Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. elfordon
 2. elförsörjning
 3. elindustri
 4. elkabel
 5. elkraftverk USE kraftverk
 6. Elliceöarna USE Tuvalu
 7. elmaskin
 8. elsmog USE elektromagnetisk störning
 9. EMA USE Europeiska valutaavtalet
 10. emballage
 11. embargo USE internationella sanktioner
 12. emblem USE flagga
 13. embryodonation USE konstgjord befruktning
 14. embryologi USE biologi
 15. EMEA USE Europeiska läkemedelsmyndigheten
 16. EMF USE Europeiska monetära fonden
 17. EMI USE Europeiska monetära institutet
 18. emigrant USE migrerande
 19. emigration
 20. Emilia-Romagna
 21. emission av värdepapper
 22. emissionsspektrometri USE spektrometri
 23. emmentaler USE hårdost
 24. EMS USE Europeiska monetära systemet
 25. EMSA USE Europeiska sjösäkerhetsbyrån
 26. EMU USE Ekonomiska och monetära unionen
 27. emulgator USE emulgeringsmedel för livsmedel
 28. emulgeringsmedel för livsmedel
 29. enarmad bandit USE automatspel
 30. encyklika USE påvlig akt
 31. encyklopedi USE uppslagsbok
 32. enda barnet
 33. enda köpare USE köparmonopol
 34. endemisk sjukdom
 35. endiv USE bladgrönsak
 36. endokrin sjukdom
 37. endoskopi USE medicinsk diagnos
 38. ENERGI
 39. energi från biomassa USE bioenergi
 40. energi från jordbruksgrödor
 41. energianvändning
 42. energibalans
 43. energibehov
 44. energiberoende USE energioberoende
 45. energibesparing
 46. energibestämmelser USE energilagstiftning
 47. energibevarande USE energilagring
 48. energidistribution
 49. energidiversifiering USE diversifiering av energiutbudet
 50. energieffektivitet
 51. energiefterfrågan USE energibehov
 52. energiförbrukning
 53. energiforskning
 54. energiförsörjning
 55. energigröda USE energiodling
 56. energiindustri
 57. energijordbruksområde USE energi från jordbruksgrödor
 58. energikällans lokalisering USE lokaliseringsplats för energi
 59. energikostnad USE energipris
 60. energikris
 61. energilagring
 62. energilagstiftning
 63. energinät
 64. energioberoende
 65. energiodling
 66. energiomvandling
 67. energipolitik
 68. energipolitik
 69. energipris
 70. energiprodukt
 71. energiproduktion
 72. energisituation USE energibalans
 73. energiskatt USE miljöavgift
 74. energiskog USE energiodling
 75. energislöseri USE energibesparing
 76. energisparande USE energibesparing
 77. energistatistik USE energibalans
 78. energiteknik
 79. energiteknologi USE energiteknik
 80. energitillgångar
 81. energitransport
 82. energiutbud
 83. energiutvinning
 84. enfamiljshus
 85. engångsartikel USE icke-varaktig konsumtionsvara
 86. engångsprodukt USE icke-varaktig konsumtionsvara
 87. Engelska kanalen
 88. engelskspråkig värld USE språkgrupp
 89. engelsktalande Afrika
 90. engelsktalande länder USE språkgrupp
 91. England
 92. enhällighet
 93. enhetlig monetär politik
 94. enhetlig valutapolitik
 95. enhetligt skatteunderlag USE skatteunderlag
 96. enhetligt valförfarande USE europeiskt valsystem
 97. enhetsakten USE europeiska enhetsakten
 98. enhetsdokument
 99. enhetspris USE bestämt pris
 100. enhetsstat
 101. ENISA USE Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
 102. enkammarsystem
 103. enkel majoritet
 104. enklav
 105. enmansföretag
 106. enmansval USE val i enmansvalkrets
 107. ENP USE den europeiska grannskapspolitiken
 108. enpartistyre USE enpartisystem
 109. enpartisystem
 110. ENS USE europeiskt bokföringssystem
 111. ensamåterförsäljaravtal
 112. ensamförsäljningsrätt USE ensamåterförsäljaravtal
 113. ensamhushåll USE ensamstående
 114. ensamrätt på koncession USE ensamåterförsäljaravtal
 115. ensamstående
 116. ensamstående fader USE ensamstående förälder
 117. ensamstående förälder
 118. ensamstående moder USE ensamstående förälder
 119. ensilage USE vegetabiliskt fodermedel
 120. enskild egendom
 121. enskild firma USE enmansföretag
 122. enskild organisation USE frivilligorganisation
 123. enskild skog
 124. entisen Jugoslavian alueet USE Jugoslavien
 125. entledigande USE uppsägning
 126. entomologi USE zoologi
 127. entreprenör
 128. entreprenöranda USE entreprenörskap
 129. entreprenörskap
 130. envälde USE monokrati
 131. enzym
 132. enzymteknik USE bioprocess
 133. EP USE Europaparlamentet
 134. EP-resolution USE Europaparlamentsresolution
 135. EP:s kompetens USE Europaparlamentets befogenheter
 136. epidemi
 137. epidemiologi
 138. Epirus
 139. epizooti USE djursjukdom
 140. epizootisk sjukdom USE djursjukdom
 141. EPO USE Europeiska patentverket
 142. EPS USE europeiskt politiskt samarbete
 143. EPSO
 144. EPU USE Europeiska betalningsunionen
 145. ERA USE Europeiska järnvägsbyrån
 146. erforderliga kvalifikationer för tjänst USE yrkeskvalifikation
 147. ergonomi
 148. Eritrea
 149. erkännade av behörighetsbevis USE erkännande av examensbevis
 150. erkännande av en stat
 151. erkännande av examensbevis
 152. erkännande av utbildningar
 153. erkännande av yrkesutbildningskvalifikationer
 154. Ermland-Masurien
 155. erosion
 156. erotik USE sexualitet
 157. ersättare
 158. ersättning USE skadeersättning
 159. ersättning av import
 160. ersättning av resurser
 161. ersättning för arbete
 162. ersättning för arbetsskada USE yrkesskadeförsäkring
 163. ersättning för utfört arbete USE lön
 164. ersättningsansvar för miljöskador USE ansvar för miljöskador
 165. ersättningsbränsle
 166. ersättningsenergi USE mjuk energi
 167. ersättningsprodukt
 168. ersättningsproduktion inom jordbruket USE alternativ jordbruksproduktion
 169. ERUF USE Europeiska regionala utvecklingsfonden
 170. ESA USE Europeiska rymdorganisationen
 171. ESCAP USE regional kommission (FN)
 172. ESCWA USE regional kommission (FN)
 173. ESF USE Europeiska socialfonden
 174. ESFP
 175. ESK-yttrande USE EESK-yttrande
 176. eskimå USE urbefolkning
 177. ESO (European Standardisation Organisation) USE europeiskt standardiseringsorgan
 178. esoterism USE religiös sekt
 179. Esro USE Europeiska rymdorganisationen
 180. ester USE organisk syra
 181. estetisk kirurgi
 182. Estland
 183. etablering (företag)
 184. etableringsfrihet USE etableringsrätt
 185. etableringsrätt
 186. etanol
 187. etatism USE kollektivism
 188. eterisk olja
 189. ETF USE Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
 190. etik
 191. etik i näringslivet
 192. etikettering
 193. Etiopien
 194. etisk turism USE rättvis turism
 195. etnisk diskriminering
 196. etnisk grupp
 197. etnisk gruppering USE etnisk grupp
 198. etnisk konflikt
 199. etnisk minoritet USE etnisk grupp
 200. etnisk rensning