Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. urban sociologi USE stadssociologi
 2. urbaniserad region USE stadsområde
 3. urbanisering
 4. urbefolkning
 5. urbenat kött
 6. urea USE kemiskt gödningsmedel
 7. urindustri
 8. urinvånare USE urbefolkning
 9. urkund USE dokument
 10. urkundsförfalskning
 11. URL USE Internetadress
 12. URL-adress USE Internetadress
 13. urmakeri USE urindustri
 14. ursprungsbefolkning USE urbefolkning
 15. ursprungsbeteckning
 16. ursprungsintyg
 17. ursprungsmarkering USE varumärke
 18. ursprungsprodukt
 19. ursprungsregel USE ursprungsprodukt
 20. Uruguay
 21. Uruguayrundan
 22. urval
 23. urvalskriterium
 24. USA USE Förenta staterna
 25. USSR
 26. Ustí
 27. utarbetande av gemenskapsrätten
 28. utarbetande av lagar
 29. utarmning
 30. utbildning
 31. utbildning
 32. utbildning av paramedicinsk personal
 33. utbildning av utlänningar
 34. utbildning avseende baskunskaper USE grundläggande utbildning
 35. utbildning för kvinnor USE vuxenutbildning
 36. utbildning för vuxna USE vuxenutbildning
 37. utbildning i arbetet USE personalutbildning
 38. UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION
 39. utbildning på arbetstid USE personalutbildning
 40. utbildning på ungdomsvårdsskola
 41. utbildning utanför skolsystemet
 42. utbildnings-TV USE distansundervisning
 43. utbildningsadministration
 44. utbildningsavtal USE personalutbildning
 45. utbildningsbidrag USE studiestöd
 46. utbildningsbistånd
 47. utbildningsbudget
 48. utbildningskontrakt USE personalutbildning
 49. utbildningskostnad
 50. utbildningskvalitet USE undervisningskvalitet
 51. utbildningslagstiftning
 52. utbildningsnivå
 53. utbildningsplanering
 54. utbildningspolitik
 55. utbildningsradio USE distansundervisning
 56. utbildningsreform
 57. utbildningssamarbete
 58. utbildningssociologi
 59. utbildningsstatistik
 60. utbildningssystem
 61. utbildningsväsen
 62. utbildningsväsen
 63. utbud USE utbud och efterfrågan
 64. utbud och efterfrågan
 65. utbyggnadskort
 66. utbyte av arbetstagare USE arbetskraftens rörlighet
 67. utbyte mellan industrier USE förbindelser mellan industrier
 68. utbytesdel USE reservdel
 69. utbytesprogram inom utbildningsväsendet
 70. utegångsförbud USE nödläge
 71. Utena
 72. uteslutning ur en internationell organisation
 73. utestängning från tullfrihet USE tullfrihet
 74. utfärdande av en lag
 75. utfodring
 76. utforskning av olja USE oljeprospektering
 77. utforskning av rymden USE utnyttjande av rymden
 78. utgift
 79. utgift utanför budget
 80. utgifter till strukturfonder USE strukturutgift
 81. utgiftsåtagande
 82. utgiftsbemyndigande USE godkännande av utgifter
 83. utgiftsram USE budget
 84. utgivare USE förlag
 85. utgivningstidsfrist
 86. uthållig utveckling USE hållbar utveckling
 87. uthyrning
 88. uthyrningsföretag
 89. uthyrningspris USE fastighetsuthyrning
 90. utjämningsavgift
 91. utjämningsbelopp USE monetärt utjämningsbelopp
 92. utjämningsbelopp vid import USE monetärt utjämningsbelopp
 93. utkast till fördrag om Europeiska unionen USE fördraget om Europeiska unionen
 94. utkontraktering
 95. utläggning på entreprenad USE utkontraktering
 96. utlämning
 97. utlandsägt företag USE utländskt företag
 98. utlandsbistånd
 99. utlandsinvestering
 100. utländsk arbetskraft USE migrerande arbetstagare
 101. utländsk arbetstagare USE migrerande arbetstagare
 102. utländsk investering
 103. utländsk marknad
 104. utländsk medborgare
 105. utländsk militärbas USE militärbas
 106. utländsk student
 107. utländsk valuta
