Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. förvaltningsråd USE medbestämmande
 2. förvaltningsrätt
 3. förvaltningsrättslig behörighet
 4. förvaltningsrättsligt avtal
 5. förvaltningsreform
 6. förvaltningsrevision
 7. förvaltningssätt USE ledning
 8. förvaltningsvetenskap
 9. förvandlingsstraff
 10. förväntad livslängd
 11. förvärv av aktiemajoritet USE aktieinnehav
 12. förvärv av andelsrätt USE aktieinnehav
 13. förvärv av företag USE sammanslagning av företag
 14. förvärv av medborgarskap USE medborgarskap
 15. förvärvande av egendom
 16. förvärvsarbetande inom jordbruk
 17. fosfat
 18. fosfor
 19. fosforhaltigt gödningsmedel USE kemiskt gödningsmedel
 20. fosforit USE mineralresurser i haven
 21. fosforsyra USE oorganisk syra
 22. fossilt bränsle
 23. foster
 24. fotgängare
 25. fotgängarzon
 26. fotogen USE flygbränsle
 27. fotograf USE konstnärligt yrke
 28. fotografisk industri
 29. fotografisk utrustning USE fotografisk industri
 30. fotokemi
 31. fotokopia USE reprografi
 32. fotometri USE analytisk kemi
 33. foton USE elementarpartikel
 34. fotosättning USE tryckeri
 35. FoU-ramprogam USE ramprogram för forskning och utveckling
 36. FRA USE Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
 37. fråga USE parlamentarisk fråga
 38. frågestund
 39. frakt- och assuransfritt USE cif-pris
 40. fraktkostnad
 41. fraktsats
 42. fraktsedel USE transportdokument
 43. fraktur USE trauma
 44. framdragande av vattenledning USE vattenförsörjning
 45. framgångsanalys USE riktmärkning
 46. främjande av Europa USE främjande av Europatanken
 47. främjande av Europatanken
 48. främjande av forskning USE forskningspolitik
 49. främjande av industrin USE industriell utveckling
 50. framlagt förslag USE EG-förslag
 51. främlingsfientlighet
 52. främmande språk
 53. Främre Orienten USE Mellanöstern
 54. framtidsforskning
 55. framtvingat försvinnande
 56. Franche-Comté
 57. franchising
 58. franchisingavtal USE franchising
 59. francområdet USE valutaområde
 60. Frankrike
 61. Franska Antillerna
 62. Franska Guyana
 63. Franska Polynesien
 64. franska utomeuropeiska departement
 65. franska utomeuropeiska territorier
 66. frånskild person
 67. franskspråkig värld USE språkgrupp
 68. fransktalande Afrika
 69. fransktalande länder USE språkgrupp
 70. fransktalande språkområde
 71. frånvaro från arbetet
 72. frätning USE korrosion
 73. fred
 74. fredad art USE skyddad art
 75. Frederiksberg USE Hovedstaden
 76. Frederiksberg kommun USE Hovedstaden
 77. Frederiksborg USE Hovedstaden
 78. fredlig användning av energi
 79. fredlig samlevnad
 80. fredligt utnyttjande av rymden USE utnyttjande av rymden
 81. fredningstid USE fiskeperiod
 82. fredsbevarande
 83. fredsdomare USE lekmannadomare
 84. fredsförhandlingar USE tvistlösning
 85. fredskår USE internationell hjälparbetare
 86. fredsrörelse USE pacifism
 87. fredsskapande
 88. fredsstiftande USE fredsskapande
 89. fredszon
 90. frekvensband
 91. freon USE stratosfärförorenande ämne
 92. fri konkurrens
 93. fri luftfart
 94. fri omsättning
 95. fri prissättning
 96. fri radio USE lokalmedier
 97. fri rörlighet för arbetstagare
 98. fri rörlighet för kapital
 99. fri rörlighet för kapital
 100. fri rörlighet för personer
 101. fri rörlighet för produkter USE fri rörlighet för varor
