Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. tillägg USE bonus
 2. tilläggsbudget
 3. tilläggsförmån
 4. tilläggsmedel
 5. tilläggspension
 6. tillämpad forskning
 7. tillämpad informatik
 8. tillämpad vetenskap
 9. tillämplig lag USE internationell privaträtt
 10. tillämpning av lagen
 11. tillåten fångstmängd
 12. tillåten totalfångst USE tillåten fångstmängd
 13. tillbakadragande av kandidatur
 14. tillbakadragande från marknaden
 15. tillbakadragande från marknaden i preventivt syfte USE tillbakadragande från marknaden
 16. tilldelning av kontrakt
 17. tilldelning av leveranskontrakt USE tilldelning av kontrakt
 18. tilldelning av offentligt kontrakt USE tilldelning av kontrakt
 19. tilldelning av resurser
 20. tillfällig indragning av bistånd USE biståndsuppehåll
 21. tillfällig införsel
 22. tillfälligt arbete
 23. tillfälligt EG-anställd USE EG-anställd
 24. tillfälligt jordbruk USE deltidsjordbruk
 25. tillfälligt skatteuttag USE extraordinär skatt
 26. tillfälligt uppehållstillstånd USE uppehållstillstånd
 27. tillgång på livsmedel USE livsmedelsresurser
 28. tillgång till arbete
 29. tillgång till arbetsmarknaden USE tillgång till arbete
 30. tillgång till EG-information
 31. tillgång till ett yrke
 32. tillgång till hälso- och sjukvård USE rätt till hälsa
 33. tillgång till information
 34. tillgång till marknaden USE marknadstillträde
 35. tillgång till rättslig prövning
 36. tillgång till rättsväsendet
 37. tillgång till utbildning
 38. tillgänglig energiresurs USE disponibel energi
 39. tillhandahållande av handlingar
 40. tillhandahållande av tjänster
 41. tillnärmning av lagstiftning
 42. tillnärmning av politik
 43. tillsatsmedel
 44. tillsättning av fluorid USE vattenbehandling
 45. tillsättningsbefogenhet
 46. tillstånd att saluföra USE försäljningstillstånd
 47. tillståndet på den inhemska marknaden USE inhemsk marknad
 48. tillståndet på världsmarknaden USE internationell marknad
 49. tillsynskommitté (EG)
 50. tillsynskommitté för jordbruket USE jordbrukskommitté (EG)
 51. tillsynsorgan
 52. tilltalades rättigheter USE försvarets rättigheter
 53. tillträdande av egendom USE förvärvande av egendom
 54. tillträde till CCT USE Gemensamma tulltaxan
 55. tillträde till marknaden USE marknadstillträde
 56. tillträde till prov
 57. tillträdesrätt USE servitut
 58. tillvaratagande av konsumenternas intressen USE konsumentskydd
 59. tillväxtpol
 60. tillväxtpolitik USE utvecklingspolitik
 61. tillväxttakt USE ekonomisk tillväxt
 62. tillverkning av färgämnen USE färgämnesindustri
 63. tillverkning av gödningsmedel USE gödningsmedelsindustri
 64. tillverkning av plaster USE plastindustri
 65. tillverkningsindustri USE förädlingsindustri
 66. tillverkningskonto USE räkenskaper
 67. tillverkningsmarkering USE varumärke
 68. Timis
 69. timlön
 70. timmerproduktion USE virkesproduktion
 71. Timor
 72. tingsrätt USE allmän domstol
 73. Tiogruppen
 74. tippning av avfall USE bortskaffande av avfall
 75. TIR USE internationell vägtransport
 76. TIR-carnet USE transportdokument
 77. TIR-konvention USE internationell vägtransport
 78. titan
 79. titandioxid USE oxid
 80. tivoli USE nöjespark
 81. tjallare
 82. tjänst
 83. tjänsteålder
 84. tjänstehemlighet USE tystnadsplikt
 85. tjänstekategori AD USE EU-tjänsteman i kategori AD
 86. tjänstekategori AST USE EU-tjänsteman i kategori AST
