Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

rådet för kommuner och regioner i Europa