Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. u-hjälp USE utvecklingsbistånd
 2. u-land USE utvecklingsland
 3. UAMCE USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 4. ubåt
 5. UCE USE europeisk valuta
 6. UDEAC USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 7. Udeac-länder USE Cemac-länder
 8. UDEAO USE Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen
 9. UDK USE klassificering
 10. UEAC USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 11. UEMOA USE Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen
 12. UEMOA-länder USE Waemu-länder
 13. Uganda
 14. ugn
 15. UHT-mjölk USE steriliserad mjölk
 16. Ukraina
 17. Uleåborg
 18. ull
 19. Ulster-Donegal
 20. ultraviolett strålning USE icke-joniserande strålning
 21. Umac USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 22. Umbrien
 23. umgängesrätt
 24. Umm al-Qaywayn USE Förenade arabemiraten
 25. Unaids
 26. UNCDF USE FN:s utvecklingsprogram
 27. Unced USE FN:s konferens om miljö och utveckling
 28. UNCHS USE FN-Habitat
 29. UNCRD USE FN:s center för regional utveckling
 30. Unctad USE FN:s konferens om handel och utveckling
 31. Unctads/WTO:s internationella handelscentrum USE Internationella handelscentret
 32. undanröjande av handelshinder USE liberalisering av handel
 33. undantag från EG-behandling
 34. undantag från gemenskapsrätten
 35. undantag från godtagna konkurrensbegränsningar
 36. undantagsförmån USE privilegium
 37. undantagsklausul
 38. undantagstillstånd
 39. UNDCP USE FN:s program för narkotikakontroll
 40. underbefolkning
 41. underhåll
 42. underhållsbidrag USE underhållsskyldighet
 43. underhållskrav USE underhållsskyldighet
 44. underhållsskyldighet
 45. underhandskontrakt
 46. underhus USE direktvald kammare
 47. underjordisk ekonomi
 48. underjordisk förorening USE markförorening
 49. underjordisk handel USE illegal handel
 50. underjordisk lagring USE lagring av kolväten
 51. underjordisk litteratur USE grå litteratur
 52. underjordisk transport
 53. underjordsbrytning USE gruvdrift
 54. underklass
 55. underlåtenhetsbrott USE oaktsamhetsbrott
 56. undernäring
 57. underordnat område USE avhängigt territorium
 58. underorgan (FN)
 59. underproduktion
 60. underrätt USE allmän domstol
 61. underrättelsetjänst
 62. undersåte USE medborgare
 63. undersköterska USE vårdpersonal
 64. underskott
 65. underskott i betalningsbalansen
 66. undersökningsdomare USE domare
 67. undersökningskommitté
 68. undersökningsmission
 69. understöd USE ekonomiskt stöd
 70. undersysselsättning USE deltidsarbetslöshet
 71. undertecknande av avtal
 72. underutvecklad region USE mindre gynnad region
 73. underutveckling
 74. undervattensbåt USE ubåt
 75. undervisning för begåvningshandikappade USE specialundervisning
 76. undervisning för invandrare USE utbildning av utlänningar
 77. undervisning för överbegåvade USE specialundervisning
 78. undervisningsadministration USE utbildningsadministration
 79. undervisningsanstalt USE läroanstalt
 80. undervisningskvalitet
 81. undervisningsmaterial USE läromedel
 82. undervisningsmateriel USE läromedel
 83. undervisningsmedel USE läromedel
 84. undervisningspersonal USE lärare
 85. undervisningsplan
 86. undervisningsreform USE utbildningsreform
 87. undervisningssystem USE utbildningssystem
 88. undervisningsutbildning USE lärarutbildning
 89. UNDP USE FN:s utvecklingsprogram
 90. UNEP USE FN:s miljöprogram
 91. Unesco
 92. Unescoinstitut för forskning och utbildning i undervisningsplanering
 93. Unescos program för samarbete inom området för vetenskaplig och teknisk information USE Unisist
 94. UNFF USE teknisk kommission (FN)
 95. UNFPA USE FN:s befolkningsfond
 96. ung arbetstagare
 97. ung jordbrukare
 98. ung lantbrukare USE ung jordbrukare
 99. unga lagöverträdare USE ungdomsbrottslighet
