Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. stagflation USE inflation
 2. stagnerande ekonomi USE ekonomisk stagnation
 3. stål
 4. stålindustri USE järn- och stålindustri
 5. stålkonstruktion USE metallkonstruktion
 6. stall USE ekonomibyggnad
 7. stallgödsel USE organiskt gödningsmedel
 8. ställning som rättssubjekt USE rättslig status
 9. stalluppfödning
 10. stålverk USE järn- och stålindustri
 11. stamcell
 12. stamkrig USE etnisk konflikt
 13. stämpel USE officiell stämpel
 14. stämpelavgift USE stämpelskatt
 15. stämpelskatt
 16. standard
 17. standardiserad programvara USE programvara
 18. standardiserat bokföringssystem
 19. standardisering
 20. standardiseringsinstitut USE standardisering
 21. standardprestation USE arbetsproduktivitet
 22. ständig kommitté
 23. ständig kommitté (EG)
 24. ständig kommitté (FN)
 25. Ständiga representanternas kommitté USE Coreper
 26. ständiga representationen vid EU
 27. stång
 28. stängning av fabrik USE upphörande av verksamhet
 29. Stara Zagora-regionen
 30. stärkelse
 31. stärkelsehaltig produkt USE stärkelse
 32. starkvin
 33. START USE START-avtalet
 34. START-avtalet
 35. START-förhandlingar USE START-avtalet
 36. startande av företag
 37. startkapital
 38. startramp
 39. stat
 40. stat med autonoma regioner
 41. Staten Eritrea USE Eritrea
 42. Staten Israel USE Israel
 43. Staten Kuwait USE Kuwait
 44. Staten Qatar USE Qatar
 45. statens ansvar
 46. staterna vid Persiska viken USE gulfstaterna
 47. stationering av styrkor
 48. statistik
 49. statistisk analys USE statistik
 50. statistisk harmonisering USE statistisk metod
 51. statistisk information USE statistik
 52. statistisk källa USE statistik
 53. statistisk metod
 54. statistisk metodologi USE statistisk metod
 55. statistisk nomenklatur USE nomenklatur
 56. statistisk övervakning USE statistik
 57. statistisk tabell USE statistik
 58. statistisk undersökning USE statistik
 59. statistiska data USE statistik
 60. statistiskt sammanställning USE statistik
 61. statlig egendom USE allmän egendom
 62. statlig hälso- och sjukvård
 63. statlig intervention USE interventionspolitik
 64. statlig politik USE regeringspolitik
 65. statlig skog USE kronoskog
 66. statlig skola USE offentlig utbildning
 67. statlig upphandling USE offentligt kontrakt
 68. statlig upplåning USE offentlig upplåning
 69. statlig utgift
 70. statlig verksamhet USE offentligt företag
 71. statliga bidrag USE statligt stöd
 72. statliga ingrepp USE interventionspolitik
 73. statliga tillgångar USE allmän egendom
 74. statligt företag USE offentligt företag
 75. statligt jordbruksföretag
 76. statligt monopol
 77. statligt stöd
 78. statsbudget
 79. statschef
 80. statsdepartement USE ministerium
 81. statsförbund USE federalism
 82. statshandel
 83. statshandelsland USE statshandel
 84. statshemlighet
 85. statskalender USE årsbok
 86. statskassa
 87. statskontoret USE statskassa
 88. statskontrollerad ekonomi
 89. statskunskap USE statsvetenskap
 90. statskupp
 91. statslån USE offentlig upplåning
 92. statslös person
 93. statsminister USE regeringschef
 94. statsråd USE minister
 95. statsrådens tjänsteutövning USE ministeransvar
 96. statsrätt
 97. statsskuld
 98. statsskuldsväxel
 99. statssuccession
 100. statssymbol
 101. statsutgift USE offentlig utgift
 102. statsverket USE statskassa
