Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. skadeväxt
 2. skadlig substans USE giftigt ämne
 3. skaldjursodling
 4. skälighetsprövning USE talan som väcks vid förvaltningsdomstol
 5. Skandinavien USE Nordeuropa
 6. skandinaviska länder USE Nordeuropa
 7. Skåne län
 8. skanner
 9. skapande av arbetstillfällen
 10. skapande av industri USE industrialisering
 11. skåpvagn USE nyttofordon
 12. skärgård USE arkipelag
 13. skärm
 14. skatt
 15. skatt på bolagsinkomst USE bolagsskatt
 16. skatt på inkomst av fastighet USE fastighetsskatt
 17. skatt på inkomst av kapital
 18. skatt på inkomst av näringsverksamhet
 19. skatt på inkomst av självständig verksamhet
 20. skatt på konsumtion USE konsumtionsskatt
 21. skatt på oljor och fetter
 22. skatt på realisationsvinst
 23. skatteåterbäring
 24. skatteavdrag USE skattelättnad
 25. skattebas USE skatteunderlag
 26. skattebefrielse
 27. skattebestämmelser USE skatterätt
 28. skattebörda USE skattesystem
 29. skattebrott
 30. skattedomstol
 31. skatteflykt
 32. skatteförmån USE skattelättnad
 33. skattefri försäljning USE tullfri försäljning
 34. skattefri införsel för resande USE tullfrihet
 35. skattefri kvot av varor USE tullfrihet
 36. skattefrihet
 37. skattefusk
 38. skatteharmonisering
 39. skatteincitament
 40. skatteindrivning USE skatteuppbörd
 41. skatteintäkt USE skatteuppbörd
 42. skattekontroll
 43. skattekonvention
 44. skattekredit USE skattelättnad
 45. skattelagstiftning USE skatterätt
 46. skattelättnad
 47. skatteliknande avgift
 48. skattelindring USE skattelättnad
 49. skattemässigt incitament USE skatteincitament
 50. skattemyndighet
 51. skatteparadis USE skatteflykt
 52. skattepolitik
 53. skatterätt
 54. skattereform
 55. skattesats USE skatt
 56. skattesystem
 57. skatteteknisk avskrivning USE avskrivning
 58. skattetryck USE skattesystem
 59. skatteunderlag
 60. skatteuppbörd
 61. skatteutjämning
 62. skatteuttag USE skattesystem
 63. skatteväsen
 64. skattkammarväxel USE statsskuldsväxel
 65. skattmästare
 66. skattskyldig
 67. skenäktenskap
 68. skepp USE fartyg
 69. skeppare USE fiskare
 70. skeppsbyggnad
 71. skeppshandling USE fordonshandlingar
 72. skeppslast USE last
 73. skeppsteknik USE skeppsbyggnad
 74. skeppsvarv USE skeppsbyggnad
 75. skiffer USE jord- och stenarter
 76. skiftarbete
 77. skifte
 78. skiftesbruk USE växelbruk
 79. skiftesomfördelning
 80. skiljande mellan kyrka och stat
 81. skiljedomsklausul
 82. skiljedomstol
 83. skiljeförfarande
 84. skillnaden mellan företagets USE betalningsflöde
 85. skilsmässa
 86. skingringsförbud USE utmätning
 87. skinka USE köttprodukt
 88. skiva
 89. skivarkiv
 90. skivminnesenhet
 91. skivspelare USE ljudåtergivningsutrustning
 92. skog
 93. skogbeväxt yta USE skogsareal
 94. skogig yta USE skogsareal
 95. skogsareal
 96. skogsavverkning USE avverkning
 97. skogsbruk
 98. skogsbruksfastighet USE skogsfastighet
 99. skogsbruksföretag
 100. skogsbruksutbildning USE lantbruksutbildning
 101. skogscertifiering
 102. skogsekonomi
 103. skogsfastighet
 104. skogsförbättring USE utveckling av skogsbruk
 105. skogsforskning
 106. skogsförvaltning USE skogsvård
 107. skogsföryngring USE skogsplantering
 108. skogshushållning USE skogsvård
 109. skogsodling USE skogsplantering
 110. skogsområde USE skogsareal
 111. skogsplantering
 112. skogspolitik
 113. skogsprogram USE skogspolitik
 114. skogsrätt USE skogsvårdslagstiftning
 115. skogsskövling USE avverkning
 116. skogsskydd
 117. skogsstatistik
 118. skogstekniker USE skogvaktare
 119. skogsväg USE landsväg
 120. skogsvård
 121. skogsvårdsbestämmelser USE skogsvårdslagstiftning
 122. skogsvårdsförening
 123. skogsvårdslagstiftning
 124. skogvaktare
 125. skoindustri
 126. skola USE läroanstalt
 127. skola för döva och hörselskadade barn och ungdomar USE specialundervisning
 128. skola för funktionshindrade barn och ungdomar USE specialundervisning
 129. skolålder
 130. skolanpassning
 131. skolarbete
 132. skolårsplanering USE läsårsplanering
 133. skolavbrott USE avbrutna studier
 134. skolavgifter
 135. skolbok USE lärobok
 136. sköldpadda USE reptil
 137. skolfrånvaro USE elevnärvaro
 138. skolgång
 139. skolhälsovård
 140. skolinspektion
 141. skolk USE elevnärvaro
 142. skolliv
 143. skolmässig retardering
 144. skolmaterial USE läromedel
 145. skolmatsal USE personalmatsal
 146. skolnärvaro USE elevnärvaro
 147. skolplan USE undervisningsplan
 148. skolplikt USE obligatorisk skolgång
 149. skolpsykologi USE psykologi
 150. skolradio USE distansundervisning
 151. skolskjuts
 152. skolsystem USE utbildningssystem
 153. skoltäthet
 154. skoltransport USE skolskjuts
 155. skolväsen USE utbildningsväsen
 156. skomakare USE skoindustri
 157. sköna konster
 158. skönhetsprodukt USE kosmetisk produkt
 159. skörd
 160. skördemaskin
 161. skörderest USE jordbruksavfall
 162. skördetid USE skörd
 163. skördetröska USE skördemaskin
 164. skotillverkare USE skoindustri
 165. skotillverkning USE skoindustri
 166. skötsel USE underhåll
 167. skötsel av odling
 168. skotska öarna USE Skottland
 169. Skottland
 170. skräppost USE oönskad e-postreklam
 171. skriftlig fråga
 172. skriftställare USE litterärt yrke
 173. skrivare
 174. skrivbordsdator USE mikrodator
 175. skrivelse USE korrespondens
 176. skrivmaskin USE kontorsmaskin
 177. skrivmateriel USE kontorsmateriel
 178. skrot USE metallavfall
 179. skrotbil USE metallavfall
 180. skruv USE bult- och skruvindustri
 181. skuggkabinett
 182. skuld
 183. skuldnedsättning
 184. skuldsanering USE personlig konkurs
 185. skuldsättning
 186. skulptör USE konstnärligt yrke
 187. skulptur
 188. skummjölk
 189. skummjölkspulver
 190. skydd av barn
 191. skydd av byggnadsminnen USE kulturmiljövård
 192. skydd av delägare
 193. skydd av faunan
 194. skydd av floran
 195. skydd av grundläggande rättigheter
 196. skydd av kulturarvet USE kulturmiljövård
 197. skydd av landskapet
 198. skydd av mänskliga rättigheter USE mänskliga rättigheter
 199. skydd av naturskön plats USE skydd av landskapet
 200. skydd av plantor USE skydd av floran