 100. ungdom
 101. ungdomsarbete
 102. ungdomsarbetslöshet
 103. ungdomsbrottslighet
 104. ungdomsdomstol
 105. ungdomsmissnöje
 106. ungdomsorganisation USE ungdomsrörelse
 107. ungdomspolitik
 108. ungdomsrörelse
 109. ungdomsutbyte
 110. ungdomsvåld
 111. ungdomsvårdsskola
 112. Ungern
 113. ungkarl USE ogift person
 114. ungt företag USE nystartat företag
 115. UNHCR
 116. Unice USE Businesseurope
 117. Unicef
 118. Unicri USE FN:s institut för interregional juridisk forskning
 119. Unidir USE FN:s institut för nedrustningsforskning
 120. UNIDO USE FN:s organisation för industriell utveckling
 121. Unifem USE FN:s utvecklingsprogram
 122. unionen av centralafrikanska stater USE Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
 123. Unionen Komorerna USE Komorerna
 124. unionen mellan Afrika och Madagaskar USE gemensam organisation för Afrika och Mauritius (OCAM)
 125. Unionen Myanmar USE Myanmar
 126. unionslagstiftning USE Europeiska unionen
 127. unionsmedborgarskap USE europeiskt medborgarskap
 128. Unisist
 129. Unitar USE FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
 130. universiella decimalklassifikationen USE klassificering
 131. universitet
 132. universitetsadministration USE utbildningsadministration
 133. universitetsbibliotek
 134. universitetsdiplom USE examensbevis
 135. universitetsexamen USE examensbevis
 136. universitetsforskning
 137. universitetsinstitution USE universitet
 138. universitetslärare USE lärare
 139. universitetsstuderande USE student
 140. universitetsutbildning USE universitet
 141. Unrisd USE FN:s forskningsinstitut för social utveckling
 142. UNRWA
 143. UNV USE FN:s utvecklingsprogram
 144. uppbörd av skatt USE skatteuppbörd
 145. uppbördsinstrument USE jordbruksavgift
 146. uppbördsnämnd USE skattemyndighet
 147. uppdatering av kunskaper USE kompetensutveckling
 148. uppdelning av egendom
 149. uppdelning av företag
 150. uppdelning av marknaden
 151. uppdelning av semesteruttag USE semesterspridning
 152. uppehållstillstånd
 153. uppfinning
 154. uppfödning
 155. uppfödning av bin USE biodling
 156. uppfödning av silkesmask USE silkesodling
 157. uppfödning inomhus USE stalluppfödning
 158. uppfödning med tillgång till utomhusvistelse
 159. uppfödning på betesmark USE betesgång
 160. uppfödningsprodukt USE animalisk produkt
 161. uppförandekodex
 162. uppfostringsanstalt USE ungdomsvårdsskola
 163. upphandling USE offentligt kontrakt
 164. upphävande
 165. upphävande av rasåtskillnad USE rasdiskriminering
 166. upphävande av stöd USE medelfristigt ekonomiskt stöd
 167. upphävande av valresultat USE ogiltigt val
 168. upphörande av anställningsförhållande
 169. upphörande av jordbruksdrift USE nedläggning av jordbruk
 170. upphörande av verksamhet
 171. upphovsrätt
 172. upphovsrätten närstående rättigheter USE upphovsrätt
 173. uppköpsbud
 174. upplösning USE fysikalisk process
 175. upplösning av bolag USE likvidation
 176. upplösning av ett parti USE partibildning
 177. upplösning av parlamentet
 178. upplysningskampanj riktad till allmänheten USE medvetandegörande av allmänheten
 179. upprätthållande av arbetstillfällen
 180. upprustning
 181. uppsägning
 182. uppsägning av avtal
 183. uppsägning av kontrakt
 184. Uppsala län
 185. uppsamling av mjölk USE mjölkproduktionsföretag
 186. uppskjutning av rymdfarkoster USE rymdteknik
 187. uppskov med straff USE påföljdsuppskov
 188. uppskrivning av valuta USE revalvering
 189. uppslagsbok
 190. uppsplittring av företag USE uppdelning av företag
 191. uppställning av gemenskapsbudgeten
 192. upptagande i budgeten
 193. upptagande i röstlängd
 194. upptagande till prövning
 195. uppvärmning
 196. uppvärmningsmateriel USE uppvärmning
 197. UPU USE Världspostföreningen
 198. uran
 199. uran 235 USE uran
 200. urban miljö USE stadsområde