 103. statsvetenskap
 104. Steiermark
 105. stelnande USE fysikalisk process
 106. sten
 107. stenbrott USE gruvdrift
 108. stendammslunga USE yrkessjukdom
 109. stenfrukt
 110. stenkol
 111. stenkolsbrikett USE stenkol
 112. stenkolsgruva USE kolgruvedrift
 113. stenkolsindustri USE kolindustri
 114. stenplatta USE golvbeläggning
 115. steriliserad mjölk
 116. sterilisering
 117. sterlingområdet USE valutaområde
 118. stickning USE textilindustri
 119. stickprovskontroll av priser USE prisindex
 120. stickprovsundersökning
 121. stiftelse
 122. Stilla havet
 123. Stillahavspakten USE ANZUS
 124. Stillahavsregionen USE Stilla havet
 125. stillastående ekonomi USE ekonomisk stagnation
 126. stillastående vatten
 127. stilton USE blå- eller grönmögelost
 128. stimulantia
 129. stjärnornas krig USE strategiskt försvar
 130. sto USE hästdjur
 131. STOA USE teknikvärdering
 132. Stockholm
 133. Stockholmskonferensen USE Nedrustningskonferensen i Europa
 134. stöd för arealuttag USE arealuttag
 135. stöd för att trygga sysselsättning USE företagsstöd
 136. stöd inför anslutningen USE förmedlemskapsstöd
 137. stöd till brottsoffer
 138. stöd till industrin USE industriell utveckling
 139. stöd till mindre gynnade områden USE regionalt stöd
 140. stöd till missgynnade områden USE regionalt stöd
 141. stöd till regional utveckling USE regionalt stöd
 142. stödberättigad region
 143. stödmekanism
 144. stödpolitik
 145. stödpris
 146. stödtaxa
 147. stödundervisning USE specialundervisning
 148. stoft
 149. stöld
 150. stöldförsäkring USE skadeförsäkring
 151. stopp för invandring USE migrationskontroll
 152. stoppljus USE signalanordning
 153. Stora Antillerna
 154. störande ljud USE buller
 155. Storbritannien USE Förenade kungariket
 156. Storbritanniens utomeuropeiska territorier USE Förenade kungarikets ULT
 157. stordriftsfördelar
 158. storföretag
 159. Storhertigdömet Luxemburg USE Luxemburg
 160. storjordbruk
 161. Storköpenhamn USE Hovedstaden
 162. storm USE oväder
 163. stormarknad
 164. Storpolen
 165. storskaligt anläggningsarbete
 166. storstad USE metropol
 167. Storstrøm USE Sjælland
 168. stortransportfordon
 169. strå USE jordbruksavfall
 170. straff USE påföljd
 171. straff i det allmännas tjänst USE förvandlingsstraff
 172. straffarbete USE fängelsestraff
 173. straffbarhetsålder USE straffrättsligt ansvar
 174. straffeftergift USE strafflindring
 175. strafflindring
 176. straffmyndighet USE straffrättsligt ansvar
 177. straffomyndighet USE straffrättsligt ansvar
 178. straffrätt
 179. straffrätt
 180. straffrättslig underrätt USE brottmålsdomstol
 181. straffrättsligt ansvar
 182. straffrättsligt förfarande USE brottmålsförfarande
 183. straffrättsligt samarbete inom EU
 184. straffrättsligt skydd USE tillgång till rättslig prövning
 185. straffregister
 186. straffrihet
 187. straffverkställighet
 188. strålbehandling USE terapi
 189. stråldos USE radiobiologi
 190. strålkastare USE signalanordning
 191. strålning från mobiltelefoner USE icke-joniserande strålning
 192. strålningsapparat
 193. strålningsbiologi USE radiobiologi
 194. strålningskänslighet USE radiobiologi
 195. strålskydd
 196. stram ekonomisk politik USE åtstramningspolitik
 197. strandområde USE kustregion
 198. strandskydd USE kustskydd
 199. strandzon USE kustregion
 200. stränggjutning USE järn- och stålindustri