Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. flygplats i fjälltrakter USE flygplats
 2. flygplatsanläggning USE flygplats
 3. flygplatsavgift USE infrastrukturavgift
 4. flygplatsinfrastruktur USE flygplats
 5. flygsäkerhet
 6. flygservice USE lufttransport
 7. flygteknik USE lufttransport
 8. flygtekniskt materiel USE flygplan
 9. flygtrafik USE lufttrafik
 10. flygtransport USE lufttransport
 11. flygtransporternas säkerhet USE flygsäkerhet
 12. flygvapen
 13. flygvärd USE fartygs- och flygbesättning
 14. flygvärdinna USE fartygs- och flygbesättning
 15. flyktig olja USE eterisk olja
 16. flykting
 17. flyktinghjälp
 18. flytande ammoniak USE kemiskt salt
 19. flytande gödsel USE organiskt gödningsmedel
 20. flytande kapital USE spekulationskapital
 21. flytande väte USE väteproduktion
 22. flytande växelkurs
 23. flyttfågel USE fågel
 24. flyttning av verksamhet USE omlokalisering av företag
 25. flyttning inom landet USE inhemsk migration
 26. flyttningsbidrag USE kostnadsersättningar och traktamenten
 27. FN
 28. FN-Habitat
 29. FN-kommissionen
 30. FN-konferens
 31. FN-konvention
 32. FN-program och -fonder
 33. FN-resolution
 34. FN-sekretariatet
 35. FN-styrkor USE multinationell styrka
 36. FN-systemet USE FN
 37. FN:s barnfond USE Unicef
 38. FN:s befolkningsfond
 39. FN:s boende- och bebyggelsecenter USE FN-Habitat
 40. FN:s center för regional utveckling
 41. FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor USE FN-Habitat
 42. FN:s ekonomiska och sociala råd USE Ecosoc (FN)
 43. FN:s flyktingkommissariat USE UNHCR
 44. FN:s flyktingkommissarie USE UNHCR
 45. FN:s flyktingorgan USE UNHCR
 46. FN:s fond för utveckling av kapital USE FN:s utvecklingsprogram
 47. FN:s forskningsinstitut för social utveckling
 48. FN:s förvaltarskapsråd
 49. FN:s generalförsamling
 50. FN:s generalsekreterare
 51. FN:s hiv-/aidsorgan USE Unaids
 52. FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar i Mellanöstern USE UNRWA
 53. FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar USE UNRWA
 54. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
 55. FN:s institut för interregional juridisk forskning
 56. FN:s institut för nedrustningsforskning
 57. FN:s institut för utbildning och forskning
 58. FN:s internationella forsknings- och utvecklingsinstitut för kvinnors utveckling
 59. FN:s internationella narkotikakontrollstyrelse USE Internationella narkotikakontrollstyrelsen
 60. FN:s kommission för befolkningsfrågor USE teknisk kommission (FN)
 61. FN:s kommission för brottsförebyggande och straffrättskipning USE teknisk kommission (FN)
 62. FN:s kommission för hållbar utveckling USE teknisk kommission (FN)
 63. FN:s kommission för mänskliga rättigheter USE teknisk kommission (FN)
 64. FN:s kommission för social utveckling USE teknisk kommission (FN)
 65. FN:s kommission för vetenskap och teknik USE teknisk kommission (FN)
 66. FN:s konferens om handel och utveckling
 67. FN:s konferens om miljö och utveckling
 68. FN:s kvinnokommission USE teknisk kommission (FN)
 69. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation USE FAO
 70. FN:s miljöprogram
 71. FN:s narkotikakommission USE teknisk kommission (FN)
 72. FN:s nationella bokföringssystem USE standardiserat bokföringssystem
 73. FN:s organisation för industriell utveckling
 74. FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur USE Unesco
 75. FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor USE FN-Habitat
 76. FN:s program för narkotikakontroll
 77. FN:s säkerhetsråd
 78. FN:s skogsforum USE teknisk kommission (FN)
 79. FN:s specialorganisationer
 80. FN:s statistikkommission USE teknisk kommission (FN)
 81. FN:s underorgan USE underorgan (FN)
 82. FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
 83. FN:s utvecklingsfond för kvinnor USE FN:s utvecklingsprogram
 84. FN:s utvecklingsprogram
 85. FN:s volontärprogram USE FN:s utvecklingsprogram
 86. fob-leverans USE pris fritt ombord
