Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. La Rioja USE Rioja
 2. laboratorieanalys USE medicinsk diagnos
 3. laboratorieutrustning USE vetenskaplig utrustning
 4. Labuan USE Malaysia
 5. lack USE färger och lacker
 6. lada USE ekonomibyggnad
 7. läder
 8. läder- och textilindustri
 9. läderartikel USE läder
 10. läderindustri
 11. läderprodukt USE läder
 12. läderproduktion USE läderindustri
 13. lädervaruindustri
 14. ladugård USE ekonomibyggnad
 15. LAES USE det latinamerikanska ekonomiska systemet
 16. LAES-länder
 17. LAFTA USE Aladi
 18. lag
 19. låg befolkningstäthet USE underbefolkning
 20. låg hyra
 21. låg inkomst
 22. låg lön
 23. LAG OCH RÄTT
 24. lag om jordbrukets inriktning USE inriktning av jordbruk
 25. låg- och mellanstadieutbildning USE grundskoleutbildning
 26. lagändring
 27. lagarbete
 28. lagars juridiska kvalitet USE utarbetande av lagar
 29. lagars språkliga kvalitet USE utarbetande av lagar
 30. lagbas USE arbetsledare
 31. lagbestämmelse USE lagstiftning
 32. lagenlighet
 33. lagens giltighet USE tillämpning av lagen
 34. lagens retroaktiva verkan
 35. lager
 36. lageranläggning USE lagring
 37. lagernivå USE lager
 38. lageromkostnad USE lagringskostnad
 39. lagerplats USE lagring
 40. lagersituation USE lager
 41. lageruppläggning USE lagring
 42. lagfartsregister USE fastighetsregister
 43. lagkollision USE internationell privaträtt
 44. lagkommentar
 45. lagkonflikt USE internationell privaträtt
 46. lågkonjunktur USE recession
 47. lågkvalificerad arbetskraft USE icke-yrkesutbildad arbetare
 48. laglig åtgärd USE rättslig åtgärd
 49. lagligt erkännande av barn fött utom äktenskapet USE föräldraskap
 50. lagöverträdelse
 51. lågprisbutik
 52. lågprisflyg USE lågprisflygbolag
 53. lågprisflygbolag
 54. lågprisvaruhus USE stormarknad
 55. lagreform USE lagändring
 56. lagring
 57. lagring av avfall
 58. lagring av avfall under jord
 59. lagring av kolväten
 60. lagring av livsmedel
 61. lagring av vapen
 62. lagringsbidrag
 63. lagringskapacitet
 64. lagringskostnad
 65. lagsamling
 66. lågskog
 67. lägsta pris USE minimipris
 68. lägsta tillåtna hastighet USE hastighetsbestämmelser
 69. lagstadgad arbetstid
 70. lågstadium USE grundskoleutbildning
 71. lagstiftande befogenhet
 72. lagstiftande makt
 73. lagstiftning
 74. lagstiftning för landsbygd
 75. lagstiftning om arvsrätt
 76. lagstiftning om kärnteknisk verksamhet USE kärnenergilagstiftning
 77. lagstiftning om social trygghet
 78. lagstiftningsförfarande
 79. lagstiftningshandling USE lagstiftning
 80. lagstiftningsinitiativ
 81. lagstiftningsperiod USE valperiod
 82. lagstiftningsprocess USE lagstiftningsförfarande
 83. lagstridighet USE lagenlighet
 84. lågtemperaturtank USE lagring av kolväten
 85. lagtolkning
 86. LAIA USE Aladi
 87. Laia-länder USE Aladi-länder
 88. läkare
 89. läkarintyg USE läkarutlåtande
 90. läkarkostnader USE vårdkostnader
 91. läkarundersökning
 92. läkarutbildning USE medicinsk utbildning
 93. läkarutlåtande
 94. läkemedel
 95. läkemedel till djur
 96. läkemedelsbestämmelser USE läkemedelslagstiftning
 97. läkemedelsindustri
 98. läkemedelskontroll
 99. läkemedelskostnader
 100. läkemedelslagstiftning
 101. läkemedelsövervakning USE läkemedelskontroll
 102. läkemedelsproduktion USE läkemedelsindustri
 103. laktos
 104. laminerat stål USE platta
 105. lamm USE får
