Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

modernisering av jordbruksföretag