Eurovoc, EU:s flerspråkiga tesaurus

organisationen för de oljeexporterande arabländerna