Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

fri rörlighet för personer