 106. lammkött USE fårkött
 107. lämplig teknik USE mellanteknik
 108. lån
 109. LAN USE lokalt nät
 110. län USE regional förvaltningsenhet
 111. lån med statlig räntegaranti USE räntesubvention
 112. lån till fast ränta USE lån
 113. lån till nedsatt ränta USE räntesubvention
 114. lån till rörlig ränta USE lån
 115. land i Europeiska gemenskapen USE medlemsstat i EU
 116. land i Europeiska unionen USE medlemsstat i EU
 117. land i tredje världen USE utvecklingsland
 118. landad fångstmängd
 119. länder i Brittiska samväldet USE Brittiska samväldet
 120. länder i Central- och Östeuropa
 121. länder i omvandling USE övergångsekonomi
 122. länderna i f.d. Sovjetunionen USE Oberoende staters samvälde
 123. länderna i Kaukasus
 124. länderna i Stillahavsgemenskapen
 125. länderna på västra Balkan USE västra Balkan
 126. länderna vid Persiska viken USE gulfstaterna
 127. landmina USE antipersonella vapen
 128. landningsavgift
 129. landningsbana USE flygplats
 130. landsbygd USE landsbygdsboende
 131. landsbygdsbefolkning
 132. landsbygdsboende
 133. landsbygdsområde USE landsbygdsregion
 134. landsbygdsplanering USE landsbygdsutveckling
 135. landsbygdsregion
 136. landsbygdssamhälle
 137. landsbygdssociologi
 138. landsbygdsturism USE turism på landsbygden
 139. landsbygdsutveckling
 140. landsbygdsväg USE landsväg
 141. landshypotek
 142. landskapsvård USE skydd av landskapet
 143. landssvek USE högförräderi
 144. landsting USE lokalförvaltning
 145. landstingsbudget USE regional budget
 146. landstingsskatt USE lokal skatt
 147. landstingsval USE regionalval
 148. landsväg
 149. landtransport
 150. landtransport
 151. landvinning USE nyodlad mark
 152. långfristig finansiering
 153. långfristig kredit
 154. långfristig prognos
 155. långsiktigt perspektiv USE långfristig prognos
 156. långtidsarbetslöshet
 157. långtradare USE nyttofordon
 158. Languedoc-Roussillon
 159. langust USE kräftdjur
 160. länsförvaltning USE lokalförvaltning
 161. länsparlament USE regionalt parlament
 162. länsrätt USE förvaltningsdomstol
 163. lantarbetare USE lantarbetskraft
 164. lantarbetskraft
 165. lantbruk USE jordbruksföretag
 166. lantbrukare USE jordbrukare
 167. lantbrukets mekanisering USE jordbruksmaskin
 168. lantbruksenhetens areal USE jordbruksareal
 169. lantbruksfordon USE jordbruksfordon
 170. lantbruksföretag USE jordbruksföretag
 171. lantbruksforskning
 172. lantbruksindustri USE agroindustri
 173. lantbrukskooperation USE jordbrukskooperation
 174. lantbrukslagstiftning USE lagstiftning för landsbygd
 175. lantbruksmaterial USE jordbruksutrustning
 176. lantbrukspolitik USE jordbrukspolitik
 177. lantbruksråd
 178. lantbruksreform USE jordbruksreform
 179. lantbruksutbildning
 180. lantbruksutrustning USE jordbruksutrustning
 181. lantegendom USE jordbruksfastighet
 182. lantgårdsturism USE turism på landsbygden
 183. lantlig miljö USE landsbygdsboende
 184. lantvin
 185. Laos
 186. Lappland
 187. läran om mått och vikt USE metrologi
 188. lärare
 189. lärarförbund USE tjänstemannaförbund
 190. lärarutbildning
 191. lärarutbyte USE utbytesprogram inom utbildningsväsendet
 192. lärling
 193. lärlingsutbildning
 194. läroanstalt
 195. lärobok
 196. läromedel
 197. läroplan USE undervisningsplan
 198. läroverk USE gymnasieutbildning
 199. läsårsplanering
 200. laser USE strålningsapparat