Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. i-land USE industriland
 2. IAEA USE Internationella atomenergiorganet
 3. IAEA-inspektion USE nukleär säkerhet
 4. Ialomita
 5. Iasi
 6. IATA
 7. IBE USE Internationella utbildningsbyrån
 8. IBRD USE Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling
 9. ICAO USE Internationella civila luftfartsorganisationen
 10. ICC USE Internationella brottmålsdomstolen
 11. ICJ USE Internationella domstolen
 12. icke-allierat land USE alliansfrihet
 13. icke-associerat land
 14. icke-associerat utvecklingsland USE icke-associerat land
 15. icke-återbetalningsbart bistånd
 16. icke-återvinningsbart avfall
 17. icke-deltagande land
 18. icke-dödande vapen
 19. icke-europeiskt språk
 20. icke-facklärd arbetare USE icke-yrkesutbildad arbetare
 21. icke-förnybar energi USE förnybar energi
 22. icke-förorenande fordon
 23. icke-fossila bränslen USE ersättningsbränsle
 24. icke-järnhaltig malm
 25. icke-järnmetall
 26. icke-joniserande strålning
 27. icke-känslig produkt USE känslig produkt
 28. icke-kommersiell vinst USE vinst
 29. icke-livsmedelstillsats USE tillsatsmedel
 30. icke-löntagare USE självständig verksamhet
 31. icke-metall USE metalloid
 32. icke-metallisk malm
 33. icke-mousserande vin
 34. icke-obligatorisk utgift
 35. icke-personlig skatt
 36. icke-platt produkt
 37. icke-rostad malt USE malt
 38. icke-spridning av kärnvapen
 39. icke-spridning av vapen
 40. icke-spridningsfördrag USE icke-spridning av kärnvapen
 41. icke-spridningskontroll USE icke-spridning av kärnvapen
 42. icke-stationär handel USE ambulerande handel
 43. icke-statlig internationell organisation USE icke-statlig organisation
 44. icke-statlig organisation
 45. icke-statlig regional organisation USE icke-statlig organisation
 46. icke-statliga organisationer
 47. icke-tullmässig handelsbarriär USE icke-tullmässigt handelshinder
 48. icke-tullmässigt handelshinder
 49. icke-valbar USE valbarhet
 50. icke-våld
 51. icke-varaktig konsumentkapitalvara USE icke-varaktig konsumtionsvara
 52. icke-varaktig konsumtionsvara
 53. icke-vinstdrivande sektor
 54. icke-yrkesutbildad arbetare
 55. icke-yrkesverksam befolkning
 56. ICRC USE Röda korset
 57. ICSID USE Internationella centret för lösning av investeringstvister
 58. ID-kort USE identitetshandling
 59. IDA USE Internationella utvecklingsfonden
 60. IDB USE Interamerikanska utvecklingsbanken
 61. ideell förening
 62. ideell organisation USE ideell förening
 63. identitetshandling
 64. identitetskontroll USE poliskontroll
 65. identitetskort USE identitetshandling
 66. idisslare USE nötkreatur
 67. idrott USE sport
 68. idrottsanläggning
 69. idrottsarrangemang USE sportevenemang
 70. idrottsförbund USE idrottsorganisation
 71. idrottsförening USE idrottsorganisation
 72. idrottsklubb USE idrottsorganisation
 73. idrottsorganisation
 74. idrottsplats USE idrottsanläggning
 75. idrottsproffs USE professionell sport
 76. idrottstävling USE sportevenemang
 77. idrottsundervisning USE gymnastik- och idrottsundervisning
 78. IDV USE icke-dödande vapen
 79. IEA USE Internationella energiorganet
 80. IFAD USE Internationella jordbruksutvecklingsfonden
 81. IFC USE Internationella finansieringsbolaget
 82. IFLA
 83. IFS USE Internationella fackliga samorganisationen
 84. IHCP USE Gemensamma forskningscentret
 85. IIEP USE Unescoinstitut för forskning och utbildning i undervisningsplanering
 86. Île-de-France
 87. illegal abort
 88. illegal anställning USE svart arbete
 89. illegal arbetskraft USE olaglig arbetskraft
 90. illegal deponi
 91. illegal handel
 92. illegal invandring USE illegal migration
 93. illegal migration
 94. illegal soptipp USE illegal deponi
 95. illegalt arbete USE svart arbete