 102. fri rörlighet för tjänster USE frihet att tillhandahålla tjänster
 103. fri rörlighet för varor
 104. fri sjöfart
 105. fri- och rättigheter USE individens rättigheter
 106. Fria fackföreningsinternationalen USE Internationella fackliga samorganisationen
 107. friande dom USE påföljdspreskription
 108. Friesland
 109. frigång
 110. frigivning USE påföljdspreskription
 111. frihamn USE frizon
 112. frihandel USE fri rörlighet för varor
 113. frihandelsavtal
 114. frihandelsområde
 115. frihet att resa USE rörelsefrihet
 116. frihet att tillhandahålla tjänster
 117. frihet att utöva religion USE religionsfrihet
 118. frihetsberövande USE fängelsestraff
 119. frihetsinskränkning
 120. frihetskrig
 121. friktionsarbetslöshet USE arbetslöshet
 122. frilager USE tullager
 123. frilansare USE självständigt verksam person
 124. frimurare USE hemligt sällskap
 125. frimurarloge USE hemligt sällskap
 126. frimureri USE hemligt sällskap
 127. friskvård USE förebyggande hälso- och sjukvård
 128. fristående handlare
 129. fristående skola USE privat utbildning
 130. fritid
 131. fritidsbåt
 132. fritidsbostad
 133. fritidsfiske USE sportfiske
 134. fritidspark USE nöjespark
 135. fritidspolitik USE fritid
 136. fritt mandat USE mandat
 137. fritt ombord USE pris fritt ombord
 138. fritt varuutbyte USE fri rörlighet för varor
 139. fritt yrke
 140. fritt yrkesval USE rätt till arbete
 141. Friuli-Venezia Giulia
 142. frivillig begränsning
 143. frivillig biståndsarbetare USE internationell hjälparbetare
 144. frivillig destillering USE destillering
 145. frivillig militärtjänst
 146. frivillig pensionering USE förtidspensionering
 147. frivillig reglering USE självreglering
 148. frivillig röstning USE obligatorisk röstning
 149. frivillig socialarbetare USE socialarbetare
 150. frivillig soldat USE frivillig militärtjänst
 151. frivilliga regler USE självreglering
 152. frivilligarbete
 153. frivilligorganisation
 154. frivilligt arbete USE obetalt arbete
 155. frivilligt avbrytande av graviditet USE abort
 156. frizon
 157. frö USE utsäde
 158. Frontex
 159. fröplanta
 160. frost USE oväder
 161. fru GUSP USE hög representant för GUSP
 162. frukt
 163. frukt med skal
 164. fruktbrännvin USE sprit
 165. fruktgrönsak
 166. fruktjuice USE fruktsaft
 167. fruktkoncentrat USE fruktsaft
 168. fruktkött USE fruktprodukt
 169. fruktmust USE fruktprodukt
 170. fruktodling
 171. fruktos USE socker
 172. fruktprodukt
 173. fruktproduktion USE fruktodling
 174. fruktsaft
 175. fruktsamhetstal USE fertilitet
 176. fruktträd USE fruktodling
 177. fruktträdgård
 178. fryslager USE lagring av livsmedel
 179. frysning
 180. frysning av priser USE prisstopp
 181. frysskåp USE elektrisk hushållsapparat
 182. fryst livsmedel USE fryst produkt
 183. fryst produkt
 184. frystorkad mjölk USE mjölkpulver
 185. frystorkad produkt
 186. frystorkat livsmedel USE frystorkad produkt
 187. frystorkning
 188. FTAA USE Amerikanska frihandelsområdet
 189. ftalsyra USE organisk syra
 190. Fujayra USE Förenade arabemiraten
 191. fuktig zon
 192. full sysselsättning
 193. fullmakt
 194. funktionshindrad
 195. funktionshindrad arbetstagare
 196. funktionshindrades oberoende
 197. fura USE barrträd
 198. Furstendömet Andorra USE Andorra
 199. Furstendömet Liechtenstein USE Liechtenstein
 200. Furstendömet Monaco USE Monaco