Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. ö
 2. ÖAG USE Östafrikanska gemenskapen
 3. ÖAG-länder USE EAC-länder
 4. oaktsamhetsbrott
 5. OAMCE USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 6. OAPEC USE organisationen för de oljeexporterande arabländerna
 7. öarna Ascension USE Saint Helena
 8. OAS USE Amerikanska samarbetsorganisationen
 9. OAS-länder
 10. OAU USE Afrikanska unionen
 11. oavlönat arbete USE obetalt arbete
 12. oavsiktlig förorening
 13. oavsiktlig lagöverträdelse USE oavsiktlig regelöverträdelse
 14. oavsiktlig regelöverträdelse
 15. obalans i budget USE budgetbalans
 16. Obalno-kraška
 17. obduktion USE rättsmedicin
 18. obearbetat material USE råmaterial
 19. obearbetat stål USE stål
 20. obebyggd tomt USE byggtomt
 21. obehandlad mjölk
 22. oberoende ledamot
 23. Oberoende staters samvälde
 24. Oberösterreich
 25. obetald ledighet
 26. obetalt arbete
 27. obligation
 28. obligationsemission USE emission av värdepapper
 29. obligationsrätt
 30. obligatorisk destillering USE destillering
 31. obligatorisk försäkring
 32. obligatorisk röstning
 33. obligatorisk skolgång
 34. obligatorisk undervisning USE obligatorisk skolgång
 35. obligatorisk utbildning USE obligatorisk skolgång
 36. obligatorisk utgift
 37. obligatoriskt yttrande USE Europaparlamentsyttrande
 38. obruten mark USE ouppodlad mark
 39. observation
 40. observationsteknik USE observation
 41. observatör
 42. observatörsstatus USE observatör
 43. obstretik USE gynekologi
 44. OCAM USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 45. OCAMM USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 46. OCAS USE Centralamerikanska integrationssystemet
 47. OCAS-länder USE SICA-länder
 48. OCCAR USE europeisk rustningspolitik
 49. ocean
 50. oceanfiske USE djuphavsfiske
 51. Oceanien
 52. oceanografi
 53. oceanologi USE oceanografi
 54. ockupation av landområde USE militär ockupation
 55. ockupationsmakt USE militär ockupation
 56. ockuperat område
 57. OCR USE optisk teckenigenkänning
 58. odlad areal USE utnyttjad jordbruksareal
 59. odlad mark USE jordbruksmark
 60. odlare USE jordbrukare
 61. odling av en produkt USE monokultur
 62. odling av många produkter USE multikultur
 63. odling av perenna växter USE flerårig odling
 64. odling av plantor USE vegetabilieproduktion
 65. odling av tropiska växter
 66. odling i växthus USE växthusodling
 67. odling med konstbevattning USE konstbevattnad odling
 68. odling under plastfolie
 69. odling utan jord USE hydroponik
 70. odlingsbar jord USE åkermark
 71. odlingssystem
 72. odlingsteknik
 73. odontologi
 74. OECD
 75. OECD-länder
 76. OECD:s biståndskommitté USE kommittén för utvecklingsbistånd
 77. offentlig auktion USE auktionsförsäljning
 78. offentlig bank
 79. offentlig byggnad
 80. offentlig debatt USE offentligt samråd
 81. offentlig deponi USE avfallshantering
 82. offentlig egendom USE allmän egendom
 83. offentlig ekonomi
 84. offentlig ekonomisk lagstiftning
 85. offentlig finansiering
 86. offentlig förvaltning
 87. offentlig inrättning
 88. offentlig investering
 89. offentlig park USE grönområde
 90. offentlig politik
 91. offentlig publikation USE officiellt dokument
 92. offentlig rätt
 93. offentlig röstning
 94. offentlig sektor USE offentligt företag
 95. offentlig tjänst
 96. offentlig upplåning
 97. offentlig utbildning
