Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. NACC USE Euroatlantiska partnerskapsrådet
 2. nackstöd USE säkerhetsanordning
 3. nåd USE påföljdspreskription
 4. Nafo USE Organisationen för fisket i nordvästra Atlanten
 5. Nafta
 6. Nafta-länder USE Naftaländer
 7. Naftaländer
 8. Namibia
 9. nämnd USE lekmannadomare
 10. nämndeman USE lekmannadomare
 11. nanobioteknik USE nanoteknik
 12. nanoelektronik USE nanoteknik
 13. nanomaterial USE nanoteknik
 14. nanoteknik
 15. nanovetenskap USE nanoteknik
 16. napalm USE brandvapen
 17. naprapat USE alternativmedicinskt yrke
 18. naprapati USE alternativmedicin
 19. näringsbehov
 20. näringsbrev USE handelslicens
 21. näringsfrihet
 22. näringsrelaterad sjukdom
 23. näringstillförsel USE föda
 24. narkotikabruk USE narkotikamissbruk
 25. narkotikahandel
 26. narkotikamissbruk
 27. narkotikasmugglare USE narkotikahandel
 28. närmare samarbete
 29. närpolis
 30. Natalirapporten USE utvidgning av Europeiska unionen
 31. nätdagbok USE blogg
 32. nätekonomi USE kunskapsbaserad ekonomi
 33. nationalbibliografi USE bibliografi
 34. nationalbibliotek
 35. nationalbudget USE statsbudget
 36. nationalekonomi
 37. nationalförmögenhet USE allmän egendom
 38. nationalförsamling USE direktvald kammare
 39. nationalhymn USE hymn
 40. nationalinkomst
 41. nationaliserat företag USE offentligt företag
 42. nationalisering USE förstatligande
 43. nationalism
 44. nationalistiskt parti USE nationalistparti
 45. nationalistparti
 46. nationalpark
 47. nationalprodukt
 48. nationalräkenskaper
 49. nationalräkenskaper
 50. nationalsång USE hymn
 51. nationalsocialism
 52. nationalstadspark
 53. nationalstat USE nationell identitet
 54. nationalsymbol USE flagga
 55. nationell befrielserörelse
 56. nationell finansiering
 57. nationell genomförandeåtgärd
 58. nationell identitet
 59. nationell jordbrukspolitik
 60. nationell kultur USE nationell identitet
 61. nationell lagstiftning USE nationell rätt
 62. nationell marknad USE inhemsk marknad
 63. nationell medvetenhet USE nationell identitet
 64. nationell minoritet
 65. nationell plan USE nationell planering
 66. nationell planering
 67. nationell polis USE polis
 68. nationell poliskår USE polis
 69. nationell politik–gemenskapspolitik USE gemenskapspolitik–nationell politik
 70. nationell rätt
 71. nationell rättsordning USE nationell rätt
 72. nationell rätt–internationell rätt USE internationell rätt–nationell rätt
 73. nationell regering USE regering
 74. nationell säkerhet USE allmän säkerhet
 75. nationell samling
 76. nationell självförsörjning USE självförsörjning
 77. nationell skatt
 78. nationell skola
 79. nationell standard USE standard
 80. nationell statistik
 81. nationell suveränitet
 82. nationell suveränitetszon USE exklusiv ekonomisk zon
 83. nationell transport
 84. nationell vallagstiftning USE vallagstiftning
 85. nationell valuta
 86. nationella rättsregler USE nationell rätt
 87. nationellt beroende USE nationellt oberoende
 88. nationellt försvar USE försvarspolitik
 89. nationellt mandat USE mandat
 90. nationellt oberoende
 91. nationellt parlament
 92. nationellt standardiserat bokföringssystem USE standardiserat bokföringssystem
 93. nationellt stöd USE statligt stöd
 94. nationellt territorium USE territorialrätt
 95. nationellt val
 96. nativitetspolitik
 97. nativitetstal USE födelsetal
 98. Nato
 99. Natoländer
 100. natrium
