Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
redovisning 2011-01-02 13:34:40
parlament 2011-01-02 13:34:40
teknik och tekniska föreskrifter 2011-01-02 13:34:40
penningväsen 2011-01-02 13:34:40
sysselsättning 2011-01-02 13:34:40
politik och allmän säkerhet 2011-01-02 13:34:40
energipolitik 2011-01-02 13:34:40
fri rörlighet för kapital 2011-01-02 13:34:40
arbetsorganisation och arbetsförhållanden 2011-01-02 13:34:40
internationell politik 2011-01-02 13:34:40
oljeindustri 2011-01-02 13:34:40
försäkring 2011-01-02 13:34:40
arbetsmarknadsrelationer och arbetsrätt 2011-01-02 13:34:40
internationell balans 2011-01-02 13:34:40
mjuk energi 2011-01-02 13:34:40
budget 2011-01-02 13:34:40
EU:s institutioner och tjänstemän 2011-01-02 13:34:40
transportorganisering 2011-01-02 13:34:40
kemi 2011-01-02 13:34:40
pris 2011-01-02 13:34:40
europeisk integration 2011-01-02 13:34:40
sjötransport och transport på inre vattenväg 2011-01-02 13:34:40
mekanisk industri 2011-01-02 13:34:40
migration 2011-01-02 13:34:40
rättskällor och rättsområden 2011-01-02 13:34:40
bygg- och anläggningsarbete 2011-01-02 13:34:40
social ram 2011-01-02 13:34:40
straffrätt 2011-01-02 13:34:40
miljöpolitik 2011-01-02 13:34:40