Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

Recent changes

Term Last change date
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER 2011-01-02 13:35:18
LAG OCH RÄTT 2011-01-02 13:35:18
HANDEL OCH AFFÄRSVERKSAMHET 2011-01-02 13:35:18
SOCIALA FRÅGOR 2011-01-02 13:35:18
VETENSKAP 2011-01-02 13:35:18
SYSSELSÄTTNING OCH ARBETE 2011-01-02 13:35:18
MILJÖ 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUKSLIVSMEDELSINDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
ENERGI 2011-01-02 13:35:18
GEOGRAFI 2011-01-02 13:35:18
POLITIK 2011-01-02 13:35:18
EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2011-01-02 13:35:18
EKONOMI 2011-01-02 13:35:18
FINANSER 2011-01-02 13:35:18
UTBILDNING OCH KOMMUNIKATION 2011-01-02 13:35:18
FÖRETAG OCH KONKURRENS 2011-01-02 13:35:18
TRANSPORT 2011-01-02 13:35:18
JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 2011-01-02 13:35:18
PRODUKTION, TEKNIK OCH FORSKNING 2011-01-02 13:35:18
INDUSTRI 2011-01-02 13:35:18
INTERNATIONELLA ORGANISATIONER 2011-01-02 13:35:18
jordbrukslivsmedelsindustri 2011-01-02 13:34:40
marknadsföring 2011-01-02 13:34:40
förvaltning 2011-01-02 13:34:40
valordning och röstningsförfarande 2011-01-02 13:34:40
produktion 2011-01-02 13:34:40
monetära förhållanden 2011-01-02 13:34:40
parlamentariskt arbete 2011-01-02 13:34:40
konkurrens 2011-01-02 13:34:40
forskning och immateriell äganderätt 2011-01-02 13:34:40
kredit- och finansinstitut 2011-01-02 13:34:40
verkställande makt och offentlig förvaltning 2011-01-02 13:34:40
arbetsmarknad 2011-01-02 13:34:40
kol- och gruvindustri 2011-01-02 13:34:40
finansiering och investering 2011-01-02 13:34:40
samarbetspolitik 2011-01-02 13:34:40
administrering och avlöning av personal 2011-01-02 13:34:40
el- och kärnenergiindustri 2011-01-02 13:34:40
budgetpolitik och offentliga finanser 2011-01-02 13:34:40
försvar 2011-01-02 13:34:40
transportpolitik 2011-01-02 13:34:40
industripolitik och industristruktur 2011-01-02 13:34:40
skatteväsen 2011-01-02 13:34:40
landtransport 2011-01-02 13:34:40
EU-rätten 2011-01-02 13:34:40
järn-, stål- och annan metallindustri 2011-01-02 13:34:40
familj 2011-01-02 13:34:40
lufttransport och rymdtransport 2011-01-02 13:34:40
gemenskapsfinanser 2011-01-02 13:34:40
elektronik och elektroteknik 2011-01-02 13:34:40