Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
industripolitik och industristruktur 2011-01-02 13:34:40
skatteväsen 2011-01-02 13:34:40
landtransport 2011-01-02 13:34:40
EU-rätten 2011-01-02 13:34:40
järn-, stål- och annan metallindustri 2011-01-02 13:34:40
familj 2011-01-02 13:34:40
lufttransport och rymdtransport 2011-01-02 13:34:40
gemenskapsfinanser 2011-01-02 13:34:40
elektronik och elektroteknik 2011-01-02 13:34:40
demografi och befolkning 2011-01-02 13:34:40
civilrätt 2011-01-02 13:34:40
träindustri 2011-01-02 13:34:40
samhällsfrågor 2011-01-02 13:34:40
naturmiljö 2011-01-02 13:34:40
rättsväsen 2011-01-02 13:34:40
diverse industrier 2011-01-02 13:34:40
socialt skydd 2011-01-02 13:34:40
jordbrukspolitik 2011-01-02 13:34:40
internationell rätt 2011-01-02 13:34:40
regioner i EU:s medlemsstater 2011-01-02 13:34:40
byggande och stadsplanering 2011-01-02 13:34:40
jordbruksföretagssystem 2011-01-02 13:34:40
ekonomisk politik 2011-01-02 13:34:40
Afrika 2011-01-02 13:34:40
utbildningsväsen 2011-01-02 13:34:40
jordbruksproduktionsmedel 2011-01-02 13:34:40
regioner och regionalpolitik 2011-01-02 13:34:40
ekonomisk geografi 2011-01-02 13:34:40
dokumentation 2011-01-02 13:34:40