 87. tjänstekontrakt
 88. tjänsteman
 89. tjänstemän som arbetar vid internationella institutioner
 90. tjänstemannaansvar USE förvaltningsansvar
 91. tjänstemannaförbund
 92. tjänstemannaföreskrifter
 93. tjänstemannaplikter
 94. tjänstemäns rättigheter
 95. tjänster i allmänhetens intresse USE allmännyttiga tjänster
 96. tjänstesektor
 97. tjära USE oljeprodukt
 98. Tjeckien
 99. Tjeckoslovakien
 100. Tjetjenienfrågan
 101. Tjetjenienkonflikten USE Tjetjenienfrågan
 102. Tjetjenienkrisen USE Tjetjenienfrågan
 103. tjockolja
 104. tjur
 105. toalettartikel
 106. tobak
 107. tobaksindustri
 108. Togo
 109. Tokelau
 110. Tokelauöarna USE Tokelau
 111. Tokyorundan
 112. tolk USE informationsyrke
 113. tolkning
 114. tolkning av rättsregler USE lagtolkning
 115. toluen USE kolväte
 116. tomat USE fruktgrönsak
 117. tomatkoncentrat USE grönsaksprodukt
 118. tomatpuré USE grönsaksprodukt
 119. tombola USE hasardspel
 120. tomme från Savojen USE halvhård ost
 121. tomtdelning USE tomtstyckning
 122. tomtstyckning
 123. tonåring USE ungdom
 124. Tonga
 125. toppkonferens USE toppmöte
 126. toppmöte
 127. Tora USE helig skrift
 128. torghandel USE ambulerande handel
 129. torium USE radioaktivt material
 130. torka
 131. torkad böna USE baljfrukt
 132. torkad frukt USE torkad produkt
 133. torkad mjölk USE mjölkpulver
 134. torkad produkt
 135. torkat fikon USE torkad produkt
 136. torkat foder USE vegetabiliskt fodermedel
 137. torkat livsmedel USE torkad produkt
 138. torkning USE dehydratisering
 139. tornado USE cyklon
 140. torrlagt marskland USE nyodlad mark
 141. torrmjölk USE mjölkpulver
 142. tortyr
 143. torv
 144. Toscana
 145. total fångstmängd
 146. totalbudget USE budgetomslutning
 147. totalitär regim USE auktoritärt styre
 148. totalitarism USE auktoritärt styre
 149. totalt tillåten fångstmängd USE tillåten fångstmängd
 150. totalvikt USE vikt och dimension
 151. totemism USE primitiv religion
 152. toxicitet USE giftigt ämne
 153. toxikologi
 154. toxisk produkt USE giftigt ämne
 155. toxisk substans USE giftigt ämne
 156. toxiskt ämne USE giftigt ämne
 157. toxiskt avfall USE giftigt ämne
 158. träavfall
 159. träbehandling USE träindustri
 160. träd
 161. tråd
 162. träda
 163. tråddragning USE metallbearbetning
 164. Trade Expansion Act
 165. trädgårdsodling
 166. trädgårdsskötsel USE köksträdgård
 167. traditionell teknik
 168. traditionellt fiske
 169. trädjordbruk
 170. trådlös telekommunikation USE radiokommunikation
 171. trädodling
 172. träfiber
 173. trafik i städer USE stadstrafik
 174. trafik inom gemenskapen USE transport inom gemenskapen
 175. trafikanordning
 176. trafikavgift
 177. trafikbestämmelser
 178. trafikbrott
 179. trafikförsäkring USE motorfordonsförsäkring
 180. trafikkontroll
 181. trafikled USE trafiknät
 182. trafiklinje
 183. trafiknät
 184. trafiksäkerhet
 185. trafiksäkerhetskontroll
 186. trafikskatt för långtradare USE axelavgift
 187. trafikskola USE körkortsutbildning
 188. trafikundervisning USE samhällskunskap
 189. trailer USE nyttofordon
 190. trailervikt USE vikt och dimension
 191. träindustri
 192. träindustri
 193. trainee-utbildning USE praktik
 194. trakasserier USE mobbning
 195. träkol
 196. traktamente USE kostnadsersättningar och traktamenten
 197. traktat USE internationellt avtal
 198. traktor
 199. trål USE fisknät
 200. trålare USE fiskefartyg