Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. jakt
 2. jaktbestämmelser
 3. jaktflygplan USE stridsflygplan
 4. jaktföreskrifter USE jaktbestämmelser
 5. jaktlicens USE jaktbestämmelser
 6. jaktperiod USE jaktbestämmelser
 7. jakttid USE jaktbestämmelser
 8. Jamaica
 9. Jambolregionen
 10. jämförande analys
 11. jämförande forskning USE jämförande analys
 12. jämförande pedagogik
 13. jämförande rätt
 14. jämförande reklam
 15. jämförande studie
 16. jämförande utvärdering USE jämförande analys
 17. jämförbarhet av kvalifikationer USE erkännande av yrkesutbildningskvalifikationer
 18. jämförelse USE jämförande analys
 19. jämlik lönesättning USE lika lön
 20. jämlikhetsprincipen USE likabehandling
 21. jams
 22. jämställdhet USE jämställdhet mellan kvinnor och män
 23. jämställdhet mellan kvinnor och män
 24. jämställdhet mellan raser USE rasdiskriminering
 25. Jämtlands län
 26. jämvikt på marknaden USE marknadsreglering
 27. Japan
 28. järn
 29. järn- och mangannoduler USE mineralresurser i haven
 30. järn- och stålbearbetningsmaskin
 31. järn- och stålindustri
 32. järn- och stålprodukt
 33. järn-, stål- och annan metallindustri
 34. järnbandsverk USE järn- och stålbearbetningsmaskin
 35. järnhandelsvaror USE järnvaror
 36. järnhantering USE järn- och stålindustri
 37. järnindustri USE järn- och stålindustri
 38. järnlegering USE ferrolegering
 39. järnmalm
 40. järnmaterial USE järn- och stålbearbetningsmaskin
 41. järnmetall
 42. järnprodukt
 43. järnskrot USE metallavfall
 44. järntacka USE tacka
 45. järnväg USE järnvägstransport
 46. järnvägsförbindelse USE järnvägstransport
 47. järnvägsindustri
 48. järnvägslinje USE järnvägsnät
 49. järnvägsmateriel USE spårbundet fordon
 50. järnvägsnät
 51. järnvägsspår USE järnvägsnät
 52. järnvägsstation
 53. järnvägstaxa
 54. järnvägstrafik USE järnvägstransport
 55. järnvägstransport
 56. järnvägstunnel USE tunnel
 57. järnvägsvagn USE spårbundet fordon
 58. järnvaror
 59. järnverk USE järn- och stålindustri
 60. järnverksföretag USE järn- och stålindustri
 61. jäsningsprocess USE bioprocess
 62. Java
 63. Jemen
 64. Jersey USE Kanalöarna
 65. Jerusalems status
 66. JET USE Joint European Torus
 67. jobbrotation USE humanisering av arbetet
 68. jobbsökande USE platsansökan
 69. jod
 70. jodid USE kemiskt salt
 71. Joint European Torus
 72. joint venture USE gemensamt företag
 73. joniserande strålning
 74. Joniska havet
 75. Joniska öarna
 76. Jönköpings län
 77. jord- och stenarter
 78. jordanalys
 79. Jordanien
 80. jordbävning USE jordskalv
 81. jordbearbetning
 82. jordbruk USE jordbruksföretag
 83. jordbruk i Medelhavsområdet
 84. JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
 85. jordbrukare
 86. jordbrukarinkomst
 87. jordbrukets infrastruktur USE jordbruksproduktionsmedel
 88. jordbrukets mekanisering USE jordbruksmaskin
 89. jordbrukets rådgivningsorgan
 90. jordbrukets räkningsenhet USE representativ kurs
 91. jordbrukets ställning
 92. jordbrukets struktur
 93. jordbruksarbetare USE lantarbetskraft
 94. jordbruksareal
 95. jordbruksarrende
 96. jordbruksavfall
 97. jordbruksavgift
 98. jordbruksbank
 99. jordbruksbestämmelser USE lagstiftning för landsbygd
 100. jordbruksbiprodukt
 101. jordbruksdränering USE vattenhushållning inom jordbruket
