitet USE produktivitet
 59. EFG USE Europeiska fonden for justering for globaliseringseff ekter
 60. Efics
 61. EFMS USE Europeiska fonden för monetärt samarbete
 62. EFS USE Europeiska fackliga samorganisationen
 63. Efsa USE Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
 64. Efta
 65. Eftadomstolen
 66. Eftaländer
 67. Eftas övervakningsmyndighet USE Efta
 68. efterbildning
 69. efterfrågan USE utbud och efterfrågan
 70. efterfrågan på arbetskraft USE arbetskraftsbehov
 71. efterfrågemonopol USE köparmonopol
 72. eftergift av skatteskuld
 73. efterlevandeförmån
 74. efterlevandepension USE efterlevandeförmån
 75. efternamn
 76. eftersatt stadsområde
 77. eftersläpning i domstolarna
 78. EG-anställd
 79. EG-avtal
 80. EG-beslut
 81. EG-certifiering USE gemenskapscertifiering
 82. EG-direktiv
 83. EG-domstolen USE Europeiska gemenskapernas domstol
 84. EG-domstolens dom
 85. EG-domstolens yttrande
 86. EG-fond
 87. EG-fördraget USE Romfördraget
 88. EG-förordning
 89. EG-förordningar USE gemenskapsrätt
 90. EG-förslag
 91. EG-institutionernas befogenheter
 92. EG-kommissionär USE ledamot av kommissionen
 93. EG-kommissionen USE Europeiska kommissionen
 94. EG-kompetens USE gemenskapens behörighet
 95. EG-land USE medlemsstat i EU
 96. EG-medlemskap USE medlemskap i Europeiska unionen
 97. EG-medlemsstat USE medlemsstat i EU
 98. EG-protokoll
 99. EG-rätt USE gemenskapsrätt
 100. EG-rättsakter USE gemenskapsrättsakt
 101. EG-region i Medelhavsområdet
 102. EG-rekommendation
 103. EG-representation vid en internationell organisation USE EU:s internationella roll
 104. EG-resolution USE gemenskapsresolution
 105. EG-stat USE medlemsstat i EU
 106. EG-stöd USE gemenskapsstöd
 107. EG-väg USE huvudväg inom gemenskapen
 108. EG-yttrande
 109. EG:s administrativa budget USE administrativ utgift (EG)
 110. EG:s allmänna budget
 111. EG:s associationsavtal USE associationsavtal (EG)
 112. EG:s avtal om socialpolitik
 113. EG:s budget USE gemenskapsbudget
 114. EG:s budgetreserv USE budgetreserv (EG)
 115. EG:s budgetutgift USE gemenskapsutgift
 116. EG:s deltagande i ett internationellt möte USE EU:s internationella roll
 117. EG:s egna medel USE egna medel
 118. EG:s fond för monetärt samarbete USE Europeiska fonden för monetärt samarbete
 119. EG:s forskningscenter USE Gemensamma forskningscentret
 120. EG:s förstainstansrätt USE Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt
 121. EG:s fusionforskning USE Joint European Torus
 122. EG:s fusionsfördrag USE fusionsfördraget
 123. EG:s historia
 124. EG:s inre handel USE handel inom gemenskapen
 125. EG:s inre marknad USE inre marknad
 126. EG:s jordbruksfond USE EUGFJ
 127. EG:s jordbrukspris USE jordbrukspris
 128. EG:s monetära fond USE Europeiska monetära fonden
 129. EG:s monetära kommitté
 130. EG:s överensstämmelsemärkning
 131. EG:s ramprogram USE gemenskapsprogram
 132. EG:s rättspraxis
 133. EG:s regelverk USE gemenskapens regelverk
 134. EG:s regionalfond USE Europeiska regionala utvecklingsfonden
 135. EG:s revisionsrätt USE Europeiska revisionsrätten
 136. EG:s sekundärlagstiftning USE sekundärlagstiftning
 137. EG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare
 138. EG:s statistikkontor USE Eurostat
 139. EG:s trojka
 140. EG:s tullområde
 141. EG:s varumärkesbyrå USE Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden
 142. EG:s yttre förbindelser USE Europeiska unionens förbindelser
 143. Egeiska havet
 144. Egeiska öarna
 145. egen företagare USE självständigt verksam person
 146. egen konsumtion
 147. egendom i rymden
 148. egendomsbrott
 149. egendomsmarknad
 150. egendomsordning inom äktenskapet USE äktenskapslagstiftning
 151. egendomsrätt USE äganderätt
 152. egna medel
 153. EGT USE Europeiska unionens officiella tidning
 154. Egypten
 155. EG–tredjeland-konvention USE EG-avtal
 156. EIB USE Europeiska investeringsbanken
 157. EIB-lån
 158. EIF USE Europeiska investeringsfonden
 159. EIG USE ekonomisk intressegruppering
 160. EIPA USE Europeiska institutet för offentlig administration
 161. Eire USE Irland
 162. EJJ-net USE Nätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter
 163. ek USE lövträd
 164. EKG USE medicinsk diagnos
 165. eko-industri USE ren teknik
 166. ekobrott USE ekonomiskt brott
 167. Ekofinrådet
 168. ekografi USE medicinsk diagnos
 169. ekologi
 170. ekologisk balans
 171. ekologisk ekonomi USE miljöekonomi
 172. ekologisk industri USE ren teknik
 173. ekologisk nisch USE biotop
 174. ekologisk odling USE ekologiskt jordbruk
 175. ekologisk produkt
 176. ekologisk turism
 177. ekologiskt jordbruk
 178. ekologiskt känsligt område USE känsligt område
 179. ekologiskt lantbruk USE ekologiskt jordbruk
 180. ekologiskt livsmedel USE ekologisk produkt
 181. ekologiskt märke USE miljömärke
 182. ekologism
 183. ekonometri
 184. ekonometrisk modell USE ekonomisk modell
 185. EKONOMI
 186. ekonomi
 187. ekonomibyggnad
 188. ekonomisk analys
 189. ekonomisk analys
 190. ekonomisk aspekt USE ekonomiska förhållanden
 191. ekonomisk återhämtning
 192. ekonomisk återuppbyggnad
 193. ekonomisk brottslighet USE ekonomiskt brott
 194. ekonomisk depression USE recession
 195. ekonomisk diskriminering
 196. ekonomisk effekt USE ekonomisk konsekvens
 197. ekonomisk etik USE etik i näringslivet
 198. ekonomisk expansion USE ekonomisk tillväxt
 199. ekonomisk förening USE kooperativ
 200. ekonomisk förlust