Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. sockerprodukt
 2. sockerprotokoll
 3. sockerraffinaderi USE sockerindustri
 4. sockerraffinering
 5. sockerrör
 6. sockersjuka USE diabetes
 7. sockersubstitut USE livsmedelsersättning
 8. soda USE kemiskt salt
 9. sodavatten USE kolsyrad dryck
 10. Södermanlands län
 11. Södra Afrika
 12. Södra Afrikas tullunion
 13. Södra Afrikas utvecklingsgemenskap
 14. Södra Böhmen
 15. Södra egeiska öarna USE Sydegeiska öarna
 16. Södra Estland
 17. södra Europa USE Sydeuropa
 18. Södra Finland
 19. Södra Ishavet
 20. Södra Mähren
 21. södra Rhodesia USE Zimbabwe
 22. Södra slättlandet
 23. Södra Transdanubien
 24. Sofia distriktsregion
 25. Sofia stadsregion
 26. sojaböna
 27. sojabönolja
 28. sojabönsfrö USE sojaböna
 29. sökmotor
 30. solbyggnadsteknik
 31. solcell
 32. solenergi
 33. solfångare
 34. solidarisk ekonomi USE social ekonomi
 35. solidarisk turism USE rättvis turism
 36. solidaritetsklausul USE ömsesidigt bistånd
 37. solros
 38. solrosfrö USE solros
 39. solrosolja
 40. solsken USE atmosfäriska förhållanden
 41. solstrålning USE solenergi
 42. solvens
 43. Somalia
 44. sommararbetstid USE sommartid
 45. sommartid
 46. sommaruniversitet USE öppet universitet
 47. sömnad USE textilindustri
 48. sömnadsarbete USE textilindustri
 49. sömnmedel USE lugnande medel
 50. sömnsjuka USE infektionssjukdom
 51. söndagsarbete
 52. Sönderjylland USE Syddanmark
 53. sopförbränning USE avfallsförbränning
 54. sopor USE avfall
 55. sorbet USE glass
 56. sorghum
 57. sötning av vin USE chaptalisering
 58. sötningsmedel
 59. sötpotatis USE potatis
 60. sötvatten USE färskvatten
 61. sötvattenfisk
 62. sötvattenfiske
 63. South-East Asia Treaty Organization USE SEATO
 64. sovchos USE kollektivjordbruk
 65. Sovjetunionen USE USSR
 66. späck USE köttprodukt
 67. spädbarn
 68. spädbarnsdödlighet
 69. spaghetti USE pasta
 70. spam USE oönskad e-postreklam
 71. spånadslin
 72. Spanien
 73. Spaniens autonoma regioner USE regioner i Spanien
 74. Spaniens regioner USE regioner i Spanien
 75. spaningsflyg USE militärflygplan
 76. spannmål
 77. spannmålsersättning
 78. spannmålsflingor
 79. spannmålsodling
 80. spannmålsprodukt
 81. spannmålsproduktion USE spannmålsodling
 82. spånskiva USE agglomererat trä
 83. spårämne
 84. sparbank
 85. spårbarhet
 86. spårbarhet hos djur USE spårbarhet
 87. spårbarhet hos produkter USE spårbarhet
 88. spårbundet fordon
 89. sparmedel
 90. spärrad utbildning USE elevurval
 91. spärregel
 92. sparris USE flerårig grönsak
 93. spårvagn USE spårbundet fordon
 94. spårvidd USE vikt och dimension
 95. SPC USE Secretariat of the Pacific community
 96. specialdomstol
 97. specialiserad arbetare
 98. specialisering av handel
 99. specialiseringsavtal
 100. specialistläkare USE läkare
 101. specialkemikalier
 102. specialmetall
 103. specialpolymer
 104. specialpris USE nedsatt pris
 105. specialskola USE specialundervisning
 106. specialstål
 107. specialundervisning
 108. speciell reservfond USE bokföringsmässig reserv
 109. specificering USE teknisk specifikation
 110. specificering av tulltaxenummer
 111. speditör USE transportör
 112. spektrofotometri USE spektrometri
 113. spektrometri
 114. spektroskopisk analys USE spektrometri
 115. spekulation USE spekulationskapital
 116. spekulationskapital
 117. spel
 118. spelautomat USE automatspel
 119. spelfilm USE filmproduktion
 120. spelinrättning
 121. spenat USE bladgrönsak
 122. spermabank USE konstgjord befruktning
 123. spermadonation USE konstgjord befruktning
 124. spetälska USE infektionssjukdom
 125. spetsteknik USE ny teknik
 126. spillolja
 127. spillvatten
 128. spinning USE textilindustri
 129. spionage
 130. spjutspetsteknik USE ny teknik
 131. Spodnjeposavska
 132. sponsring
 133. Sporaderna USE Thessalien
 134. sport
 135. sportartikel
 136. sportevenemang
 137. sportfiske
 138. sporthall USE idrottsanläggning
 139. språk
 140. språkanvändning
 141. språkdiskriminering
 142. språkgrupp
 143. språklig minoritetsgrupp USE språkgrupp
 144. språkligt arv USE kulturarv
 145. språkpolitik
 146. språkundervisning
 147. språkutbildning USE språkundervisning
 148. sprängämne
 149. spridning av EG-information
 150. spridning av export
 151. spridning av film USE filmindustri
 152. spridning av födslar USE födelsekontroll
 153. spridning av publikationer USE förlagsverksamhet
 154. sprit
 155. spritfabrik USE dryckesindustri
 156. squash USE fruktgrönsak
 157. Sri Lanka
 158. Stabex
 159. Stabexöverföringar USE Stabex
 160. stabilisator USE konsistensgivare
 161. stabilisering av exportintäkter USE Stabex
 162. stabilisering av kurs USE marknadsreglering
 163. stabilisering av marknaden USE marknadsreglering
 164. stabiliserings- och associeringsavtal
 165. stabilitets- och konvergensprogram USE stabilitetsprogram
 166. stabilitets- och tillväxtpakten USE stabilitetspakten
 167. stabilitetspakten
 168. stabilitetsprogram
 169. stad
 170. stadga om de mänskliga rättigheterna
 171. stadgar för deputerade USE stadgar för parlamentsledamöter
 172. stadgar för parlamentsledamöter
 173. stadgar för senatorer USE stadgar för parlamentsledamöter
 174. stadion USE idrottsanläggning
 175. stadsarkitektur USE stadsplanering
 176. stadsbebyggelse
 177. stadsbefolkning
 178. stadsboende
 179. stadsbyggnad
 180. stadscentrum USE stadsbebyggelse
 181. stadsekonomi
 182. stadsförnyelse
 183. stadsinfrastruktur
 184. stadskoncentration USE urbanisering
 185. stadsmiljö USE stadsboende
 186. stadsområde
 187. stadspark USE grönområde
 188. stadsplan
 189. stadsplanebestämmelser
 190. stadsplanerare
 191. stadsplanereglering USE stadsplanebestämmelser
 192. stadsplanering
 193. stadsplaneringspolitik USE stadsplanering
 194. stadsproblem
 195. stadssamhälle
 196. stadssanering USE stadsförnyelse
 197. stadssociologi
 198. stadstrafik
 199. stadstransport
 200. stadsutveckling USE urbanisering