Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

nationell befrielserörelse