 87. fob-pris USE pris fritt ombord
 88. fob-värde USE pris fritt ombord
 89. föda
 90. födande kvinna USE moderskap
 91. födelsefrekvens USE födelsetal
 92. födelsekontroll
 93. födelsetal
 94. foder USE fodermedel
 95. foder till sällskapsdjur
 96. foderbeta
 97. foderkaka USE industriellt tillverkat foder
 98. fodermedel
 99. foderspannmål
 100. foderväxt
 101. foderväxtodling
 102. födoämne USE livsmedel
 103. födsel USE moderskap
 104. föl USE hästdjur
 105. folie USE tunnplåt
 106. följerätt
 107. folkbank
 108. folkbibliotek
 109. folkbildning
 110. folkbildningsarbete USE kulturfrämjande
 111. folkbokföring
 112. folkdemokrati
 113. folkfest USE populärkultur
 114. folkhälsa
 115. folkhögskola USE vuxenutbildning
 116. folkkultur USE populärkultur
 117. folkliga traditioner USE regional kultur
 118. folklivsforskning USE etnologi
 119. folklore USE regional kultur
 120. folkloristik USE etnologi
 121. folkmord USE brott mot mänskligheten
 122. folkökning USE befolkningstillväxt
 123. folkomflyttning
 124. folkomröstning
 125. folkräkning
 126. folkrätt
 127. folkrättsbrott USE brott mot mänskligheten
 128. Folkrepubliken Bangladesh USE Bangladesh
 129. Folkrepubliken Jemen USE Jemen
 130. Folkrepubliken Kina USE Kina
 131. folkskola USE grundskoleutbildning
 132. folkstyre USE demokrati
 133. folktäthet USE befolkningstäthet
 134. fondbörs
 135. Fonden för fiskets utveckling USE FFU
 136. fonderad skuld USE konsolidering av skulden
 137. fondkommissionär USE yrke inom finansväsendet
 138. fonetik USE lingvistik
 139. fönsterruta USE glas
 140. förädlad köttprodukt USE köttprodukt
 141. förädlad livsmedelsprodukt
 142. förädlad spannmålsprodukt USE spannmålsprodukt
 143. förädlat livsmedel
 144. förädling av jordbruksprodukt USE agroindustri
 145. förädlingsindustri
 146. förädlingsindustri för jordbruksprodukter USE agroindustri
 147. föräldraansvar
 148. föråldrad kompetens
 149. föråldrad teknik
 150. föräldraförsäkring
 151. föräldraledighet
 152. föräldralöst barn
 153. föräldrapenning USE föräldraförsäkring
 154. föräldrar USE släktskap
 155. föräldrarätt
 156. föräldraskap
 157. föräldrautbildning USE vuxenutbildning
 158. förångning USE fysikalisk process
 159. föranslutningsstrategi
 160. förare
 161. förarskydd USE trafiksäkerhet
 162. förbättring av arbetsvillkor USE humanisering av arbetet
 163. förbättring av boendemiljö
 164. förbättring av bostadsförhållanden USE förbättring av boendemiljö
 165. förbättring av jordarna USE jordförbättring
 166. förbättring av levnadsvillkor USE levnadsvillkor
 167. förbättring av miljön USE miljökvalitet
 168. förbättring av vattenkvaliteten USE vattenbehandling
 169. förberedande yrkesutbildning USE yrkesutbildning
 170. förbindelse över Engelska kanalen
 171. förbindelser inom gemenskapen
 172. förbindelser mellan de två tyska staterna
 173. förbindelser mellan industrier
 174. förbindelser mellan institutioner
 175. förbindelser mellan institutioner (EG)
 176. förbjudet vapen
 177. förbränning USE kemisk process
 178. förbränningsgas USE avgaser
 179. förbränningsmotor USE motor
 180. förbrukat papper USE hushållsavfall
 181. förbrukning USE konsumtion
 182. förbrukningsavgift USE punktskatt
 183. förbrukningsskatt USE konsumtionsskatt
 184. förbrukningsvara USE icke-varaktig konsumtionsvara
 185. förbrytelse USE lagöverträdelse
 186. förbud mot marknadsföring USE begränsning av saluföring
 187. förbundsbank USE centralbank
 188. förbundskammare
 189. Förbundsrepubliken Brasilien USE Brasilien
 190. Förbundsrepubliken Jugoslavien USE Serbien och Montenegro
 191. Förbundsrepubliken Nigeria USE Nigeria
 192. Förbundsrepubliken Tyskland USE Tyskland
 193. förbundsstat
 194. fördämning USE konstbyggnad
 195. fördelning av arbetsuppgifter USE arbetsfördelning
 196. fördelning av befogenheter
 197. fördelning av bistånd
 198. fördelning av gemenskapsfinansiering
 199. fördelning av mandat USE mandatfördelning
 200. fördelning av produktion