Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

frihet att tillhandahålla tjänster