Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. strategi inför anslutningen USE föranslutningsstrategi
 2. strategisk produkt
 3. strategisk reserv
 4. strategisk teknik
 5. strategiskt försvar
 6. strategiskt kärnvapen
 7. strategiskt lager USE strategisk reserv
 8. stratosfär USE atmosfär
 9. stratosfärförorenande ämne
 10. strejk
 11. strejk med ockupation USE strejk
 12. strejkrätt
 13. stress
 14. stridsfartyg USE krigsflotta
 15. stridsflygplan
 16. stridshelikopter
 17. stridsvagn
 18. ström USE vattendrag
 19. strömbrytare USE elektrisk utrustning
 20. strövområde USE grönområde
 21. strukturarbetslöshet
 22. strukturell anpassning
 23. strukturell reform USE strukturell anpassning
 24. strukturfonder
 25. strukturförändring
 26. strukturpolitik
 27. strukturpolitik inom jordbruket
 28. strukturpolitiskt föranslutningsinstrument USE förmedlemskapsstöd
 29. strukturutgift
 30. stubb USE jordbruksavfall
 31. student
 32. studentbostad
 33. studenters rörlighet USE studeranderörlighet
 34. studentexamen USE examensbevis
 35. studentlägenhet USE studentbostad
 36. studentrum USE studentbostad
 37. studentutbyte USE utbytesprogram inom utbildningsväsendet
 38. studeranderörlighet
 39. studieavbrott USE avbrutna studier
 40. studiebidrag USE studiestöd
 41. studieflit USE elevnärvaro
 42. studielån USE studiestöd
 43. studiemedel USE studiestöd
 44. studiemiljö
 45. studieresultat
 46. studiestipendium USE studiestöd
 47. studiestöd
 48. studietid
 49. studietidens längd USE studietid
 50. studievägledning
 51. styckepris
 52. styckningsanläggning USE köttindustri
 53. styckvis kontroll USE driftkontroll
 54. styrande klass
 55. styrande planering USE ekonomisk planering
 56. styranordning
 57. styrelse USE beslutande organ
 58. styrelse i aktiebolag USE bolagsstyrelse
 59. styrelseformer USE styrelseskick
 60. styrelsesätt USE styrelseskick
 61. styrelseskick
 62. styren USE kolväte
 63. styrgrupp II USE EU:s organ för polissamarbete och rättsligt samarbete
 64. subkultur USE kulturell skillnad
 65. subsidiaritetsprincipen
 66. substitutionsprodukt USE ersättningsprodukt
 67. subtropisk zon
 68. subvention USE ekonomiskt stöd
 69. subvention för sysselsättning USE sysselsättningsstöd
 70. subventioner till stöd för försäljning USE avsättningsstöd
 71. subventionerad bostad
 72. succession USE arv
 73. Suceava
 74. Sud — Muntenia (Rumänien)
 75. Sud-Est (Rumänien)
 76. Sud-Vest Oltenia (Rumänien)
 77. Sudan
 78. Suezkanalen
 79. sugga USE svin
 80. Sulawesi
 81. sulfat USE kemiskt salt
 82. Sultanatet Oman USE Oman
 83. Sumatra
 84. summarisk process USE förfarande i brådskande fall
 85. sumpfeber USE infektionssjukdom
 86. sund
 87. suppleant USE ersättare
 88. supraledande legering
 89. surfare USE Internetanvändare
 90. surimi USE fiskprodukt
 91. Surinam
 92. surkål USE grönsaksprodukt
 93. surrogatmamma
 94. surrogatmoder USE surrogatmamma
 95. surt regn
 96. suspensivt tullförfarande
 97. svält USE hunger
 98. svampdödande medel USE bekämpningsmedel
 99. svampodling
 100. svångremspolitik USE åtstramningspolitik
 101. svart arbete
 102. svart ekonomi USE underjordisk ekonomi
 103. svart marknad USE illegal handel
 104. svart vinbär USE bär
 105. Svarta havet
 106. svartabörshandel USE illegal handel
 107. svartarbete USE svart arbete
 108. svartjobb USE svart arbete
 109. svartrot USE rotgrönsak
 110. svävare
 111. svavel
 112. svavelhaltig anhydrid USE anhydrid
 113. svavelsyra USE oorganisk syra
 114. svävfarkost USE svävare
 115. svävtåg USE svävare
 116. Sverige
 117. svetsning USE metallbearbetning
 118. svin
 119. svindleri USE ekonomiskt brott
 120. svinister USE ister
 121. svinkött USE griskött
 122. svinn
 123. svinnbekämpning
 124. svinpest USE djurpest
 125. swap
 126. Swaziland
 127. Swietokrzyskie USE Kielce
 128. sybehör
 129. Sydafrika
 130. sydafrikansk organisation USE afrikansk organisation
 131. Sydafrikanska utvecklingsgemenskapen USE Södra Afrikas utvecklingsgemenskap
 132. Sydamerika
 133. Sydamerikanska gemensamma marknaden USE Mercosur
 134. sydasiatiska länder USE Sydasien
 135. Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete
 136. Sydasien
 137. Syddanmark
 138. Sydegeiska öarna
 139. Sydeuropa
 140. Sydgeorgien USE Falklandsöarna
 141. Sydholland
 142. Sydkorea
 143. sydostasiatiska länder USE Sydostasien
 144. Sydostasiatiska nationernas förbund USE Asean
 145. Sydostasien
 146. Sydostengland
 147. Sydöstra Slovenien
 148. Sydpolen USE Antarktis
 149. Sydsandwichöarna USE Falklandsöarna
 150. Sydsverige
 151. Sydvästengland
 152. Sydyemen USE Jemen
 153. syd–sydsamarbete
 154. sylt USE fruktprodukt
 155. symaskin USE textilmaskin
 156. sympatistrejk USE strejk
 157. symposium USE möteshandlingar
 158. syndikalism USE fackförening
 159. synfält USE trafiksäkerhet
 160. synfel USE ögonsjukdom
 161. synnedsättning USE ögonsjukdom
 162. synopsis USE sammanfattning
 163. synskadad USE fysiskt funktionshindrad
 164. syntetfiber
 165. syntetisk alkohol
 166. syntetiskt gummi
 167. syntetiskt livsmedelsfärgämne
 168. syntetiskt protein
 169. syntettyg USE syntetfiber
 170. syra
 171. syrad mjölk USE fermenterad mjölk
 172. syre
 173. Syrien
 174. Sysmin
 175. sysselsatt befolkning
 176. sysselsatta USE sysselsatt befolkning
 177. sysselsättning
 178. sysselsättning för ungdom USE ungdomsarbete
 179. SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE
 180. sysselsättningsbidrag USE sysselsättningsstöd
 181. sysselsättningsfrämjande åtgärder USE skapande av arbetstillfällen
 182. sysselsättningsgaranti USE anställningstrygghet
 183. sysselsättningskommitté (EG)
 184. sysselsättningsminskning USE nedskärning av arbetstillfällen
 185. sysselsättningspolitik
 186. sysselsättningsskapande åtgärder USE skapande av arbetstillfällen
 187. sysselsättningsstatistik
 188. sysselsättningsstöd
 189. sysselsättningsstruktur
 190. system för enhetlig arealersättning USE system med samlat gårdsstöd
 191. system för markinnehav
 192. system för stabilisering av exportintäkter USE Stabex
 193. system för stöd till gruvprodukter USE Sysmin
 194. system med samlat gårdsstöd
 195. systemerare USE datayrke
 196. systemingenjör USE datayrke