Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. meteorologisk prognos USE meteorologi
 2. Meteorologiska världsorganisationen
 3. methylalkohol USE metanol
 4. metodologi USE forskningsmetod
 5. metrologi
 6. metropol
 7. Mexiko
 8. Mexikos förenta stater USE Mexiko
 9. Mezzogiorno
 10. MFA USE multifiberavtal
 11. MGN USE mest gynnad nation
 12. Midi-Pyrenées
 13. Midtjylland
 14. MIGA USE Organisationen för multilaterala investeringsgarantier
 15. migration
 16. migration
 17. migration från landsbygd till stad
 18. migration inom gemenskapen
 19. migration mellan landsbygdsregioner
 20. migration mellan städer
 21. migrationskontroll
 22. migrationspolitik
 23. migrationsström
 24. migrationstakt USE migration
 25. migrationstal USE migration
 26. migrationsvåg USE migrationsström
 27. migrerande
 28. migrerande arbetstagare
 29. migrerande kvinna
 30. mikrobiologi USE biologi
 31. mikrochips USE elektronisk komponent
 32. mikrodator
 33. mikroekonomi
 34. mikroelektronik
 35. mikrofiche USE mikroform
 36. mikrofilm USE mikroform
 37. mikrofinansiering
 38. mikroföretag
 39. mikroform
 40. mikrofotografi USE mikroform
 41. mikrokirurgi USE kirurgi
 42. mikrokredit
 43. Mikronesien
 44. Mikronesiska federationen
 45. mikroorganism
 46. mikropartikel
 47. mikroprocessor USE elektronisk komponent
 48. mikroskop USE vetenskaplig utrustning
 49. mikrovågsstrålning USE icke-joniserande strålning
 50. mildring av straff USE strafflindring
 51. milis USE försvarsmakt
 52. militär USE försvarsmakt
 53. militär disciplin
 54. militär forskning
 55. militär hemlighet
 56. militär insatsstyrka USE snabbinsatsstyrka
 57. militär ockupation
 58. militär personal
 59. militär rådgivare USE utlandsstationerad styrka
 60. militär straffrätt
 61. militära sanktioner
 62. militära styrkor USE försvarsmakt
 63. militäravtal USE militärt samarbete
 64. militärbas
 65. militärbudget USE försvarsbudget
 66. militärdiktatur USE militärstyre
 67. militärdomstol
 68. militärflyg USE militärflygplan
 69. militärflygplan
 70. militarisering av rymden
 71. militarism
 72. militärjunta USE militärstyre
 73. militärkyrkogård
 74. militärlagstiftning
 75. militärmanöver
 76. militärmateriel
 77. militärövning
 78. militärpolis USE paramilitär styrka
 79. militärstyre
 80. militärt bistånd USE militärt samarbete
 81. militärt ingrepp
 82. militärt program USE försvarspolitik
 83. militärt samarbete
 84. militärt utnyttjande av rymden USE militarisering av rymden
 85. militärtjänst USE värnplikt
 86. militärutgift USE försvarsutgift
 87. militärvetenskap USE krigsvetenskap
 88. MILJÖ
 89. miljöanalys USE miljöpåverkan
 90. miljöansvar USE ansvar för miljöskador
 91. miljöavgift
 92. miljöbedömning USE miljöpåverkan
 93. miljöbeskattning USE miljöavgift
 94. miljöbestämmelser USE miljörätt
 95. miljöbränsle USE biobränsle
 96. miljöbrott
 97. miljödiesel USE biobränsle
 98. miljöekonomi
 99. miljöförbättring USE miljökvalitet
 100. miljöförsämring
 101. miljöforskning
 102. miljöförstöring
 103. miljöförvaltning USE miljöpolitik
 104. miljöfostran USE miljöundervisning
 105. miljöindikator
 106. miljöinspektion USE miljöövervakning
 107. miljökänsligt område USE känsligt område
 108. miljökonsekvensbeskrivning USE miljöpåverkan
 109. miljökontroll USE miljöövervakning
 110. miljökostnad USE miljöavgift
 111. miljökvalitet
 112. miljökvalitetsnorm USE miljöstandard
 113. miljölagstiftning USE miljörätt
 114. miljömärke
 115. miljönorm USE miljöstandard
 116. miljöövervakning
 117. miljöparti
 118. miljöpåverkan
 119. miljöpolitik
 120. miljöpolitik
 121. miljörätt
 122. miljörevision USE miljöövervakning
 123. miljörörelse
 124. miljösamarbete
 125. miljöskatt USE miljöavgift
 126. miljöskydd
 127. miljöstandard
 128. miljöstatistik
 129. miljöstudie USE miljöforskning
 130. miljöturism USE ekologisk turism
 131. miljöundervisning
 132. miljöutbildning USE miljöundervisning
 133. miljövänlig industri USE ren teknik
 134. miljövänlig teknik USE ren teknik
 135. miljövänlig turism USE ekologisk turism
 136. miljövård USE miljöskydd
 137. minderårig USE ungdom
 138. minderårigas straffansvar
 139. minderårigas straffrättsliga ansvar USE minderårigas straffansvar
 140. minderårighet
 141. mindre gynnad region
 142. mindre gynnat jordbruksområde
 143. mindre utvecklat land
 144. mineral USE gruvprodukt
 145. mineralforskning USE mineralprospektering
 146. mineralogi
 147. mineralolja
 148. mineralprospektering
 149. mineralresurser USE mineraltillgångar
 150. mineralresurser i haven
 151. mineraltillgångar
 152. mineralvatten
 153. minidator USE dator
 154. minimi- och maximitaxa USE taxeintervall
 155. minimilager
 156. minimilön
 157. minimipris
 158. minister
 159. ministeransvar
 160. ministerium
 161. ministerkonferens inom Eureka USE Eureka
 162. ministermöte
 163. ministerråd
 164. ministerrådet (AVS–EG)
 165. ministerrrådet USE Europeiska unionens råd
 166. ministers stab av personliga rådgivare USE minister
 167. Minitel USE interaktiv videotex
 168. minnesfest
 169. minneskomponent USE elektronisk komponent
 170. minneslegering
 171. minnesskiva USE skivminnesenhet
 172. minnesteknik USE mnemoteknik
 173. minoriteters rättigheter
 174. minoritetsskydd
 175. minoritetsspråk
 176. minröjning
 177. minröjningsbistånd USE minröjning
 178. minröjningsinsats USE minröjning
 179. minskade gasutsläpp
 180. minskade utsläpp av växthusgaser USE minskade gasutsläpp
 181. minskning av förorening USE föroreningsbekämpning
 182. minskning av malm USE malmbearbetning
 183. minskning av produktionen USE produktionskvot
 184. minskning av styrkor
 185. minst utvecklade länder USE mindre utvecklat land
 186. minuthandel USE detaljhandel
 187. mirabell USE stenfrukt
 188. missbruk av dominerande ställning USE dominerande ställning
 189. missbruk av programvara USE piratverksamhet inom dataindustrin
 190. missfirmelse USE förtal
 191. missgynnad jordbruksregion USE mindre gynnat jordbruksområde
 192. missgynnat område USE mindre gynnad region
 193. misshandel USE våldsbrott
 194. misstroendeförklaring USE förslag om misstroendevotum
 195. mittparti USE vågmästarparti
 196. mjölk
 197. mjölkbaserad produkt USE mjölkprodukt
 198. mjölkbiprodukt
 199. mjölkboskap USE mjölkko
 200. mjölkersättningsmedel USE fodermedel