Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. H5N1 USE fågelinfluensa
 2. habeas corpus USE tillgång till rättslig prövning
 3. habitat (biol.) USE biotop
 4. hagel USE oväder
 5. Hagenbach Bischoffs metod USE mandatfördelning
 6. Haiti
 7. häktning USE anhållande
 8. hälftenbrukare USE jordbrukare
 9. hallåman USE yrke inom kommunikationssektorn
 10. Hallands län
 11. hållbar rörlighet
 12. hållbar turism USE rättvis turism
 13. hållbar utveckling
 14. hållbara transporter USE hållbar rörlighet
 15. hållbart jordbruk
 16. hållbart skogsbruk
 17. hallon USE bär
 18. halm USE vegetabiliskt fodermedel
 19. halogen
 20. halogenlampa USE belysningsmateriel
 21. hälsa
 22. hälsa på arbetsplatsen
 23. hälso- och sjukvård
 24. hälso- och sjukvårdsbistånd
 25. hälso- och sjukvårdskostnader
 26. hälso- och sjukvårdspolitik
 27. hälso- och sjukvårdsstatistik
 28. hälsobestämmelser USE hälsolagstiftning
 29. hälsofrämjande åtgärder USE förebyggande hälso- och sjukvård
 30. hälsointyg
 31. hälsokort
 32. hälsolagstiftning
 33. hälsonormer USE hälsolagstiftning
 34. hälsoövervakning USE sjukdomsförebyggande verksamhet
 35. hälsopolitik USE hälso- och sjukvårdspolitik
 36. hälsorisk
 37. hälsoskydd USE sjukdomsförebyggande verksamhet
 38. hälsoskyddsinspektion USE sjukdomsförebyggande verksamhet
 39. hälsoskyddspolis USE sjukdomsförebyggande verksamhet
 40. hälsoundervisning USE hälsoupplysning
 41. hälsoupplysning
 42. hälsovårdslära USE hälsoupplysning
 43. halvfabrikat
 44. halvhård ost
 45. halvkollektiv transport
 46. halvledare USE elektronisk komponent
 47. halvljus USE signalanordning
 48. halvmetall
 49. halvstatligt bolag USE blandekonomibolag
 50. halvtidsanställning USE deltidsarbete
 51. halvtidsarbete USE deltidsarbete
 52. Hamburg
 53. hamn USE hamnanläggning
 54. hamnanläggning
 55. hamnförvaltning
 56. hamnpolitik
 57. hamntrafik
 58. hampa
 59. handbok
 60. handborr USE handverktyg
 61. handel inom gemenskapen
 62. handel med antikviteter USE konsthandel
 63. handel med arbetskraft USE olaglig arbetskraft
 64. handel med barn USE människohandel
 65. handel med jordbruksprodukter
 66. handel med organ
 67. handel med tredjeland
 68. handel med utlandet USE utrikeshandel
 69. HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET
 70. handel utanför gemenskapen USE handel med tredjeland
 71. handel via Internet USE elektronisk handel
 72. handelsagent USE handelsyrke
 73. handelsarrangemang
 74. handelsavtal
 75. handelsavtal (EG)
 76. handelsbalans
 77. handelsbestämmelser
 78. handelsbolag
 79. handelsby USE industriområde
 80. handelsdomstol
 81. handelsfartyg USE handelsflotta
 82. handelsflotta
 83. handelsförbindelser
 84. handelsfördrag USE handelsavtal
 85. handelsföretag
 86. handelsförhandling USE handelsavtal
 87. handelsfrämjande åtgärder
 88. handelsinformation
 89. handelsinvesteringar USE TRIMS
 90. handelskammare USE industri- och handelskammare
 91. handelskonflikt USE handelstvist
 92. handelskredit
 93. handelslagstiftning
 94. handelslicens
 95. handelsmonopol USE monopol
 96. handelsnorm
 97. handelsområde USE industriområde
 98. handelsordning USE handelspolitik
 99. handelspolitik
 100. handelspolitik
 101. handelspolitiskt samarbete
 102. handelsrätt
 103. handelsrättslig association
 104. handelsregister USE företagsregistrering