 101. natriumkarbonat USE kemiskt salt
 102. nätserver
 103. nattarbete
 104. naturabistånd
 105. naturaförmån USE löneförmån
 106. naturalisation
 107. naturfiber
 108. naturgas
 109. naturgeografi USE geografi
 110. naturgummi
 111. naturkatastrof
 112. naturläkare USE alternativmedicinskt yrke
 113. naturlig bortgång USE död
 114. naturlig död USE död
 115. naturlig rätt USE naturrätt
 116. naturlig rättighet USE naturrätt
 117. naturlig risk
 118. naturligt livsmedelsfärgämne
 119. naturligt uran USE uran
 120. naturmiljö
 121. naturolycka USE naturkatastrof
 122. naturområde med särskilt skydd USE naturreservat
 123. naturpark USE naturreservat
 124. naturrätt
 125. naturreservat
 126. naturskadeförsäkring USE skadeförsäkring
 127. naturskog
 128. naturskydd USE miljöskydd
 129. naturskyddsområde USE naturreservat
 130. natursten USE sten
 131. naturtillgångar
 132. naturvård USE miljöskydd
 133. naturvetenskap
 134. naturvetenskap och tillämpad vetenskap
 135. naturvetenskaplig undervisning
 136. nätutbildning USE distansundervisning
 137. Nätverk av europeiska informationscentraler för konsumenter
 138. nätverk av företag USE samarbete mellan företag
 139. nätverk för företag USE samarbete mellan företag
 140. nätverk för miljöövervakning och miljöinformation USE Europeiska miljöbyrån
 141. nätverket IMPEL USE miljörätt
 142. nätverksanalys USE ledningsmetoder
 143. Nauru
 144. Navarra
 145. navigationshjälpmedel
 146. navigationsutrustning USE navigationshjälpmedel
 147. nazism USE nationalsocialism
 148. NEA USE Kärnenergibyrån
 149. Neamt
 150. nedbrytning av miljön USE miljöförstöring
 151. nederbörd USE atmosfäriska förhållanden
 152. Nederländerna
 153. Nederländernas utomeuropeiska länder USE nederländska ULT
 154. Nederländska Antillerna
 155. Nederländska Guyana USE Surinam
 156. nederländska ULT
 157. nedflyttning till lägre befattning
 158. nedgånget stadsområde USE eftersatt stadsområde
 159. nedladdning USE fjärrladdning
 160. nedlagd jordbruksmark
 161. nedläggning av företag USE upphörande av verksamhet
 162. nedläggning av jordbruk
 163. Nedre Schlesien
 164. nedrustning
 165. nedrustningsförhandlingar i Genève USE rustningsbegränsning
 166. Nedrustningskonferensen i Europa
 167. nedsatt pris
 168. nedsatt synförmåga USE ögonsjukdom
 169. nedsatt tariff USE nedsatt pris
 170. nedsättning av tullavgifter USE tullnedsättning
 171. nedsättning av tulltariff USE tullnedsättning
 172. nedsättning i förhållande till riktpris USE nedsatt pris
 173. nedskärning av arbetstillfällen
 174. nedskrivning av kapital
 175. nedskrivning av valuta USE devalvering
 176. nedsmittning USE förorening
 177. nedsmittning av livsmedel USE livsmedelsförorening
 178. nedsmittning av vatten USE vattenförorening
 179. nedsmutsning av haven USE havsförorening
 180. nektarin USE stenfrukt
 181. neon USE ädelgas
 182. neonrör USE belysningsmateriel
 183. Nepal
 184. NET USE Joint European Torus
 185. nettobidragsgivare
 186. nettomottagare
 187. neufchâtelost USE mjuk ost
 188. neurobiologi
 189. neurologi
 190. neurologisk sjukdom
 191. neutralitet
 192. neutralt land USE neutralitet
 193. neutron USE elementarpartikel
 194. neutronbomb USE kärnvapen
 195. neutronreaktor USE kärnreaktor
 196. new age USE nyreligiösa rörelser
 197. Newfoundland USE Kanada
 198. NGO USE icke-statlig organisation
 199. NIC-länder USE nytt industriland
 200. Nicaragua