 96. illojal konkurrens USE konkurrensbegränsning
 97. illojal reklam USE otillbörlig reklam
 98. illustrerad bok USE grafisk illustration
 99. illustrerat verk USE grafisk illustration
 100. ILO USE Internationella arbetsorganisationen
 101. image USE bild
 102. IMF USE Internationella valutafonden
 103. immateriell äganderätt
 104. immigrant USE migrerande
 105. immigration
 106. immigrationsstopp USE migrationskontroll
 107. immunologi
 108. IMO USE Internationella sjöfartsorganisationen
 109. IMP USE Integrerat Medelhavsprogram
 110. IMPEL USE miljörätt
 111. Imperialis metod USE mandatfördelning
 112. imperialism
 113. import
 114. importavgift
 115. importbegränsning USE importrestriktion
 116. importbeskattning USE importskatt
 117. importbevakning
 118. importbidrag
 119. importcertifikat USE importlicens
 120. importförbud USE importrestriktion
 121. importhinder USE importrestriktion
 122. importkontroll USE importbevakning
 123. importkredit
 124. importlicens
 125. importmonopol
 126. importordning USE importpolitik
 127. importpolitik
 128. importpris
 129. importrestriktion
 130. importskatt
 131. importsubstitution USE ersättning av import
 132. importtillstånd USE importlicens
 133. in vitro-fertilisering USE provrörsbefruktning
 134. inaktiv befolkning USE icke-yrkesverksam befolkning
 135. inblandning
 136. inbördes rättshjälp i brottmål USE straffrättsligt samarbete inom EU
 137. inbördeskrig
 138. INCB USE Internationella narkotikakontrollstyrelsen
 139. Incoterms
 140. indexering USE dokumentindexering
 141. indexreglerad minimilön USE minimilön
 142. indexreglering av löner
 143. indexreglering av priser
 144. indian USE urbefolkning
 145. Indien
 146. indirekt demokrati USE representativ demokrati
 147. indirekt skatt
 148. indirekt val
 149. Indiska oceanen
 150. Indiska oceanens region USE Indiska oceanen
 151. indium USE specialmetall
 152. individens rättigheter
 153. individens säkerhet USE allmän säkerhet
 154. individens värdighet USE rätt till självbestämmande
 155. individuell frihet USE individens rättigheter
 156. individuell transport
 157. individuellt EKSG-beslut
 158. Indonesien
 159. indragning av uppehållstillstånd USE frihetsinskränkning
 160. INDUSTRI
 161. industri- och handelskammare
 162. industri- och handelsvinst USE vinst
 163. industrialiserat land USE industriland
 164. industrialisering
 165. industrialiseringpolitik USE industrialisering
 166. industrianläggning USE industribyggnad
 167. industriavfall
 168. industribageri USE bageri
 169. industribank
 170. industribyggnad
 171. industridesign USE formgivning
 172. industriell äganderätt
 173. industriell ekonomi
 174. industriell förnyelse USE industriell omorganisering
 175. industriell förorening
 176. industriell framställning av bakverk USE konditori
 177. industriell frizon
 178. industriell frysning USE kylindustri
 179. industriell infrastruktur
 180. industriell innovation USE innovation
 181. industriell integration
 182. industriell omorganisering
 183. industriell omställning
 184. industriell omstrukturering
 185. industriell provning USE provning
 186. industriell revolution
 187. industriell sektor USE sekundär sektor
 188. industriell stärkelse USE stärkelse
 189. industriell strukturomvandling USE industriell omstrukturering
 190. industriell styrning USE produktionspolitik
 191. industriell tillväxt USE industriell utveckling
 192. industriell tillverkning
 193. industriell utbildning USE teknisk utbildning
 194. industriell utveckling
 195. industriellt samarbete
 196. industriellt tillverkat foder
 197. industriellt utvecklingsområde USE industriell frizon
 198. industrifett
 199. industrifinansiering
 200. industrifiske