Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
dokumentation 2011-01-02 13:34:40
ekonomisk geografi 2011-01-02 13:34:40
skogsbruk 2011-01-02 13:34:40
nationalräkenskaper 2011-01-02 13:34:40
information och informationsbehandling 2011-01-02 13:34:40
utomeuropeiska länder och territorier 2011-01-02 13:34:40
vegetabilisk produkt 2011-01-02 13:34:40
handelspolitik 2011-01-02 13:34:40
naturvetenskap och tillämpad vetenskap 2011-01-02 13:34:40
europeiska organisationer 2011-01-02 13:34:40
bearbetad jordbruksprodukt 2011-01-02 13:34:40
handelsutbyte 2011-01-02 13:34:40
företagsorganisering 2011-01-02 13:34:40
världsomspännande organisationer 2011-01-02 13:34:40
livsmedel 2011-01-02 13:34:40
konsumtion 2011-01-02 13:34:40
associationsformer 2011-01-02 13:34:40
politiskt parti 2011-01-02 13:34:40
livsmedelsteknik 2011-01-02 13:34:40
distribution 2011-01-02 13:34:40
redovisning 2011-01-02 13:34:40
parlament 2011-01-02 13:34:40
teknik och tekniska föreskrifter 2011-01-02 13:34:40
penningväsen 2011-01-02 13:34:40
sysselsättning 2011-01-02 13:34:40
politik och allmän säkerhet 2011-01-02 13:34:40
energipolitik 2011-01-02 13:34:40
fri rörlighet för kapital 2011-01-02 13:34:40
arbetsorganisation och arbetsförhållanden 2011-01-02 13:34:40