Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

den asiatiska produktivitetsorganisationen