Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. T-bana USE tunnelbana
 2. TAC USE tillåten fångstmängd
 3. tacka
 4. tacka (zool.) USE får
 5. täckning av olycksfallsrisk USE olycksfallsförsäkring
 6. Tadzjikistan
 7. tåg USE spårbundet fordon
 8. tagande av gisslan USE olaga frihetsberövande
 9. Tahiti USE Franska Polynesien
 10. Taiwan
 11. takpris USE maximipris
 12. taktiskt kärnvapen
 13. tal
 14. talan i personalmål
 15. talan i statstjänstemäns mål USE talan i personalmål
 16. talan i tvistemål
 17. talan om fördragsbrott
 18. talan om lagenlighet USE talan som väcks vid förvaltningsdomstol
 19. talan om myndighetsskadeståndsansvar
 20. talan om rättslig prövning USE talan som väcks vid förvaltningsdomstol
 21. talan om upphävande
 22. talan om upphävande av ett EG-beslut
 23. talan som väcks vid EG-domstolen
 24. talan som väcks vid förvaltningsdomstol
 25. talartid USE parlamentsdebatt
 26. talbok USE faciliteter för handikappade
 27. talerätt
 28. tall USE barrträd
 29. talman (EP) USE Europaparlamentets ordförande
 30. talmanskonferens USE ordförandekonferens
 31. tamdjur
 32. tandläkare
 33. tandvård USE odontologi
 34. tank USE stridsvagn
 35. tankbil USE nyttofordon
 36. tankefrihet USE åsiktsfrihet
 37. tankfartyg
 38. tantal
 39. tantiem USE annan inkomst än lön
 40. Tanzania
 41. tapioka USE stärkelse
 42. tappning på flaska
 43. Target-systemet USE betalningar inom gemenskapen
 44. Targovisjteregionen
 45. Taric
 46. tariff USE prislista
 47. Tauragė
 48. taxegodkännande
 49. taxeintervall
 50. taxering USE skattesystem
 51. taxezon
 52. taxfreeavdrag USE skattefrihet
 53. taxfreebutik USE tullfri försäljning
 54. taxi
 55. Tchad
 56. te
 57. teamwork USE lagarbete
 58. teater USE scenkonst
 59. teckenspråk USE faciliteter för handikappade
 60. tecknad serie USE grafisk illustration
 61. tecknande av kontrakt USE avtal
 62. teckningsfullmakt USE fullmakt
 63. tegel
 64. tegelsten USE tegel
 65. teknik
 66. teknik med dubbla användningsområden USE strategisk teknik
 67. teknik och tekniska föreskrifter
 68. teknikbedömning USE teknikvärdering
 69. tekniker USE tekniskt yrke
 70. tekniköverföring
 71. teknikpolitik USE forskningspolitik
 72. teknikvärdering
 73. teknisk assistans USE tekniskt samarbete
 74. teknisk bestämmelse
 75. teknisk dokumentation USE dokumentation
 76. teknisk forskning USE tillämpad forskning
 77. teknisk framsyn
 78. teknisk innovation USE innovation
 79. teknisk kemi
 80. teknisk keramik
 81. teknisk kommission (FN)
 82. teknisk kommitté (EG)
 83. teknisk personal USE tekniskt yrke
 84. teknisk process
 85. teknisk specifikation
 86. teknisk standard
 87. teknisk utbildning
 88. teknisk utformning USE produktutformning
 89. teknisk valmöjlighet USE val av teknik
 90. tekniska föreskrifter
 91. tekniska tillsatsmedel USE tillsatsmedel
 92. tekniskt beroende USE tekniskt oberoende
 93. tekniskt bistånd USE tekniskt samarbete
 94. tekniskt framsteg USE teknologisk förändring
 95. tekniskt handelshinder
 96. tekniskt oberoende
 97. tekniskt samarbete
 98. tekniskt yrke
 99. teknologins utveckling USE teknologisk förändring
 100. teknologipark
 101. teknologisk förändring
 102. teknologisk forskning USE tillämpad forskning
 103. teknologisk risk USE industririsk
 104. tekoindustri USE beklädnadsindustri
 105. tektonik USE geologi
 106. teledata USE interaktiv videotex
 107. telefaksimil USE telefax
 108. telefax
 109. telefon
 110. telefonapparat USE telefon
 111. telefonbank USE automatiserad bankverksamhet
 112. telefonförsäljning USE distansförsäljning
 113. telefoni USE telefon
 114. telefonkabel USE telekommunikationsutrustning
 115. telefonkonferens USE telekonferens
 116. telefonnät USE telefon
 117. telefonstation USE telefon
 118. telefonutrustning USE telefon
 119. telegraf
 120. teleinformatik USE telematik
 121. telekommunikation
 122. telekommunikationsindustri
 123. telekommunikationskabel USE telekommunikationsutrustning
 124. telekommunikationspolitik
 125. telekommunikationssnät USE överföringsnät
 126. telekommunikationsteknik USE telekommunikation
 127. telekommunikationsutrustning
 128. telekompolitik USE telekommunikationspolitik
 129. telekonferens
 130. telematik
 131. telemedicin
 132. Teleorman
 133. telesatellit USE satellitkommunikation
 134. teleshopping USE distansförsäljning
 135. teletex
 136. television
 137. televisionsutrustning
 138. telex
 139. tellur USE halvmetall
 140. Telšiai
 141. temapark USE nöjespark
 142. tempererad skog
 143. tempererad zon
 144. temporär export USE tillfällig införsel
 145. temporär import USE tillfällig införsel
 146. tenn
 147. teologi
 148. tepåse USE snabblöslig produkt
 149. terapi
 150. terminolog USE informationsyrke
 151. terminologi
 152. terminsmarknad
 153. termisk förorening
 154. termisk reaktor USE kärnreaktor
 155. termiskt utsläpp
 156. termodynamik
 157. termonukleär fusion USE kärnfusion
 158. terms of trade USE handelsvillkor
 159. terrassodling
 160. terrestert ekosystem
 161. territorialhav USE territorialvatten
 162. territorialrätt
 163. territorialvatten
 164. territoriell behörighet
 165. territoriell förvaltningsenhet
 166. territoriell integritet USE territorialrätt
 167. territoriell konflikt
 168. territoriell suveränitet USE territorialrätt
 169. territoriell tvist USE territoriell konflikt
 170. terrorism
 171. tertiär sektor
 172. tesaurus
 173. test USE provning
 174. testamentarisk gåva USE gåva
 175. testamente USE arv
 176. teve USE televisionsutrustning
 177. text-TV
 178. textbehandling USE ordbehandling
 179. textilartikel USE textilprodukt
 180. textilfiber
 181. textilindustri
 182. textilmaskin
 183. textilprodukt
 184. textilproduktion USE textilindustri
 185. textiltråd USE textilfiber
 186. textilväxt
 187. Thailand
 188. Thessalien
 189. Thüringen
 190. Tibetfrågan
 191. tidigt äktenskap USE tvångsäktenskap
 192. tidning
 193. tidsbegränsad anställning USE tidsbegränsat arbete
 194. tidsbegränsat arbete
 195. tidskrift
 196. tidsplan för EMU
 197. tidsstudie USE arbetsstudie
 198. tidvattenenergi
 199. tiggeri
 200. tillagat livsmedel USE berett livsmedel