Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. gemenskapsproduktion
 2. gemenskapsprogram
 3. gemenskapspublikation
 4. gemenskapsrätt
 5. gemenskapsrättens företräde
 6. gemenskapsrättsakt
 7. gemenskapsrätt–nationell rätt
 8. gemenskapsrekommendation
 9. gemenskapsresolution
 10. gemenskapsskatt
 11. gemenskapssponsring
 12. gemenskapsstatistik
 13. gemenskapsstöd
 14. gemenskapstransitering
 15. gemenskapsutgift
 16. gemenskapsvarumärke USE europeiskt varumärke
 17. gemenskapsvatten
 18. gemenskapsverksamhet
 19. gendarmeri USE paramilitär styrka
 20. gendarmerikår USE försvarsmakt
 21. generaladvokat (EG) USE ledamot av EG-domstolen
 22. generalagent
 23. generalsekreterare för en institution
 24. generationsförnyelse
 25. generationskonflikt
 26. generator USE elmaskin
 27. generella tullpreferenser USE allmänna preferenser
 28. generiskt läkemedel
 29. genetik
 30. genetisk manipulation USE genteknik
 31. genetisk resurs USE genetik
 32. genetiska resurser USE genetik
 33. genetiskt arv USE genetik
 34. genetiskt modifierad organism
 35. genetiskt modifierad växt USE transgen växt
 36. genetiskt modifierat djur USE transgent djur
 37. Genèvekonventionen USE internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter
 38. genever USE sprit
 39. genmodifierad växt USE transgen växt
 40. genomförande av domstols dom USE verkställighet av dom
 41. genomförande av EG-direktiv USE nationell genomförandeåtgärd
 42. genomförande av gemenskapsrätt
 43. genomförandeförordning
 44. genomförandelagstiftning
 45. genomförandeorgan USE EU-organisation och EU-byrå
 46. genomförbarhetsstudie
 47. genomsnittligt producentpris USE producentpris
 48. genomsnittspris
 49. genteknik
 50. gentekniskt modifierad organism USE genetiskt modifierad organism
 51. geodesi
 52. geofysik
 53. geofysisk miljö
 54. geofysisk prospektering USE mineralprospektering
 55. geofysisk studie USE geofysik
 56. geografi
 57. GEOGRAFI
 58. geografisk karta USE atlas
 59. geografisk rörlighet
 60. geografisk spridning
 61. geografiskt informationssystem
 62. geokemi
 63. geokemisk prospektering USE mineralprospektering
 64. geologi
 65. geologisk studie USE geologi
 66. geometri USE matematik
 67. geomorfologi
 68. Georgien
 69. geotermisk energi
 70. geotermiskt kraftverk USE kraftverk
 71. geovetenskap
 72. geriatrik USE gerontologi
 73. gerilla USE politiskt våld
 74. germanium USE specialmetall
 75. gerontologi
 76. get
 77. getkött
 78. getost
 79. Ghana
 80. Gibraltar
 81. gift person
 82. giftermål USE äktenskap
 83. giftermålsfrekvens
 84. giftermålstal USE giftermålsfrekvens
 85. giftig substans USE giftigt ämne
 86. giftigt ämne
 87. Gilbertöarna USE Kiribati
 88. gin USE sprit
 89. gips
 90. girering USE överföring
 91. giromedel USE bankmedel
 92. GIS USE geografiskt informationssystem
 93. gisslan USE olaga frihetsberövande
 94. Giurgiu
 95. givarland
 96. GJP USE gemensam jordbrukspolitik
 97. gjuteri USE järn- och stålindustri
 98. gjutjärn
 99. gjutjärnstacka USE tacka
 100. glansull USE kapock
 101. glas
 102. glasbruk USE glasindustri
 103. glasfiber
 104. glasförädling USE glasindustri
 105. glasindustri
 106. glasögon USE optisk industri
 107. glasruta USE glas
 108. glass
 109. glastillverkning USE glasindustri
 110. glesbygd USE landsbygdsboende
 111. global ekonomi USE internationell ekonomi
 112. global organisation USE världsorganisation
 113. global rättviserörelse USE antiglobaliseringsrörelse
 114. globalisering
 115. globalisering av ekonomin USE globalisering
 116. globaliseringsmotståndare USE antiglobaliseringsrörelse
 117. globalt system för satellitnavigering USE satellitnavigering
 118. glödlampa USE belysningsmateriel
 119. glögg USE smaksatt vin
 120. glukos
 121. glycerin USE syntetisk alkohol
 122. glycerol USE syntetisk alkohol
 123. glykos USE glukos
 124. GMO USE genetiskt modifierad organism
 125. gnagare
 126. GNSS USE satellitnavigering
 127. gödhöns USE fjäderfä
 128. godkänd revisor USE bokförare
 129. godkännande
 130. godkännande av taxor USE taxegodkännande
 131. godkännande av transporttaxor USE taxegodkännande
 132. godkännande av utgifter
 133. godmanskap USE förmyndarskap
 134. gödning
 135. gödningsmedel
 136. gödningsmedelsindustri
 137. godsbehållare USE container
 138. gödsel USE gödningsmedel
 139. gödselmedel USE gödningsmedel
 140. gödselspridning USE gödsling
 141. gödsling
 142. godstariff USE fraktsats
 143. godtagna konkurrensbegränsningar
 144. godtyckligt frihetsberövande USE tillgång till rättslig prövning
 145. golf USE havsvik
 146. Golfströmmen USE Atlanten
 147. golvbeläggning
 148. golvläggning USE byggteknik
 149. goodwill
 150. Gorenjska
 151. gorilla USE apa
 152. Goriška
 153. Gorj
 154. görnmögelost USE blå- eller grönmögelost
 155. göt USE tacka
 156. Gotlands län
 157. gottgörelse USE skadeersättning
 158. goudaost USE hårdost
 159. Gozo USE Malta
 160. GPS USE satellitnavigering
 161. grå litteratur
 162. grädde
 163. gräddmjölk USE grädde
 164. gradvis pensionering USE förtidspensionering
 165. grafisk illustration
 166. grafisk industri USE tryckeri
 167. grafisk konst USE sköna konster
 168. grafit USE kol
 169. grammatik USE lingvistik
 170. gran USE barrträd
 171. granit USE jord- och stenarter
 172. gräns
 173. gräns inom gemenskapen
 174. gränsarbetare
 175. gränsintegration USE gränsöverskridande samarbete
 176. granskning av konton USE bokslut
 177. granskning av kvaliteten på jordbruksprodukter
 178. granskning av räkenskaper
 179. gränskontroll
 180. gränskrig
 181. gränsmigration
 182. gränsöverskridande dataflöde
 183. gränsöverskridande förorening
 184. gränsöverskridande fusion USE internationell fusion
 185. gränsöverskridande samarbete
 186. gränsöverskridande trafik av avfall USE export av avfall
 187. gränsöverskridande transport
 188. gränspolis USE paramilitär styrka
 189. gränspost USE tullväsen
 190. gränspostering USE tullväsen
 191. gränsregion
 192. gränstrafik USE gränsöverskridande transport
 193. gränstransport USE gränsöverskridande transport
 194. gränszon USE gränsregion
 195. grapefrukt USE citrusfrukt
 196. grappa USE sprit
 197. gräshoppa USE insekt
 198. gräsmark
 199. gratis läkarvård USE kostnadsfri läkarvård
 200. gratis undervisning USE kostnadsfri utbildning