Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. transaktionsvolym
 2. transeuropeiskt nät
 3. transfereringar USE sociala transfereringar
 4. transformator USE elmaskin
 5. transgen organism USE genetiskt modifierad organism
 6. transgen växt
 7. transgent djur
 8. transistor USE elektronisk komponent
 9. transit
 10. transiteringsavgift
 11. transitresenär USE transit
 12. Transkei USE Sydafrika
 13. translitteration
 14. transmissibel spongiform encefalopati USE neurologisk sjukdom
 15. transnationellt bolag USE transnationellt företag
 16. transnationellt företag
 17. Transpac USE överföringsnät
 18. transplantat USE organtransplantering
 19. TRANSPORT
 20. transport av farliga ämnen USE transport av farligt gods
 21. transport av farligt gods
 22. transport av skadade USE sjuktransport
 23. transport för annans räkning
 24. transport för egen räkning
 25. transport inom gemenskapen
 26. transport med järnväg USE järnvägstransport
 27. transport mellan städer USE stadstransport
 28. transport på inre vattenväg
 29. transport under tullkontroll
 30. transport via ledning USE rörledningstransport
 31. transport via pipeline USE rörledningstransport
 32. transportanvändare
 33. transportavtal
 34. transportbestämmelser
 35. transportdokument
 36. transportekonomi
 37. transportflygplan USE flygplan
 38. transportföretag
 39. transportförsäkring
 40. transportinfrastruktur
 41. transportkapacitet
 42. transportkvot
 43. transportlicens
 44. transportmarknad
 45. transportmateriel USE fordon
 46. transportmedel
 47. transportolycka
 48. transportomkostnad USE fraktkostnad
 49. transportområde
 50. transportör
 51. transportorganisering
 52. transportorganisering
 53. transportpersonal
 54. transportplan USE transportplanering
 55. transportplanering
 56. transportpolitik
 57. transportpolitik
 58. transporträtt
 59. transportsäkerhet
 60. transportsätt
 61. transportstatistik
 62. transporttaxa
 63. transporttillstånd
 64. transportutveckling USE transportpolitik
 65. transsexuell USE sexuell minoritet
 66. träprodukt
 67. träsk USE stillastående vatten
 68. trasproletariat
 69. tratta USE växel
 70. trauma
 71. travers USE lyftanordning
 72. tredje åldern USE äldre person
 73. tredje fasen av EMU
 74. tredje generationens migrant USE barn till migrerande
 75. tredje Lomékonventionen
 76. tredje sektorn USE social ekonomi
 77. tredje världen USE utvecklingsland
 78. tredjeland
 79. tredjeländer i Medelhavsområdet
 80. Trenčín-regionen
 81. Trentino-Alto Adige
 82. trepartskonferens
 83. Trevi-gruppen USE EU:s organ för polissamarbete och rättsligt samarbete
 84. trikåvaror
 85. TRIMS
 86. TRIMS-avtalet USE TRIMS
 87. Trinidad och Tobago
 88. TRIP USE TRIPS
 89. TRIPS
 90. TRIPS-avtalet USE TRIPS
 91. Tristan da Cunha USE Saint Helena
 92. triticale
 93. tritium USE radioaktivt material
 94. Trnava-regionen
 95. trolöshet mot huvudman USE förskingring
 96. tropisk frukt
 97. tropisk sjukdom
 98. tropisk skog
 99. tropisk växt
 100. tropisk zon
 101. tropiskt jordbruk USE odling av tropiska växter
 102. tropiskt trä
 103. troposfär USE atmosfär
 104. tröskelpris
 105. truck USE nyttofordon
 106. truppmina USE antipersonella vapen
 107. trupptransportplan USE militärflygplan
 108. trust
 109. tryckbehållare USE tryckluftsutrustning
 110. tryckeri
 111. tryckluftsapparat USE tryckluftsutrustning
 112. tryckluftsutrustning
 113. tryckvattenreaktor USE kärnreaktor
 114. tryggande av sysselsättning USE upprätthållande av arbetstillfällen
 115. trypanos USE infektionssjukdom
 116. trypanosomiasis USE infektionssjukdom
 117. TSE USE neurologisk sjukdom
 118. Tuamotuöarna USE Franska Polynesien
 119. tuberkulos USE infektionssjukdom
 120. tuberkulos hos hjort USE djurtuberkulos
 121. Tulcea
 122. tullagent USE yrke inom tullväsendet
 123. tullager
 124. tullagstiftning USE tullbestämmelser
 125. tullar
 126. tullättnad USE tullnedsättning
 127. tullavtal
 128. tullbarriär USE tullmässigt handelshinder
 129. tullbedrägeri
 130. tullbefrielse
 131. tullbestämmelser
 132. tulldeklarering USE tullformaliteter
 133. tulldokument
 134. tullfördel USE förmånstull
 135. tullförhandling
 136. tullformaliteter
 137. tullförmån USE förmånstull
 138. tullfri butik USE tullfri försäljning
 139. tullfri försäljning
 140. tullfri införsel USE tullfrihet
 141. tullfrihet
 142. tullharmonisering
 143. tullkontroll
 144. tullkvot
 145. tullmässigt handelshinder
 146. tullmässigt hinder USE tullmässigt handelshinder
 147. tullmur USE tullmässigt handelshinder
 148. tullnederlag USE tullager
 149. tullnedsättning
 150. tullnomenklatur
 151. tullordning USE tullbestämmelser
 152. tullpolitik
 153. tullpolitik
 154. tullposition USE tullnomenklatur
 155. tullprocedur USE tullformaliteter
 156. tullrestitution
 157. tullsamarbete
 158. Tullsamarbetsrådet USE Världstullorganisationen
 159. tullskuld
 160. tullskuld vid export USE tullskuld
 161. tullskuld vid import USE tullskuld
 162. tullskydd USE tullmässigt handelshinder
 163. tullstation USE tullväsen
 164. tulltak
 165. tulltaxa
 166. tulltjänsteman USE yrke inom tullväsendet
 167. tulltransitering
 168. tullunion
 169. tullunionen mellan Centralafrikanska republiken, Kongo, Gabon och Tchad USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 170. tullupplag USE tullager
 171. tullvärde
 172. tullväsen
 173. tullzon USE tullväsen
 174. tung industri
 175. tung lastbil USE nyttofordon
 176. tungmetall
 177. Tunisien
 178. tunnel
 179. tunnel under Engelska kanalen USE förbindelse över Engelska kanalen
 180. tunnelbana
 181. tunnplåt
 182. tupp USE fjäderfä
 183. turbin
 184. turbogenerator USE elmaskin
 185. turism
 186. turism på landsbygden
 187. turistanläggning USE turistmässig infrastruktur
 188. turistanordning USE turistmässig infrastruktur
 189. turistguide
 190. turistindustri USE turism
 191. turistmässig infrastruktur
 192. turistområde USE turistregion
 193. turistpolitik
 194. turistregion
 195. turistresa USE resa
 196. turiststatistik
 197. turistström
 198. turistvisum USE inresetillstånd för utlänningar
 199. Turkiet
 200. Turkmenistan