Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

 1. Yaoundékonventionen
 2. Yap USE Mikronesiska federationen
 3. ympning USE skötsel av odling
 4. yoghurt
 5. Yorkshire and Humberside
 6. yrke inom bankväsendet
 7. yrke inom finansväsendet
 8. yrke inom kommunikationssektorn
 9. yrke inom restaurangbranschen
 10. yrke inom tullväsendet
 11. yrke inom turism
 12. yrkesarbetande inom lantbruk USE förvärvsarbetande inom jordbruk
 13. yrkesarbetare
 14. yrkesarmé
 15. yrkesbefogenhet USE befattningsbeskrivning
 16. yrkesbetingad dödlighet
 17. yrkesbetingad migration
 18. yrkeserfarenhet
 19. yrkesetik
 20. yrkesfiskare USE fiskare
 21. yrkesförbud
 22. yrkesförening USE yrkessammanslutning
 23. yrkesförmåga USE yrkeskvalifikation
 24. yrkesfortbildning USE yrkesinriktad fortbildning
 25. yrkeshygien USE hälsa på arbetsplatsen
 26. yrkesinriktad fortbildning
 27. yrkesinriktad utbildning
 28. yrkesinspektion
 29. yrkesintroduktion
 30. yrkeskarriär
 31. yrkeskvalifikation
 32. yrkesliv
 33. yrkesmässig omställning USE omskolning
 34. yrkesmässig rörlighet
 35. yrkesmässig tillfredsställelse USE arbetstillfredsställelse
 36. yrkesmedicin
 37. yrkesmiljö USE arbetsmiljö
 38. yrkesomskolning USE omskolning
 39. yrkesorganisation
 40. yrkesorganisering
 41. yrkesrisk USE arbetarskydd
 42. yrkessammanslutning
 43. yrkessamverkan
 44. yrkessjukdom
 45. yrkesskada USE arbetsolycksfall
 46. yrkesskadeförsäkring
 47. yrkesskola USE yrkesinriktad utbildning
 48. yrkesställning
 49. yrkesutbildning
 50. yrkesvägledning
 51. yrkesverksam befolkning USE arbetskraft
 52. ytbefordran
 53. ytterligare utveckling av gemenskapen USE fördjupning av Europeiska unionen
 54. ytterlighetsparti USE extremistparti
 55. yttersta randområden USE randområde
 56. yttrande
 57. yttrande från EESK USE EESK-yttrande
 58. yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén USE EESK-yttrande
 59. yttrande från ESK USE EESK-yttrande
 60. yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén USE EESK-yttrande
 61. yttrande från gemenskapsinstitutionerna
 62. yttrande från Regionkommittén USE Regionkommitténs yttrande
 63. yttrandefrihet
 64. yttre rymd
 65. ytvatten
 66. Yugoiztochen (Bulgarien)
 67. Yugozapaden (Bulgarien)
 68. Yuzhen tsentralen (Bulgarien)