Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. G-24-länderna
 2. G-77-länderna
 3. G10 USE Tiogruppen
 4. G7 USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 5. G7-gruppen USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 6. G7-länderna USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 7. G7/G8 USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 8. G8 USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 9. G8-gruppen USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 10. G8-länderna USE gruppen för de mest industrialiserade länderna
 11. Gabon
 12. Gabrovoregionen
 13. gågata USE fotgängarzon
 14. Galapagosöarna USE Ecuador
 15. Galati
 16. gäldenär USE skuld
 17. Galicien
 18. Galileo USE satellitnavigering
 19. gallium USE specialmetall
 20. gallring USE skötsel av odling
 21. Gallup USE opinionsundersökning
 22. gallupundersökning USE opinionsundersökning
 23. galna ko-sjukan USE bovin spongiform encefalopati
 24. galt USE svin
 25. Gambia
 26. Gambieröarna USE Franska Polynesien
 27. gamla USE äldre person
 28. gammastrålning USE joniserande strålning
 29. garanterad minimiinkomst USE existensminimuminkomst
 30. garanterat lägsta pris USE garanterat minimipris
 31. garanterat minimipris
 32. garanterat pris
 33. garantidisposition USE säkerhet
 34. garantifond för lånetransaktioner USE budgetreserv (EG)
 35. garantilön USE minimilön
 36. garantimärke USE officiell stämpel
 37. garantisektionen vid EUGFJ
 38. garantitröskel
 39. gård USE jordbruksföretag
 40. gårdfarihandel USE hemförsäljning
 41. gårdsskogsbruk USE trädjordbruk
 42. garn USE textilfiber
 43. garvat skinn USE hudar och skinn
 44. garveriindustri USE läderindustri
 45. gås USE fjäderfä
 46. gas
 47. gas som skadar ozonskiktet USE stratosfärförorenande ämne
 48. gasapparat
 49. gasbränsle USE gas
 50. gasdistribution USE distribution av gas
 51. gasfält USE gasfyndighet
 52. gasformigt bränsle USE gas
 53. gasförsörjning USE distribution av gas
 54. gasfyndighet
 55. gasindustri
 56. gasklocka USE lagring av kolväten
 57. gaskyld reaktor USE kärnreaktor
 58. gåslever USE köttprodukt
 59. gasohol
 60. gasrörledning
 61. gastanker USE tankfartyg
 62. gasutrustning USE tryckluftsutrustning
 63. Gats
 64. GATT
 65. gatubarn
 66. gatukontor USE vägväsen
 67. gåva
 68. Gävleborgs län
 69. gåvobistånd
 70. Gaza USE självstyrande palestinska territorier
 71. Gazaremsan USE självstyrande palestinska territorier
 72. GCC USE Gulfens samarbetsråd
 73. GCC-länder
 74. gelatin
 75. Gelderland
 76. gemensam äganderätt
 77. gemensam åtgärd
 78. gemensam behörighet
 79. gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik USE ESFP
 80. gemensam finansiering USE medfinansiering
 81. gemensam fiskeripolitik
 82. gemensam fond
 83. gemensam försvarspolitik USE ESFP
 84. gemensam hamnpolitik
 85. gemensam handelspolitik
 86. gemensam insatsstyrka USE snabbinsatsstyrka
 87. gemensam institution (EES)
 88. gemensam jordbruksdrift
 89. gemensam jordbruksmarknad USE gemensam jordbrukspolitik
 90. gemensam jordbrukspolitik
 91. gemensam kommitté USE ad hoc-kommitté
 92. gemensam kommitté (EG)
 93. gemensam marknad
 94. gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 95. gemensam prispolitik
 96. gemensam säkerhets- och försvarspolitik USE ESFP
 97. gemensam säkerhetspolitik USE Gusp
 98. gemensam strategi
 99. gemensam transport USE kollektiv transport
 100. gemensam transportpolitik
 101. gemensam tullpolitik
 102. gemensam utrikes- och säkerhetspolitik USE Gusp
 103. gemensam utrikespolitik USE Gusp
 104. gemensam utveckling USE utvecklingsbistånd
 105. gemensam vårdnad USE vårdnad
 106. Gemensamma EES-kommittén
 107. Gemensamma församlingen (AVS–EG)
 108. Gemensamma forskningscentret
 109. gemensamma inrättningar
 110. gemensamma marknaden för östra och södra Afrika
