Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. finansförvaltning
 2. finansiell autonomi
 3. finansiell delaktighet USE aktieinnehav
 4. finansiell intervention
 5. finansiell kris USE valutakris
 6. finansiell marknad USE finansmarknad
 7. finansiell översikt
 8. finansiell planering
 9. finansiell ställning
 10. finansiell transaktion
 11. finansiell utjämning
 12. finansiell verksamhet USE finansmarknad
 13. finansiella kostnader USE allmänna omkostnader
 14. finansiella tjänster
 15. finansiellt avtal
 16. finansiellt bistånd
 17. finansiellt instrument
 18. finansiellt samarbete
 19. finansiellt stöd USE finansiellt bistånd
 20. finansiering
 21. finansiering av bistånd
 22. finansiering av EG:s budget USE finansiering av gemenskapsbudgeten
 23. finansiering av företag
 24. finansiering av gemenskapsbudgeten
 25. finansiering av politiska partier USE partifinansiering
 26. finansiering och investering
 27. finansieringsbehov
 28. finansieringsförslag USE finansieringsplan
 29. finansieringsgrad USE finansieringsnivå
 30. finansieringskälla USE finansieringssätt
 31. finansieringsmekanism USE finansieringssätt
 32. finansieringsnivå
 33. finansieringsplan
 34. finansieringspolitik
 35. finansieringsprogram USE finansieringsplan
 36. finansieringssätt
 37. finansieringsvillkor USE finansieringssätt
 38. finansinstitut
 39. finanskontroll
 40. finanskris USE valutakris
 41. finanslag
 42. finansmarknad
 43. finanspolitik
 44. finansprotokoll
 45. finansräkning USE räkenskaper
 46. finansrätt
 47. finansreform USE finanspolitik
 48. finansstatistik
 49. fingeravtryck USE biometri
 50. finkeramik USE teknisk keramik
 51. Finland
 52. finmalet mjöl
 53. finmekanik
 54. finmekanisk industri USE finmekanik
 55. finplåt USE plåt
 56. finputsning av metall USE metallisering
 57. finsnickeri USE snickeri
 58. finstål USE stål
 59. firma USE företag
 60. firmanamn
 61. fisk
 62. fisk kastad överbord
 63. fiskal avgift USE skatt
 64. fiskalt monopol
 65. fiskare
 66. fiske USE fiskeindustri
 67. fiske inom gemenskapen USE EU:s fiskeripolitik
 68. fiskeavtal
 69. fiskebåt USE fiskefartyg
 70. fiskebegränsning USE fiskerättigheter
 71. fiskebemyndigande USE fisketillstånd
 72. fiskeberoende region
 73. fiskebestämmelser
 74. fiskefartyg
 75. fiskeflotta
 76. fiskeförbud USE fiskerättigheter
 77. fiskegräns USE fiskezon
 78. fiskehamn
 79. fiskeindustri
 80. fiskeinspektion
 81. fiskeinspektör USE fiskeinspektion
 82. fiskekapacitet USE fiskeflotta
 83. fiskekontroll USE fiskeinspektion
 84. fiskelicens
 85. fiskenäringens ekonomi USE fiskestatistik
 86. fiskeområden
 87. fiskeorganisation USE fiskeripolitik
 88. fiskeperiod
 89. fiskeplan USE fångstkvot
 90. fiskeplats USE fiskeområden
 91. fiskerättigheter
 92. fiskeresurser
 93. fiskeri
 94. fiskeriforskning
 95. fiskeriförvaltning
 96. fiskeripolitik
 97. fiskeriprodukt
 98. fiskeristruktur
 99. fiskeskepp USE fiskefartyg
 100. fiskestatistik
 101. fiskesystem USE fiskeriförvaltning
 102. fisketillstånd
 103. fiskevatten USE fiskeområden
 104. fiskeverksamhet USE fiskeindustri
 105. fiskezon
 106. fiskfångst
 107. fiskfett USE animaliskt fett
 108. fiskfilé USE fiskprodukt
 109. fiskkrokett USE fiskprodukt
 110. fiskmjöl USE fiskprodukt
 111. fisknät
 112. fiskodling
 113. fiskodlingsart USE fisk
 114. fiskolja
 115. fiskpinne USE fiskprodukt
 116. fiskprodukt
 117. fiskproduktion USE fiskeriprodukt
 118. fiskrom USE fiskprodukt
 119. fisksjukdomar
 120. fiskuppfödning USE fiskodling
 121. fjäderfä
 122. fjäderfäkött
 123. fjäderfäuppfödning
 124. fjällnära jordbruk
 125. fjällnära skog USE bergsskog
 126. fjällnära skogsbruk USE fjällnära jordbruk
 127. fjärde åldern USE äldre person
 128. fjärde Lomékonventionen
 129. fjärde resursen USE BNI-medel
 130. fjäril USE insekt
 131. Fjärran Östern
 132. fjärranalys
 133. fjärrladdning
 134. fjärrstyrd robot
 135. fjärrvärme USE uppvärmning
 136. flagga
 137. flamländskt språkområde
 138. flamugn USE ugn
 139. Flandern
 140. fläsk USE griskött
 141. flerårig grönsak
 142. flerårig odling
 143. flerbranschföretag USE konglomerat
 144. flerfaldigt medborgarskap USE dubbelt medborgarskap
 145. flerfamiljshus
 146. flermansval USE listval
 147. flerpartidemokrati USE flerpartisystem
 148. flerpartisystem
 149. flerspråkig ordbok
 150. flerspråkig TV-sändning USE europeisk television
 151. flerspråkighet
 152. flerspråkigt gemenskapsprogram USE europeisk television
 153. Flevoland
 154. flexarbetstid USE flexibel arbetstid
 155. flexibel arbetstid
 156. flexibel pensionsålder USE förtidspensionering
 157. flexibilitet USE närmare samarbete
 158. flexibilitet i sysselsättningen USE flexibilitet på arbetsmarknaden
 159. flexibilitet på arbetsmarknaden
 160. flock USE besättning
 161. flod USE vattendrag
 162. flod- och kanalbåtstransport
 163. flod- och kanalfart USE flodsjöfart
 164. flodbåt USE pråm
 165. flodförbindelse USE transport på inre vattenväg
 166. flodhamn USE hamnanläggning
 167. flodhydrologi USE hydrologi
 168. flodkanal USE inre vattenväg
 169. flodkryssning USE flodturism
 170. flodmynning
 171. flodresa USE flodturism
 172. flodsafari USE flodturism
 173. flodsjöfart
 174. flodtransport USE transport på inre vattenväg
 175. flodturism
 176. flora
 177. flott USE ister
 178. flotta
 179. flottbas USE militärbas
 180. flottning
 181. fluktuationsmarginal
 182. fluor
 183. fluoridering USE vattenbehandling
 184. flygbas USE militärbas
 185. flygbensin USE flygbränsle
 186. flygbesättning USE fartygs- och flygbesättning
 187. flygbränsle
 188. flygcabotage
 189. flygfält USE flygplats
 190. flygförbindelse USE flyglinje
 191. flygfraktsats
 192. flygindustri USE luftfartsindustri
 193. flygkapten USE fartygs- och flygbesättning
 194. flyglinje
 195. flygning USE lufttransport
 196. flygplan
 197. flygplansflotta
 198. flygplanskapning USE kapning
 199. flygplanssäkerhet USE flygsäkerhet
 200. flygplats