Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. P & T USE post- och telekommunikationsväsen
 2. Pacific Island Forum
 3. pacifism
 4. pacifistisk rörelse USE pacifism
 5. påföljd
 6. påföljdspreskription
 7. påföljdsuppskov
 8. paket USE postväsen
 9. paketerad produkt USE förpackad produkt
 10. paketresa
 11. Pakistan
 12. Palau
 13. Palestinafrågan
 14. Palestinska befrielseorganisationen
 15. palliativ vård
 16. palmnöt
 17. palmolja USE vegetabilisk olja
 18. pälsberedningsindustri
 19. pälsdjur
 20. palsternacka USE rotgrönsak
 21. pälstillverkning USE pälsberedningsindustri
 22. pälsverk USE pälsberedningsindustri
 23. Panama
 24. Panamakanalen
 25. Panamerikanska unionen USE Amerikanska samarbetsorganisationen
 26. paneuropeiska rörelsen USE europeisk rörelse
 27. Panevėžys
 28. panna
 29. pansarvagn USE stridsvagn
 30. pant USE säkerhet
 31. pant på förorenande produkt
 32. pantprodukt USE pant på förorenande produkt
 33. panträtt i fast egendom USE hypotek
 34. papaya USE tropisk frukt
 35. pappaledighet
 36. papper
 37. pappersbruk USE massa- och pappersindustri
 38. pappersfabrik USE massa- och pappersindustri
 39. pappersindustri USE massa- och pappersindustri
 40. pappersmassa USE papper
 41. pappersmynt USE sedlar
 42. pappindustri USE massa- och pappersindustri
 43. paprika USE fruktgrönsak
 44. Papua Nya Guinea
 45. parabolantenn
 46. paraffin
 47. Paraguay
 48. parallell ekonomi USE underjordisk ekonomi
 49. paramedicinsk personal
 50. paramilitär styrka
 51. parasiter i odlingar USE förstörelse av odlingar
 52. parasitologi
 53. parasitsjukdom USE infektionssjukdom
 54. Pardubice
 55. parfym USE kosmetisk produkt
 56. Parisfördraget USE EKSG-fördraget
 57. park USE grönområde
 58. parkeringsautomat USE parkeringsavgift
 59. parkeringsavgift
 60. parkeringsljus USE signalanordning
 61. parkeringsmätare USE parkeringsavgift
 62. parkeringsplats
 63. parlament
 64. parlament
 65. parlamentariker USE parlamentsledamot
 66. parlamentarikers rättsliga ställning USE parlamentarikers ställning
 67. parlamentarikers ställning
 68. parlamentarisk demokrati USE representativ demokrati
 69. parlamentarisk diplomati
 70. parlamentarisk församling
 71. parlamentarisk fråga
 72. parlamentarisk grupp USE politisk grupp
 73. parlamentarisk immunitet
 74. parlamentarisk interpellation USE interpellation
 75. parlamentarisk kontroll
 76. parlamentarisk underkommitté USE parlamentskommitté
 77. parlamentarisk utredning
 78. parlamentariskt arbete
 79. parlamentariskt system
 80. parlamentariskt veto USE ändring
 81. parlamentets arbetsordning
 82. parlamentets befogenheter
 83. parlamentets makt USE parlamentets befogenheter
 84. parlamentets sammansättning
 85. parlamentets talman
 86. parlamentets vice talman
 87. parlamentsarvode
 88. parlamentsbehandling USE parlamentsförfarande
 89. parlamentsbibliotek
 90. parlamentsdebatt
 91. parlamentsdelegation
 92. parlamentsdokument
 93. parlamentsförfarande
 94. parlamentskammare
 95. parlamentskommitté
 96. parlamentsledamot
 97. parlamentsmandat
 98. parlamentsomröstning
 99. parlamentspresidium
 100. parlamentsprotokoll USE parlamentsdebatt
 101. parlamentsresolution
 102. parlamentssammanträde
 103. parlamentssession
 104. parlamentsval
 105. parmesanost USE hårdost
 106. päron USE kärnfrukt
 107. parti utanför parlamentet
 108. parti utanför riksdagen USE parti utanför parlamentet
 109. partibildning
 110. partidisciplin
 111. partifinansiering
 112. partiförbud USE partibildning
 113. partikelaccelerator USE kärnteknologi
 114. partikongress
 115. partiledning
 116. partiorganisation
 117. partiprogram USE partibildning
 118. partisplittring USE politisk splittring
 119. partistämma USE partikongress
 120. partistyrelse USE partiledning
 121. partner USE delägare
 122. Partnerskap för fred
 123. partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn
 124. partssammansatt kommitté (AVS–EG)
 125. partssammansatt kommitté (EG)
 126. pass
 127. passagerarfartyg USE fartyg
 128. passagerarflygplan USE flygplan
 129. passagerarskydd USE transportsäkerhet
 130. passagerartaxa
 131. passersedel USE varucertifikat
 132. passiv förädling
 133. passiv förädlingstrafik USE passiv förädling
 134. passivitetstalan
 135. passunion USE europeiskt pass
 136. pasta
 137. pastöriserad mjölk
 138. pastörisering
 139. patent
 140. patent på uppfinning USE patent
 141. patentlicens
 142. patenträtt
 143. patientens rättigheter
 144. patientens värdighet USE patientens rättigheter
 145. patientjournal USE medicinska uppgifter
 146. patriotisk rörelse
 147. patriotism USE patriotisk rörelse
 148. påtryckningsgrupp USE intressegrupp
 149. påvedöme USE katolicism
 150. påvlig akt
 151. Pays de la Loire
 152. Pazardzhikregionen
 153. Pazardzjikregionen USE Pazardzhikregionen
 154. pedagogik USE pedagogisk metod
 155. pedagogisk forskning USE ny pedagogik
 156. pedagogisk metod
 157. pedagogisk utbildning USE lärarutbildning
 158. pedagogiskt experiment USE ny pedagogik
 159. pediatrik
 160. pedofili
 161. pedologi USE marklära
 162. Peloponnesos
 163. pendling
 164. pendling inom städer
 165. pengar
 166. penningförfalskning
 167. penningmängd
 168. penningmarknad
 169. penningöverföring USE kapitalöverföring
 170. penningpolitik
 171. penningreform USE penningpolitik
 172. penningtvätt
 173. penningväsen
 174. pensionär
 175. pensionerad person USE pensionär
 176. pensionsålder USE förutsättningar för pension
 177. pensionsfond USE tilläggspension
 178. pensionstagare USE pensionär
 179. pentiti USE tjallare
 180. perenn odling USE flerårig odling
 181. perifer region USE randområde
 182. perifert område USE randområde
 183. periodisk tidskrift USE tidskrift
 184. periodiskt understöd USE underhållsskyldighet
 185. perkolationsvatten
 186. permanent skiljedomstol USE internationell skiljedom
 187. permanent uppehållstillstånd USE uppehållstillstånd
 188. permission USE kriminalvårdssystem
 189. permittering
 190. Pernikregionen
 191. peroxid USE oxid
 192. perpektiv på medellång sikt USE medelfristig prognos
 193. persika USE stenfrukt
 194. person i arbetskraften
 195. person som medverkar till brottslig gärning USE medverkan
 196. person utan fast bostad USE hemlös person
 197. personal
 198. personaladministration
 199. personalaktier
 200. personalbedömning