Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
miljöpolitik 2011-01-02 13:34:40
straffrätt 2011-01-02 13:34:40
läder- och textilindustri 2011-01-02 13:34:40
kultur och religion 2011-01-02 13:34:40
miljöförsämring 2011-01-02 13:34:40
rättssystemets organisation 2011-01-02 13:34:40
Europa 2011-01-02 13:34:40
hälsa 2011-01-02 13:34:40
jordbruksproduktion och jordbruksstruktur 2011-01-02 13:34:40
rättigheter och friheter 2011-01-02 13:34:40
Amerika 2011-01-02 13:34:40
utbildning 2011-01-02 13:34:40
utnyttjande av jordbruksmark 2011-01-02 13:34:40
ekonomisk tillväxt 2011-01-02 13:34:40
Asien och Oceanien 2011-01-02 13:34:40
organisering av utbildningsväsendet 2011-01-02 13:34:40
jordbruksnäring 2011-01-02 13:34:40
ekonomisk struktur 2011-01-02 13:34:40
politisk geografi 2011-01-02 13:34:40
kommunikation 2011-01-02 13:34:40
fiskeri 2011-01-02 13:34:40
ekonomisk analys 2011-01-02 13:34:40
Förenta nationerna 2011-01-02 13:34:40
informationsteknik och databehandling 2011-01-02 13:34:40
tullpolitik 2011-01-02 13:34:40
animalisk produkt 2011-01-02 13:34:40
utomeuropeiska organisationer 2011-01-02 13:34:40
humaniora 2011-01-02 13:34:40
internationell handel 2011-01-02 13:34:40