 108. utlandskontor
 109. utländskt företag
 110. utländskt kapital
 111. utlandsskola
 112. utlandsskuld
 113. utlandsstationerad arbetstagare
 114. utlandsstationerad styrka
 115. utlandsturism
 116. utlåning
 117. utlåning av handlingar USE tillhandahållande av handlingar
 118. utlänning USE utländsk medborgare
 119. utlänningars rättigheter
 120. utlokalisering
 121. utlokalisering av företag USE utlokalisering
 122. utlösningspris
 123. utmärkelse
 124. utmätning
 125. utmätning av lös egendom USE utmätning
 126. utmätningsman
 127. utnämning av ledamöter
 128. utnämningsbefogenhet USE tillsättningsbefogenhet
 129. utnyttjad jordbruksareal
 130. utnyttjad jordbruksyta USE utnyttjad jordbruksareal
 131. utnyttjande av bistånd USE användning av bistånd
 132. utnyttjande av jordbruksmark
 133. utnyttjande av rymden
 134. utomeuropeiska länder och territorier
 135. utomeuropeiska länder och territorier
 136. utomeuropeiska organisationer
 137. utomeuropeiskt departement
 138. utomeuropeiskt territorium
 139. utomparlamentarisk konsultation USE offentligt sammanträde
 140. utplanad produkt USE profil
 141. Utrecht
 142. utredning USE undersökningskommitté
 143. utrikes ärenden USE utrikespolitik
 144. utrikeshandel
 145. utrikespolitik
 146. utrotningshotad art USE skyddad art
 147. utrotningsläger USE koncentrationsläger
 148. utrustning på byggarbetsplats USE bygg- och anläggningsutrustning
 149. utsäde
 150. utsikter till sysselsättning USE tillgång till arbete
 151. utsläpp av avfall USE bortskaffande av avfall
 152. utsläpp av förorenande ämne USE förorening
 153. utsläpp av radioaktivt vatten USE radioaktivt utsläpp
 154. utsläpp till havs USE havsförorening
 155. utsläppsavgift USE miljöavgift
 156. utsläppsrätter USE överlåtbara utsläppsrätter
 157. utsökning USE verkställighet av dom
 158. uttag av avgift USE jordbruksavgift
 159. uttag av organ USE organtransplantering
 160. uttagningsprov (EG)
 161. uttagsautomat USE automatiserad bankverksamhet
 162. uttal USE lingvistik
 163. uttalslära USE lingvistik
 164. uttjänta batterier USE elektroniskt avfall
 165. uttömning av resurser
 166. utträde ur Europeiska gemenskapen USE medlemskap i Europeiska unionen
 167. utträde ur Europeiska unionen USE medlemskap i Europeiska unionen
 168. uttunning av ozonskiktet USE förorening av stratosfären
 169. utvandrad arbetstagare USE migrerande arbetstagare
 170. utvandrare USE migrerande
 171. utvandring USE emigration
 172. utvärdering av bistånd
 173. utvärderingsmetod
 174. utvecklat land USE industriland
 175. utveckling av jordbruksdrift USE modernisering av jordbruksföretag
 176. utveckling av produktionen USE produktionsökning
 177. utveckling av skogsbruk
 178. utvecklingsbank
 179. utvecklingsbistånd
 180. Utvecklingscentrum för Asien och Stillahavsområdet
 181. utvecklingshinder
 182. utvecklingsland
 183. utvecklingsplan
 184. utvecklingsplanering USE utvecklingsplan
 185. utvecklingspolitik
 186. utvecklingspotential
 187. utvecklingsprogram USE utvecklingsplan
 188. utvecklingsprojekt USE utvecklingsplan
 189. utvecklingsregion
 190. utvecklingssektionen vid EUGFJ
 191. utvecklingsstrategi USE utvecklingspolitik
 192. utvecklingszon USE utvecklingsregion
 193. utvidgning av en internationell organisation
 194. utvidgning av Europeiska unionen
 195. utvidgning av gemenskapen USE utvidgning av Europeiska unionen
 196. utvinning av malm
 197. utvisning
 198. UV-ljus USE icke-joniserande strålning
 199. UV-strålning USE icke-joniserande strålning
 200. Uzbekistan