 111. Gemensamma rådgivande EES-kommittén
 112. Gemensamma samarbetsorganisationen för försvarsmateriel USE europeisk rustningspolitik
 113. Gemensamma tulltaxan
 114. gemensamt ägande USE uppdelning av egendom
 115. gemensamt ansvar USE ansvar
 116. gemensamt dotterbolag
 117. gemensamt företag
 118. gemensamt företag (Euratom)
 119. gemensamt forskningsprogram USE gemenskapens forskningspolitik
 120. gemensamt försvar USE ESFP
 121. gemensamt organ
 122. gemensamt pris USE gemensam prispolitik
 123. gemensamt ställningstagande
 124. gemensamt tulldokument USE enhetsdokument
 125. gemenskapen av stater i Sahel och Sahara USE Sahel-Saharastaternas gemenskap
 126. gemenskapens behörighet
 127. gemenskapens externa behörighet USE extern behörighet (EG)
 128. gemenskapens fackorgan USE EU-organisation och EU-byrå
 129. gemenskapens finansiella instrument
 130. gemenskapens fiske USE EU:s fiskeripolitik
 131. gemenskapens förbindelser USE Europeiska unionens förbindelser
 132. gemenskapens förmåner USE EG-protokoll
 133. gemenskapens forskningsbudget USE forskningsutgift (EG)
 134. gemenskapens forskningspolitik
 135. gemenskapens industripolitik
 136. gemenskapens inre marknad USE inre marknad
 137. gemenskapens internationella roll USE EU:s internationella roll
 138. gemenskapens jordbruksmarknad
 139. gemenskapens jordbrukspris USE jordbrukspris
 140. gemenskapens kompetens USE gemenskapens behörighet
 141. Gemenskapens kontrollorgan för fiske
 142. gemenskapens lagstiftningsförfarande USE utarbetande av gemenskapsrätten
 143. gemenskapens lagstiftningsprocedur USE utarbetande av gemenskapsrätten
 144. gemenskapens lagstiftningsprogram
 145. gemenskapens medverkan i idrottsevenemang USE gemenskapssponsring
 146. gemenskapens medverkan i kulturevenemang USE gemenskapssponsring
 147. gemenskapens migrationspolitik
 148. gemenskapens miljöpolitik
 149. gemenskapens perspektiv USE EU:s situation
 150. gemenskapens rättssystem
 151. gemenskapens regelverk
 152. gemenskapens regionalpolitik
 153. gemenskapens serviceorgan USE EU-organisation och EU-byrå
 154. gemenskapens stödramar
 155. gemenskapens sysselsättningspolitik
 156. gemenskapens tullförfarande
 157. gemenskapens tullkodex USE tullbestämmelser
 158. gemenskapens TV-produktion USE europeisk television
 159. gemenskapens vallagstiftning USE europeiskt valsystem
 160. Gemenskapens växtsortsmyndighet
 161. gemenskapsarbetstagare
 162. gemenskapsåtgärd
 163. gemenskapsbeslut
 164. gemenskapsbestämmelse om certifiering USE gemenskapscertifiering
 165. gemenskapsbidrag USE gemenskapsstöd
 166. gemenskapsbidrag till export USE exportbidrag
 167. gemenskapsbudget
 168. gemenskapscertifiering
 169. gemenskapsdirektiv
 170. gemenskapsdomstol USE Europeiska gemenskapernas domstol
 171. gemenskapsexport
 172. gemenskapsfinanser
 173. gemenskapsfinansiering
 174. gemenskapsfiske USE EU:s fiskeripolitik
 175. gemenskapsförordning
 176. gemenskapsgodkännande USE gemenskapscertifiering
 177. gemenskapshuvudväg USE huvudväg inom gemenskapen
 178. gemenskapsimport
 179. gemenskapsinitiativ
 180. gemenskapsinrättning
 181. gemenskapsinstitutionernas budget USE administrativ utgift (EG)
 182. gemenskapsinvestering
 183. gemenskapskontroll
 184. gemenskapslager
 185. gemenskapslån
 186. gemenskapslån (utlåning)
 187. gemenskapsmarknad
 188. gemenskapsmedborgare
 189. gemenskapsmetoden
 190. gemenskapsmigrant USE migration inom gemenskapen
 191. gemenskapsnorm USE europeisk standard
 192. gemenskapsombudsman USE Europeiska ombudsmannen
 193. gemenskapsorgan
 194. gemenskapspåföljd
 195. gemenskapspatent USE europeiskt patent
 196. gemenskapsperspektiv USE EU:s situation
 197. gemenskapspolitik
 198. gemenskapspolitik–nationell politik
 199. gemenskapspreferens
 200. gemenskapspris USE gemensam prispolitik