 102. jordbruksekonomi
 103. jordbruksfastighet
 104. jordbruksfordon
 105. jordbruksföretag
 106. jordbruksföretagets inkomst
 107. jordbruksföretagets resultat
 108. jordbruksföretagssystem
 109. jordbruksförsäkring
 110. jordbruksforskning USE lantbruksforskning
 111. jordbrukshushåll
 112. jordbruksinventering
 113. jordbrukskassa USE jordbruksbank
 114. jordbrukskatastrof
 115. jordbrukskommitté (EG)
 116. jordbrukskooperation
 117. jordbrukskooperativ
 118. jordbrukskredit
 119. jordbrukskris USE jordbrukets ställning
 120. jordbrukslagstiftning USE lagstiftning för landsbygd
 121. jordbrukslån USE jordbrukskredit
 122. jordbrukslära USE marklära
 123. jordbrukslivsmedelsindustri
 124. JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI
 125. jordbrukslivsmedelsindustri
 126. jordbrukslivsmedelsindustrins kedja USE jordbrukslivsmedelsindustri
 127. jordbruksmark
 128. jordbruksmarkens produktivitet
 129. jordbruksmarknad
 130. jordbruksmarkpris
 131. jordbruksmaskin
 132. jordbruksnäring
 133. jordbruksområde USE jordbruksregion
 134. jordbruksområde med miljöbetingade restriktioner
 135. jordbruksomräkningskurs USE representativ kurs
 136. jordbruksöverskott
 137. jordbruksplanering USE jordbrukspolitik
 138. jordbrukspolitik
 139. jordbrukspolitik
 140. jordbrukspris
 141. jordbruksprisstöd
 142. jordbruksprodukt
 143. jordbruksproduktion
 144. jordbruksproduktion för lokal avsättning
 145. jordbruksproduktion och jordbruksstruktur
 146. jordbruksproduktionens struktur USE jordbrukets struktur
 147. jordbruksproduktionsmedel
 148. jordbruksproduktionsmedel
 149. jordbruksproduktionspolitik
 150. jordbruksprojekt
 151. jordbruksräkning USE jordbruksinventering
 152. jordbruksredskap USE jordbruksutrustning
 153. jordbruksreform
 154. jordbruksregion
 155. jordbruksreserv USE budgetreserv (EG)
 156. jordbrukssektor
 157. jordbruksstatistik
 158. jordbruksstöd
 159. jordbruksteknologi USE jordbruksproduktionsmedel
 160. jordbrukstull USE jordbruksavgift
 161. jordbruksutbildning USE lantbruksutbildning
 162. jordbruksutgift
 163. jordbruksutrustning
 164. jordbruksutveckling USE jordbrukspolitik
 165. jordbruksutvecklingsplan
 166. jordbruksverktyg
 167. jordbruksyta USE jordbruksareal
 168. jordebok USE fastighetsregister
 169. jordegendom
 170. jordfästning USE död
 171. jordförbättring
 172. jordgubbe USE bär
 173. jordmånsklassifikation USE jordmånstyp
 174. jordmånslära USE jordmånstyp
 175. jordmånstyp
 176. jordmekanik USE marklära
 177. jordnöt
 178. jordnötsolja
 179. jordreform
 180. jordregister USE fastighetsregister
 181. jordskalv
 182. jordvärme USE geotermisk energi
 183. journalist USE yrke inom kommunikationssektorn
 184. journalistik USE press
 185. JRC USE Gemensamma forskningscentret
 186. jude
 187. judendom
 188. judisk rätt USE mosaisk rätt
 189. Jugoslavien
 190. julgratifikation USE bonus
 191. juridik USE rättsvetenskap
 192. juridisk hjälp USE rättshjälp
 193. juridisk metod
 194. juridisk person
 195. juridisk rådgivare
 196. juridisk ställning USE rättslig status
 197. juridisk tolkning USE lagtolkning
 198. juridiska personers nationalitet
 199. juridiskt ansvar USE ansvar
 200. juridiskt skydd USE tillgång till rättslig prövning