 105. handelsreglering USE handelsbestämmelser
 106. handelsrelaterade aspekter av immaterialrätten USE TRIPS
 107. handelsrelaterade investeringsåtgärder USE TRIMS
 108. handelsrepresentant
 109. handelsresande USE handelsrepresentant
 110. handelsrestriktion
 111. handelsstatistik
 112. handelssystem USE handelspolitik
 113. handelssystem för utsläppsrätter USE överlåtbara utsläppsrätter
 114. handelsträdgårdsodling
 115. handelstvist
 116. handelsutbildning
 117. handelsutbyte
 118. handelsutbyte
 119. handelsutbyte per land
 120. handelsutbyte per ländergrupp
 121. handelsutbyte per produkt
 122. handelsutställning USE handelsarrangemang
 123. handelsvärde
 124. handelsvillkor
 125. handelsvolym
 126. handelsyrke
 127. handgjord produkt USE hantverksproduktion
 128. handikappad USE funktionshindrad
 129. handikappad arbetstagare USE funktionshindrad arbetstagare
 130. handikappades oberoende USE funktionshindrades oberoende
 131. handikappanpassad bil USE faciliteter för handikappade
 132. handikappanpassning av byggnader USE faciliteter för handikappade
 133. handikappomsorg
 134. handläggare USE EU-tjänsteman i kategori AD
 135. handlare
 136. handling USE dokument
 137. Handlingsplan för främjande av konsumenternas intressen USE konsumentskydd
 138. handlingsprogram USE åtgärdsprogram
 139. handpenning USE förskottsbetalning
 140. handskrift USE manuskript
 141. handverktyg
 142. hangarfartyg
 143. hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörande
 144. hänskjutande till EG-domstolen för tolkning USE hänskjutande till EG-domstolen för förhandsavgörande
 145. hantering
 146. hantverk
 147. hantverkare
 148. hantverksby USE industriområde
 149. hantverksföretag
 150. hantverksområde USE industriområde
 151. hantverksprodukt USE hantverksproduktion
 152. hantverksproduktion
 153. hår- och skönhetsvård
 154. hård energi
 155. hårdlödning USE metallbearbetning
 156. hårdost
 157. hårdvara USE datorutrustning
 158. Harghita
 159. harmoniserande lagstiftning
 160. harmonisering av beskattning USE skatteharmonisering
 161. harmonisering av lagstiftning USE tillnärmning av lagstiftning
 162. harmonisering av socialförsäkring USE harmonisering av socialförsäkringssystem
 163. harmonisering av socialförsäkringssystem
 164. harmonisering av standarder
 165. harmonisering av tullagstiftning USE tullharmonisering
 166. harmonisering av tullförfaranden USE tullharmonisering
 167. harmoniseringslagstiftning USE harmoniserande lagstiftning
 168. hårt vete USE durumvete
 169. harts
 170. harvning USE jordbearbetning
 171. hasardspel
 172. Hashemitiska konungariket Jordanien USE Jordanien
 173. hasselnöt USE frukt med skal
 174. hästdjur
 175. hastighetsbegränsning USE hastighetsbestämmelser
 176. hastighetsbestämmelser
 177. hästkött
 178. Haute-Normandie
 179. hav
 180. havandeskap USE moderskap
 181. havandeskapsledighet USE mammaledighet
 182. havandeskapspenning USE moderskapsbidrag
 183. Havannastadgan
 184. hävdvunnen rätt
 185. havens frihet
 186. havets tillgångar
 187. havre
 188. havsbevakning
 189. havsbotten
 190. havsdäggdjur
 191. havsfisk
 192. havsfiskare USE fiskare
 193. havsfiske
 194. havsförorening
 195. havskonferens
 196. havskräfta USE kräftdjur
 197. havsmiljö
 198. havsmineral USE mineralresurser i haven
 199. havsområde
 200. havsrätt