 98. offentlig utgift
 99. offentlig utskottsutfrågning USE offentligt sammanträde
 100. offentliga finanser
 101. offentliga myndigheter
 102. offentliga tillgångar USE allmän egendom
 103. offentliganställd
 104. offentliggörande av en lag
 105. offentliggörande av räkenskaper
 106. offentliggörande av taxor
 107. offentliggörande av transporttaxor USE offentliggörande av taxor
 108. offentlighet vid debatter
 109. offentligt ackord
 110. offentligt ämbete
 111. offentligt anställda tjänstemän
 112. offentligt ansvar USE offentligt ämbete
 113. offentligt bygg- och anläggningskontrakt USE bygg- och anläggningskontrakt
 114. offentligt bytesanbud USE uppköpsbud
 115. offentligt företag
 116. offentligt kontrakt
 117. offentligt lager
 118. offentligt leveranskontrakt USE leveranskontrakt
 119. offentligt organ USE offentlig inrättning
 120. offentligt räkenskapsväsen
 121. offentligt sammanträde
 122. offentligt samråd
 123. offentligt stöd USE statligt stöd
 124. offentligt tjänstekontrakt USE tjänstekontrakt
 125. offentligt uppköp USE offentligt kontrakt
 126. offentligt uttalande
 127. offertgivning USE anbudsgivning
 128. offertinfordran USE anbudsinfordran
 129. officiell årsbok USE årsbok
 130. officiell stämpel
 131. officiell statistik
 132. officiell tidning
 133. officiellt besök
 134. officiellt dokument
 135. officiellt språk
 136. offsettryck USE tryckeri
 137. offshoreanläggning
 138. offshoreborrning
 139. offshoreolja
 140. offshoreutrustning USE offshoreanläggning
 141. oförenlighet
 142. oftalmopati USE ögonsjukdom
 143. ofullständig konkurrens USE konkurrensbegränsning
 144. ogift person
 145. ogift stånd USE ogift person
 146. ogiltig röst
 147. ogiltigförklaring USE upphävande
 148. ogiltigt val
 149. ögonsjukdom
 150. ogräs USE skadeväxt
 151. ogräsbehandling USE växtskyddsbehandling
 152. ogräsbekämpningsmedel USE herbicid
 153. ogrundad uppsägning
 154. ögruppen Balearerna USE Balearerna
 155. ögruppen Comorerna USE Komorerna
 156. ögruppen Karolinerna USE Karolinerna
 157. ögruppen Maldiverna USE Maldiverna
 158. ögruppen Malvinerna USE Falklandsöarna
 159. ögruppen Marianerna USE Marianerna
 160. ögruppen Seychellerna USE Seychellerna
 161. ohälsosam bostad
 162. OIE USE Världsorganisationen för djurens hälsa
 163. öken
 164. ökenspridning
 165. ökenzon USE öken
 166. öl
 167. OLAF USE Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
 168. olaga frihetsberövande
 169. olägenhet
 170. olaglig arbetskraft
 171. olaglig deponi USE illegal deponi
 172. olaglig kopiering av programvara USE piratverksamhet inom dataindustrin
 173. olaglig soptipp USE illegal deponi
 174. olaglighet USE lagenlighet
 175. olagligt avtal
 176. olefin USE kolväte
 177. oligarki
 178. oligopol
 179. oligopson USE köparoligopol
 180. olika behandling USE likabehandling
 181. oliktänkande
 182. oliv
 183. olivodling
 184. olivolja
 185. olivrest USE oliv
 186. olja
 187. oljebearbetningsanläggning
 188. oljebiprodukt USE oljeprodukt
 189. oljeborrplattform USE offshoreanläggning
 190. oljedollar
 191. oljefält USE oljefyndighet
 192. oljefartyg USE tankfartyg
 193. oljeföretag USE oljeindustri
 194. oljeförorening USE förorening genom kolväten
 195. oljefrö USE oljeväxt
 196. oljefyndighet
 197. oljehaltig växt USE oljeväxt
 198. oljeindustri
 199. oljeindustri
 200. oljekraftverk USE kraftverk