Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

FN:s organisation för industriell utveckling